Podrobně: O čem rozhodne velké facebookové hlasování

O velkolepém hlasování jsme psali už včera v článku O soukromí na Facebooku rozhodne hlasování uživatelů. Zapojte se! Návrh nových podmínek Facebook představil v první polovině května a uživatele vyzval, aby k nim vkládali své připomínky. Protože podle stávajících pravidel musí být o nových podmínkách veřejně hlasováno, pokud obdrží alespoň 7000 komentářů (a komentářů bylo nakonec zhruba 10,5 tisíce), probíhá tento týden hlasování. Pokud se vyjádří více než 30 procent aktivní uživatelské základny, tedy necelých 300 milionů lidí, výsledek bude závazný. V opačném případě bude pro Facebook mít pouze poradní význam.

Facebook k novým podmínkám vydal hned několik dokumentů. Mezi nimi jsou nejzajímavější dva, a to dokument se zvýrazněnými změnami oproti starým podmínkám a dokument, který změny stručně vysvětluje. Oba dokumenty jsou nicméně dlouhé a na první pohled extrémně nicneříkající, takže jsme po vzoru Hercula Poirota zapojili šedou kůru mozkovou a poctivě jsme se jimi prokousali. I když jsme se snažili, nemůžeme si odpustit drobné upozornění – odborníci na ochranu soukromí nejsme, takže jsme mohli nějakou souvislost přehlédnout.

Hrátky se slovy…

Facebook sám o nových podmínkách prohlašuje, že jde především o 1) vtělení připomínek od irského komisaře pro ochranu údajů, 2) změny terminologie související s přechodem na Timeline, 3) přidání vysvětlujících odstavců, které i běžnému uživateli umožní lépe rozumět tomu, co se s jeho daty děje nebo může dít a 4) několik organizačních a administrativních změn.

Změna, která se opakuje nejčastěji, je z pohledu uživatele poměrně nepodstatná a těmto pasážím není třeba přikládat velkou váhu. Je to záměna slova „profile“ za „timeline“ a slova „post“ za slovo „story“. Tyto změny nemají žádný dopad na soukromí, kdyby však byly uživateli odmítnuty, bude Facebook muset přijít s novým návrhem, který by současnou podobu jeho služeb reflektoval. S Timeline souvisí také několik referencí na „cover photo“, které se v podmínkách nově objevily. V případě sekce věnované funkci Instant Personalization je podobným způsobem rozšířen výraz „site“, který je v nových podmínkách upraven na „site or app“, kvůli takzvaným Open Graph aplikacím.

…a to podstatné

Tolik na úvod, abyste věděli, čemu příliš pozornosti věnovat nemusíte. A teď už k tomu zajímavějšímu. Další změny, které podle nás stojí za zmínku, uvádíme postupně:

  • První zásadnější změnou, kterou v nové Data Use Policy objevíme, je rozšíření povinně veřejných položek. Ke jménu, profilovému obrázku, sítím, uživatelskému jménu a User ID přibylo nově také cover photo a spolu s ním, což je důležitější, pohlaví uživatele. Pohlaví může sice uživatel skrýt na své Timeline, takže jej nevidí případní návštěvníci, vždy k němu ale budou mít přistup všechny aplikace. Důvodem ke změně je, „aby aplikace mohly uživatele správně oslovovat“. Na druhou stranu to ovšem znamená, že uživatelé ztratili kontrolu nad přístupností jedné důležité informace navíc.
  • Sekce věnovaná tomu, jak Facebook získává o uživatelích informace, se z větší části nedočkala žádných zásadních změn. Pouze ve výčtu situací, kdy se sociální síť něco dozví, přibyla celá řada nových příkladů, aby uživatelům byly některé souvislosti jasnější. Důležitá novinka je až v samotném závěru, kde byla vypuštěna formulace, že data získaná od reklamních partnerů a reklam Facebook drží pouze 180 dní a následně je anonymizuje.
  • Místo toho Facebook v jiné části podmínek vtělil obecnější ustanovení, podle něhož jsou „data uchovávána po takovou dobu, po kterou je to třeba pro poskytování služeb tomuto uživateli a ostatním uživatelům“, což znamená, že „obvykle jsou data asociovaná s určitým účtem držena až do doby, kdy je smazán tento účet“. Toto ustanovení ovšem uživatelům nedává žádné záruky pokud jde o reklamní data a je tedy jednou z rozporuplnějších změn podmínek.
  • V souvislosti s mazáním účtu Facebook dále upozorňuje, že ty aktivity uživatele, které nejsou uloženy v rámci jeho profilu (například příspěvky na cizí Zdi, odeslané zprávy, příspěvky do Skupin) přetrvávají na Facebooku i po smazání účtu.
  • V části věnované specificky profilové a cover fotografii bylo rozšířeno upozornění na jejich veřejnost. Jediný způsob, jak zrušit jejich veřejnou povahu, je tyto fotografie smazat. Při změně profilové či cover fotografie zůstává starší fotografie veřejně přístupná.
  • V kapitole věnované kontaktům Facebook uživatele upozorňuje na možnost omezit, kdo je na Facebooku může najít pomocí kontaktních informací (telefon, e-mail). Připomíná ale, že pokud tento typ hledání omezí například jen na přátele, nikdo jiný je nenajde.
  • Za zmínku stojí nová sekce věnovaná tzv. Activity Logu, nové funkci, kterou sociální síť představila nedávno. I zde platí to, co bylo řečeno již dříve – budou-li podmínky odmítnuty jako celek, stejně nás vbrzku čeká jejich nový návrh, protože i tuto funkci je třeba upravit. Activity Log je místo, kde uživatel vidí veškerou svou aktivitu a může ji moderovat, tedy mazat příspěvky, měnit jejich publikum a upravovat nastavení aplikací.
  • V sekci věnované využití uživatelských dat pro reklamu opět nejsou žádné faktické změny, pouze byla přepracována některá vyjádření a přibyly detailnější popisy postupů, které Facebook pro cílení a zobrazování reklamy používá.
  • Facebook významně rozšířil ustanovení věnovaná cookies, která nyní jsou mnohem detailnější a pojednávají i o využití pixelů a dalších technologiích, s jejichž pomocí lze získávat údaje o aktivitě uživatelů. Tato změna je jednou z těch, které vycházejí vstříc připomínkám irského úřadu pro ochranu osobních údajů, a neměla by obsahovat žádné důležité změny ve skutečném nakládání se zmíněnými technologiemi. Oproti dřívější verzi stojí za zmínku nová věta, podle níž sociální síť tyto technologie užívá k „ukládání informací o uživateli a o způsobu, jakým využívá Facebook“.
  • Rozšířena byla i část věnovaná využití dat uživatelů pro účely vyžadované zákonem. Změny se jeví být především informativního charakteru, tato část je totiž věnována zejména situacím, kdy je sociální síť povinna data uživatelů sdílet v souladu se zákonem a na výzvu oficiálního místa. Změněné formulace ovšem mohou mít vliv i na některé případy sporů mezi uživateli a největší sociální sítí.

Co se nám líbí a co ne

Jaké největší problémy jsme tedy v nové verzi podmínek našli? Pohlaví uživatele přibylo mezi informace, které jsou vždy veřejné a ke kterým mají aplikace automaticky přístup. Byl také vypuštěn limit 180 dní pro uchovávání informací o uživatelích, které souvisejí s jejich interakcemi s reklamou. Obecná informace o uchovávání dat uživatelů už přitom žádné časové limity neobsahuje, garantuje pouze jejich smazání v případě nevratného zrušení profilu. Změnily se i formulace využití dat uživatelů v případech vyžadovaných zákonem a v případech sporů vyplývajících z porušení podmínek Facebooku. Nad možnými dopady těchto změn si ovšem bez dostupnosti hlubší právní analýzy netroufáme spekulovat.

Oproti tomu je rozhodně pozitivní, že podmínky obsahují mnohem více vysvětlujících ustanovení, která především méně zkušeným uživatelům pomohou pochopit, co se za obecnými ustanoveními v praxi skrývá. Proto pokud se opravdu toužíte dozvědět víc a nevíte co s časem, klidně si je prostudujte. V každém případě ale Facebook umožnil pravidla pouze jako celek odmítnout, nebo jako celek přijmout, což konstruktivní kritice příliš nenahrává.

Šance, že se hlasování skutečně zúčastní stamiliony lidí, je s ohledem na komplikovanost a nezáživnost tématu i chybějící mediální rozbušku mizivá. Stejně jako ta, že by Facebook podmínky na doporučení uživatelů zamítl i v případě, že nebude muset. I tak ale není marné si celý proces vyzkoušet. Jednou totiž může jít o víc.

Pokud už jste si svůj názor udělali, hlasovat můžete zde.