Příspěvky z Facebooku už si mohou na blog i stránky vkládat všichni

Několikatýdenní testování embedů veřejných příspěvků z Facebooku na externí stránky, které probíhalo s pěticí partnerských webů sociální sítě, se společnost včera rozhodla ukončit. Embedy příspěvků aktivovala široké veřejnosti, takže je nyní může použít kdokoliv bez omezení.

Embedy příspěvků od své testovací verze došly tří větších změn:

  • příspěvky jsou užší, aby se správně zobrazovaly i mobilním uživatelům
  • přímo z vložených příspěvků lze nyní přehrávat video
  • získat kód pro embed příspěvku lze nejen z Facebooku, ale i z externího webu, kam byl jako embed dříve vložen

Další charakteristiky zůstávají. Příspěvky musí být veřejné, jinak je nelze do stránky vložit. Přímo z externích webů je nelze komentovat, je ale možné je sdílet nebo jim dát Like. Možné je začít tlačítkem Like sledovat stránku, která příspěvek publikovala. Stejně tak pokud příspěvek pochází z osobního profilu, je možné dát jeho autorovi přímo z vloženého příspěvku Follow. To samozřejmě pouze za předpokladu, že má funkci na svém profilu aktivovanou.

V embedu příspěvku se zobrazuje pouze prvních asi 150 slov. Pokud je příspěvek delší, budou se muset uživatelé pro pokračování v jeho čtení prokliknout přímo na sociální síť. Přímo přes embed se lze také prokliknout na stránky přiložených hashtagů.

Vložený příspěvek vypadá takto: