Socialbakers opravují Guardian v souvislosti s klesající návštěvností Facebooku

Se statistikami může snadno nastat problém, pokud máte pouhá čísla, ale nerozumíte přesně tomu, v jakém kontextu byla získána. Ukazuje to i aktuální nedorozumění mezi Guardianem a českými Socialbakers, díky kterému máme my ostatní příležitost lépe se zorientovat v tom, co vlastně data od Socialbakers znamenají.

Včerejší report Guardianu mluví o tom, že se na velkých trzích vyspělé části světa, které co do penetrace Facebooku dosáhly vysoké nasycenosti, začínají počty uživatelů sociální sítě pomalu snižovat (a vyvolal nemalý ohlas). V této souvislosti cituje data Socialbakers, podle kterých počet uživatelů v USA klesal za poslední měsíc o čtyři procenta (tedy o 6 milionů lidí), ve Velké Británii dokonce o 4,5 procenta (1,4 milionu lidí). Klesat měly počty uživatelů i v dalších lidnatých vyspělých zemích – Kanadě, Francii, Německu či Japonsku.

Facebook ztrácí uživatele. Tedy, možná

Guardian na podporu svého závěru, že Facebook ve vyspělých zemích ztrácel v posledních měsících uživatele, cituje i další statistiky, mimo jiné například comScore a Nielsen. Článek přesto z větší části stojí na datech od Socialbakers, ze kterých dovozuje, že by Facebook mohl být v ohrožení od svých menších konkurentů na základě svojí mainstreamovosti a souvisejícího „faktoru nudnosti“, který část uživatelů nutí jít a zkoušet nové služby.

Podle šéfa Socialbakers Jana Řežába ovšem nelze jejich data k tomuto účelu použít. Jak Řežáb vysvětluje v jednom ze starších blogových příspěvků, zaměřeném mimochodem taktéž na Guardian, mají statistiky Socialbakers několik nedostatků k tomu, aby je bylo možno používat jako vypovídající pro krátkodobější vývoj návštěvnosti sociální sítě. „Vcelku jednoznačně uvádíme, že naše statistiky jsou hrubé odhady a nemohou být použity k posuzování návštěvnosti Facebooku,“ píše Řežáb a na jiném místě příspěvku uvádí, že jde o orientační údaje pro marketéry, nikoliv statistiky pro novináře.

Nejsou data jako data

Tím hlavním nedostatkem dat Socialbakers je, že pocházejí z nástroje pro vkládání reklamy, kde se inzerentovi ukazuje, jak velké je publikum, které právě zacílil. Facebook statistické údaje v nástroji sice pravidelně obnovuje, ve vztahu k jeho skutečné návštěvnosti ale tato data jsou zpožděná, protože podle Řežába obvykle reflektují situaci před několika týdny (respektive promítnutí aktuální návštěvnosti do těchto statistik trvá několik týdnů). Další problém souvisí s tím, jakým způsobem Facebook počítá aktivní uživatele (díky čemuž mohou počty meziměsíčně i dost výrazně fluktuovat), a že zatím neexistují studie, které by odhalovaly sezónní výkyvy počtu aktivních uživatelů na sociálních sítích. Nelze ovšem vyloučit, že tyto sezónní výkyvy existují a pohyby počtu aktivních uživatelů během roku ovlivňují.

Ať už tedy počty uživatelů Facebooku klesají, nebo stoupají, a Facebook tak v ohrožení je, nebo není, meziměsíční pohyby v řádu jednotek procent podle statistik Socialbakers nejsou argumentem, který by ospravedlňoval dalekosáhlé závěry a spekulace. Že ale Facebook může na problémy narazit, hlavně u mladší generace, které se nelíbí kromě faktoru nudnosti ani to, že na něm již ne zcela výjimečně jsou i jejich rodiče či prarodiče, není žádným tajemstvím. Bude zajímavé sledovat, jak se s tímto nebezpečím vypořádá.