Šest typů uživatelů internetu. Který jste vy a co s nimi?

Studie Digital Life je novým projektem mapujícím chování uživatelů internetu a sociálních sítí zejména. Zastřešujícím sdělením je fakt, že internet je celosvětově nejčastěji využívaným médiem, které poráží i televizi a tisk. Digitální média konzumuje každý den 61 procent respondentů, zatímco televizi jen 54 procent, rádio 36 procent, noviny 32 procent a časopisy 14 procent z celkem zkoumaných padesáti tisíc lidí. Sociální sítě jako podkategorie digitálních médií okupují v zájmu uživatelů první místo a porážejí i tak zavedenou službu, jako je e-mail.

Poznej sebe i svého uživatele

Výzkumníci z TNS přišli s promyšleným způsobem kategorizace uživatelů internetu. Skupin je šest a pokud se podíváme na jejich definice, je jasné, že toto dělení má velkou šanci na úspěch a může se stát novou normou popisující skupiny lidí používající internet.

Influencer – Internet je nedílnou součástí jeho života, k internetu se připojuje často a odkudkoliv. Bloguje a využívá sociální sítě, ve kterých má mnoho přátel. Často nakupuje online, a to i prostřednictvím mobilního telefonu. A samozřejmě má vliv na online komunitu, která mu naslouchá a využívá jeho doporučení.

Communicator – Rád se vyjadřuje a diskutuje, a to prostřednictvím jakýchkoliv prostředků, online i offline. Využívá mnoho kumunikačních kanálů. V online světě komunikuje způsoby, které mu offline svět nedovoluje. Používá chytrý mobilní telefon, k internetu se připojuje také z domova, práce, či školy.

Knowledge-seeker – Využívá internet ke vzdělávání a získávání informací, sociální sítě ho příliš nezajímají. Nicméně nechá si na nich poradit od podobně smýšlejících lidí, třeba v tom, co si má koupit. Má rád nové věci.

Networker – Internet slouží k získávání vztahů a jejich rozvíjení. Vede časově náročný život, sociální sítě mu slouží jako náhrada osobních setkání. Internet používá hlavně doma, sleduje komunikaci značek a jejich nabídky. Nerad online sděluje své názory.

Aspirer – Chce si vytvořit vlastní online svět, obvykle jde o nového uživatele internetu. Připojuje se z domova a z internetových kaváren. Zatím toho na internetu moc nedělá, ale má potenciál. Internet bude využívat víc a víc, hlavně z mobilního telefonu.

Functional – Internet je pro něj nástroj, příliš se nevyjadřuje. Rád posílá e-maily, sleduje zpravodajství a nakupuje. Nezajímají ho sociální sítě a další nové věci, bojí se o bezpečnost svých dat. Je to starší uživatel internetu, začal ho používat v jeho počátcích.

TNS všechny uvedené skupiny podrobně popisuje včetně k jejich nákupního chování nebo vztahu a otevřenosti ke značkám (v pořadí od nejlepších: Influencers, Communicators, Knowledge-Seekers, Networkers, Functionals, Aspirers). Sledovány jsou i přesahy do offline světa, což umožní při plánování kampaně zasáhnout zákazníky nedigitálních společností přímo na internetu.

Brzy může přijít čas, kdy marketéři budou cílit na tyto jednotlivé skupiny, respektive na skupiny, které budou chtít svojí značkou či nabídkou oslovit. V plánování digitálního marketingu se může dost změnit. Velmi cenná je zejména „profláknutá“ skupina Influencers, která na internetu často a ráda utrácí. Jsou to ženy i muži (rozdělení podle pohlaví je rovnoměrné), mladší, často přistupují k internetu a mají v sociálních sítích hodně přátel. Ale jak je patrné, zdaleka nejde jen o ně.