Rozhovor: Co jsou Opráski sčeskí historje?

Protože jeden obrázek (jazykem Historje „oprásek“) řekne více než tisíc slov, uvedeme tenhle dokumentární článek jedním ze starších komixů z doby, kdy Opráski v druhé polovině listopadu začínaly:

Už asi chápete, proč zatímco jedni popadají smíchy dech, jiní se drží za hlavu a bědují. Tenhle humor je totiž tak typicky internetový, že rozdělovat musí jednoduše z principu. Ničení gramatiky, doplněné špatně rozdělenými slovy s přeházenými písmeny, internetovým slangem v podobě zkratek a dalších lahůdek, to všechno v komixech, které vynikají i svým specifickým grafickým provedením.

To je zároveň doplněno chytrými odkazy na historii, které dějepisně méně vzdělanému čtenáři v některých případech snadno uniknou (viz komix o Přemyslu Otakarovi Druhém, který se odkazy jen hemží). Pro zjemnělé intelektuály a bojovníky za dodržování elementárních postupů při psaní slov a vět to ale asi stejně nebude to pravé. Naopak mnozí jiní se v tom určitě najít mohou, a jak ukazuje fanouškovská základna na Facebooku jen deset dní po jeho založení, také našli.

Pokud můžeme věřit serveru ProtiSedi.cz, je autorem uživatel Jaz z českého diskuzního serveru Okoun.cz, mimo jiné bývalý občasný přispěvovatel Vesjolyje kartinki, kde kvetl hodně zlý humor. Oproti kartinkám jsou Opráski opravdu jen jemnou výpravou za českou historií.

Protože se nám to celé zalíbilo, rozhodli jsme se s autorem udělat rozhovor. Není to ale rozhovor ledajaký. Byli jsme dopředu varováni, že „nebude jako s někým rozumným“ a že „bude spíš ve stylu těch obrázků“. Tomu odpovídá i výsledek, který udělá o to větší radost všem, komu se Opráski líbí. Když jsem před několika dny pár přátelům, kteří Oprásky čtou, říkal o chystaném rozhovoru, první otázka byla „A bude to v tom správném jazyce?“. Druhá otázka potom byla, jestli budeme mít i speciální obrázek.

Odpověď na obě otázky je ano. Obrázek přikládáme, rozhovor hned pod ním taktéž. V závislosti na tom, jak se vám líbilo to, co jste viděli doposud, přejeme buď příjemnou zábavu, nebo snad raději dál nečtěte. Autorovi patří náš dík za obrázek z historie počítačů, který pro nás vytvořil.

Řekl bys nám něco o sobě?

I kdiš se bádání nad opsahem Oprásků vjenuje celí náš tím s plním nasazením, není tajmství, že akdademická práce moc nevináší, takše se musime vjenovat i jiním činnostem. Jako vedoucímu prcovníkovi mi unás na Ústavu vicházejí maximláně vsřtíc, abich měl čas i na jiné aktivti zajišťující to, že naše rodina nevimře hladi.

Jak vzniknul nápad na Opráski sčeskí historje?

Opráski Sčeskí historje se vinořily z intrnetu, ato na vjedecké konferenci na serveru okoun.cz. Vjeříme totiš, že histrije ještě zdaleka nevidala všchna taěmství a opsahuje poznatki zajmímavé nejěn pro vědckou komuntitu, ale i pro širokou veřjnost.

Proč jste pro ně na začátku zvolili Tumblr, u nás ne až tak známý?

Kdiš sme za vedením Útsavu přišli spožadafkem na sistém zveřejňování naší práce, bilo nam řečeno, že tu leži jeden neviužitý Tumblr zústavu molekulární chemije. A že mame brát, co jě, protoše porstředky v téhle kapitloy rospočtu sou vičeprány aš doroku 2016. Ěnom valstní pílí senám podřilo vibjehat grandy na Twitr a nakoneci na Fasebook.

Máte nějakou statistiku, kolik lidí Opráski čte? Čekal jsi, že se stanou tak rychle populárními?

Mame samořzejmně natsavena přisná monitrovací kritréria udržitlenosti projěktů navázaná na sledovanoct a dofuáme, že se nám je povde splnit. Kašdopádně zatimco na Tumbluru trvala stofka odpěratelů přes mněsíc, na Tvítru to bil tíden a u Facbebooku ěnom necelí den a za týden je tam přes tisic fanošuků. Poplarita pro nas není ofšem halvnim mněřítkem. Nejdůležtější je kvaleta vjedecké práce.

Navštěvuješ české diskuzní fórum okoun.cz, přiblížil bys ho našim čtenářům?

Dsikusní forum Okoun jě příjmemné místo, kdese sdrušují milí a klutivovaní lidé. Vjetšinou disktují nad prblémy tohoto svjeta, histrijí nebo tvoří humrorné fotomontáše pro viužití na televisi Nova a v Bleksu. A pokud potřbujete poradit, vždi se najde hned několik uživatelů, kteří vás ochtně pošlou doprdele.

Jaký je tvůj nejoblíbenější oprásek?

Neioblípenější oprásek ě vždicki ten nejnovjejší, ale fakt mámrad Zmikunda s Huzem.

Na co se můžeme těšit do budoucna?

Dobudoucna se mžůete děšit na další hitsorickí opráski, todá rozum. Je jeťše tolik histrickích událotsí, kterí sme ěště nezmapovali, žeto může trvat dlouho. Ale to zálžeí taki natom, kolik bude mít náš Ústsav porstřetků na provos, abi nás nezavřeli. Kašdopádně asi mužu prosradit, že Opráski se budou oběvovat i f tišťném celostátním škloním časpoisu Redway, a tam bádáme nat historjí svjetovou!

Budeto vostrí!

Sipiš, se stim smiř!