První ročník konference o sociálních sítích New Media Inspiration

Letos poprvé se koná konference o sociálních sítích New Media Inspiration, která je určena jak akademickým pracovníkům a studentům, tak i zástupcům komerčního sektoru. Hlavním tématem konference budou vlastní sociální sítě, měření v sociálních sítích a s ním související problémy. Nebude chybět ani panel absolventů & blok inspirací a workshopy.

Program konference je rozsáhlý, proto bude probíhat ve třech sálech (Velký, Malý a Třetí) a bude rozdělen do několika tematických bloků:

  • blok sociálních médií
  • blok user cases měření v sociálních médiích
  • panel absolventů & blok inspirací
  • kinectový blok

Ve Velkém sále se ve dvou blocích (Blok sociálních médií a Blok user cases měření v sociálních sítích) představí řada odborníků na sociální média. Zmiňme například Jakub Macka (Masarykova Univerzita v Brně & VŠB – TU Ostrava) s přednáškou Kvalitativní výzkum online sociálních médií, Václava Nováka (Yellow Snow) s příspěvkem Paralelní monitoring sociálních médií pro více zemí nebo Michala Ischia (Týdeník RESPEKT), který přiblíží využití sociálních médií v žurnalistice.

V Malém sále, jehož program bude věnován bloku Sociální média a workshopům, se budou řečníci věnovat více konkrétním projektům na sociálních sítích a obecně marketingu v tomto komunikačním prostředí. Důraz bude kladen na analytické metody využívané pro monitoring sociálních sítí. Řečníci budou přednášet o důvěře v online sociálních sítích, typologii uživatelů, problematice sestavování rankingu, vizualizaci dat a jejich interpretaci, strojové analýze příspěvků v sociálních sítích a dalších.

Ve Třetím sále se bude diskutovat v Panelu absolventů & bloku inspirací a Kinectovém bloku například o smyslu studia @stunome, social network analysis, &areino crew a tématech týkajících se Kinectu.

Kompletní program a odborné životopisy všech přednášejících a jsou k dispozici na stránce konference, kde je i registrační formulář, jehož vyplněním se zájemci mohou na konferenci přihlásit. Konferenčními jazyky budou čeština, slovenština a angličtina.

 

Konference je pořádána programem Studia nových médií FF UK a nezávislou členskou sítí podnikatelů TUESDAY Business Network, za podpory Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a zájmové organizace Business IT Club. Partnerem akce je poradenská společnostH1.cz. Hlavním mediálním partnerem konference je server o českém internetu Lupa.cz.

Roli mediálních partnerů zaujaly týdeník o médiích, marketingové komunikaci a kreativitě v reklamě Marketing & Media, server Marketing Journal – zkušený průvodce ve světě moderního marketingu a servery Media Guru, Mediář.cz a tyinernety.cz. Produkčně je konference zajištěna společností Internet Info.