Sociální média jsou mrtvá, ať žije selský rozum

Tvrzení, že jsou sociální média mrtvá, je samozřejmě dost silné a Armano jej nemyslí úplně doslovně. Jeho prezentace je zajímavá spíše coby oslava selského rozumu, který v nově vznikající oblasti digitalu někdy schází. Úvodní část je spíše stručným shrnutím známých faktů, v druhé polovině se však dostává k zajímavému rozboru interních procesů v souvislosti s prací v oblasti sociálních médií. Gró je jednoduché a přitom jej lze někdy opomíjet: aktivita v této nové části médií je nekončícím procesem zdokonalování, jak ze strany klienta, tak agentury.

Via ViralBlog