Se sociálním marketingem si firmy neví rady

Být či nebýt? Tuto otázku si nyní ve spojitosti s účastí na sociálních sítích pokládá velká část společností a většinou si dříve či později odpovídají kladně. Pouhá přítomnost však nestačí a opravdové začlenění sociálního marketingu do firemní politiky povážlivě vázne. Vyplývá to ze studie zadané společností Cisco, která prováděla hloubkové analýzy sledující míru organizovanosti při používání sociálních nástrojů.

Příliš volné otěže

Jedním z hlavních zjištění je fakt, že jen velmi malá část firem si vytvořila alespoň nějakou vnitřní politiku, která by se využití sociálních sítí týkala a jednotným způsobem ho řídila. To je přitom v přímém rozporu s množstvím těch, které se hrdě hlásí k jeho používání. Převážná většina dotazovaných je aktivní na sociálních sítích (75%) a celá polovina používá mikroblogovací služby jako jeden z hlavních nástrojů komunikace.

Jen jedna ze sedmi společností ale zároveň vytvořila program pro řízené přijetí a nasazení těchto nástrojů. S ohledem na to, že podle průzkumu v takových podnicích využívají sociální sítě jako Facebook či Twitter téměř všechna oddělení, znamená to nejspíš pořádný chaos. Jen jedna z pěti firem také nějakým způsobem zasahuje do toho, jak sociální sítě využívají její zaměstnanci.

Marketing místo IT

Přestože podle autorů studie nyní končí rané období ve vývoji sociálního marketingu a stále více je považován za nedílnou součást komunikace se zákazníky a partnery, jeho začlenění do vnitřních struktur po bok ostatních nástrojů je značně neohrabané. Sociální sítě jsou totiž vnímány jako čistě marketingový a poměrně nenáročný nástroj „pro každého“, čemuž odpovídá i to, že pouhá desetina jejich uživatelů zapojuje IT oddělení jako hlavního poradce při výběru technologií pro práci se sociálními médii. Průzkum také upozorňuje na fakt, že firmy stále mají problém rozlišovat jejich osobní a sociální funkce.

Via RW