Polovina lidí nemá o značky na sociálních sítích zájem

Agentura TNS Global vytvořila unikátní studii chování lidí v online prostředí, v níž dotazovala celkem 72 tisíc jednotlivců v 60 zemích světa. Vznikl tak projekt, který nejenže přináší odpovědi na některé otázky, jež si marketéři často kladou, ale také nabízí možnost porovnat si situaci v různých částech naší planety. Obecně studie dělila online trhy na dospělé a rostoucí a Česká republika si získala čestné místo mezi vyspělými trhy.

Co vůbec nejdůležitějšího studie Digital Life odhalila? Ukázala, že lidé v zemích s vyspělými online trhy jsou při svém pobytu na internetu podstatně méně otevření značkám, než ti na trzích rostoucích. V průměru pro vyspělé trhy (mezi které patřily například také Austrálie, Nový Zéland, Švýcarsko, Slovensko, Japonsko či Izrael) platilo, že 57 procent lidí nemělo o kontakt se značkami přes sociální média zájem. Spojené státy a Velká Británie si vedly ještě o něco hůře s 60 resp. 61 procenty.

Přitom stejně se vyjádřilo pouze 33 procent Kolumbijců (tedy těch, kteří užívají sociální média) a 37 procent Mexičanů. Napříč rostoucími trhy (mezi něž dále patří například také Argentina, Čína, Egypt, Maďarsko, Polsko, Filipíny, Turecko a Vietnam) vidělo sociální média jako vhodné místo pro seznámení se se značkami úctyhodných 59 procent lidí.

Skoro polovina lidí online o značkách mluví

Přestože řada uživatelů sociálních médií se komunikaci se značkou uzavírala, neznamená to, že by sami o značkách nemluvili. Podle výsledků studie 47 procent lidí značky na internety komentuje. Jejich motivace je přitom různá: někteří chtějí sdílet své zkušenosti s ostatními (64 procent), další se chtějí podělit o radu (64 procent), 61 procent chce značku pochválit a 60 procent radu naopak hledá. Kritiku tímto způsobem vyjadřuje 53 procent diskutujících, 46 procent jich vyhledává zákaznickou podporu a 40 procent to dělá za odměnu, ať již jde o slevu, soutěž, nebo jinou formu.

Množství online komunikace o značkách spolu s relativní nechutí se značkami napřímo komunikovat, která je významnější na vyspělých trzích západní Evropy a v Severní Americe, vede k těžšímu oslovení publika přes sociální média. Šéf vývoje TNS Global Matthew Froggatt se k situaci vyjadřuje takto:

„Digitální odpad je akumulací tisíců značek deroucích se online bez toho, aby přemýšlely, o čem chtějí mluvit a proč. Mnoho značek si všimlo ohromného publika přítomného na sociálních sítích; bohužel ale ne vždy chápou, že tento prostor patří zákazníkům a že jejich přítomnost tak musí být odůvodněná a v proporcích.“

„Klíčem je pochopit cílové publikum a co od vaší značky chce,“ radí dále Froggatt. „Sociální sítě nejsou vždy tou správnou volbou. Když spotřebitelé na jednom trhu nechtějí být oslovováni, je možné využít alternativní online metodu – vytvoření vlastní digitální platformy, cílený sponzoring nebo kampaň ve vyhledávání – k oslovení lidí způsobem, který přinese obchodní výsledky bez toho, abyste jen přidávali k digitálnímu odpadu.“

Co dalšího studie odhalila?

  • Lidé více chválí než kritizují. Celkem 13 procent oslovených značky online chválilo, jen 10 procent kritizovalo.
  • 48 procent lidí na rostoucích trzích by internet využívalo více, kdyby byl levnější. Nejvíce to bylo 81 procent lidí v africké Ghaně.
  • Čtvrtina lidí na vyspělých trzích a výrazně větších 48 procent na těch rostoucích by bylo ochotno kupovat zboží přímo přes sociální sítě.
  • 34 procent čínských mobilních uživatelů internetu přes telefon nakupuje, což je nejvíce ze zkoumaných zemí. Nejméně zaznamenal Egypt, pouhá dvě procenta.

Některé zajímavé výsledky studie jsou také dostupné ve formě přehledných vizualizací na adrese TNSDigitalLife.com, a to i zvlášť pro jednotlivé zkoumané země včetně České republiky. Zjistíte tak, jak lidé v různých zemích přistupují ke značkám, jaké jsou jejich nejoblíbenější online činnosti, jak se rozhodují co nakoupí a jaký význam a vliv má to, co online o vaší značce říkají.

Celkově dopadla Česká republika v porovnání s dalšími vyspělými zeměmi z pohledu marketérů ještě poměrně dobře, neboť lidí ochotných komunikovat se značkami je o 13 procent více než těch, kteří to odmítají.

Via TNS