Novinky na Facebooku: Jednodušší reklama a propojení stránek s aplikacemi

Pokud má vývojář aplikace kromě stránky detailů v App Center k této aplikaci také samostatnou stránku na Facebooku, umožní mu sociální síť obě tyto stránky propojit. Podmínkou je, že stránka je klasifikována jako stránka aplikace a v názvu obsahuje jméno aplikace, s níž má být propojena. Po propojení se na stránce detailů v App Center objeví odkaz na facebookovou stránku aplikace a na stránce naopak přibude tlačítko, kterým lze aplikaci přímo spustit. V případě hry je to tlačítko Play, v případě jiné aplikace Go To App.

Pro všechny majitele stránek, bez ohledu na jejich typ, je pak určena druhá novinka. V rámci tažení za většími příjmy chce Facebook zjednodušit tvorbu reklamy na fanouškovskou stránku všem, kdo nejsou v online reklamě profesionály a v pokročilejších nástrojích pro tvorbu inzerce se neorientují. Nově budou tito uživatelé moci přímo ze správcovského panelu své stránky zadat jednoduchou verzi reklamy za účelem získání dalších Like alias fanoušků. Reklama bude automaticky zacílena na uživatele s lokací blízkou lokaci obchodníka či společnosti, k nimž se stránka váže, a graficky bude vypadat tím úplně nejzákladnějším možným způsobem. Zobrazovat se bude na desktopech i v mobilních verzích sociální sítě.