Nové programovací rozhraní na tvorbu reklam pro Facebook

Takovýto krok je pouze logickým vyústěním snah společnosti o co největší zisk z prodeje reklamního prostoru inzerentům. Jak známo, neochvějný gigant internetu Google má svá propracovaná rozhraní (API), totiž AdWords API a AdSense API. Během vývoje svých technologií pro cílení reklamních projektů si řada inzerentů vytvořila na jejich základě výnosný byznys a rozhraní pro snadnější a lépe zameřený internetový marketing napomohlo Googlu k posílení pozice na trhu.

Prozatím není jasné, zdali toto reklamní rozhraní bude globálně přístupné či ne, ani jestli bude Facebookem jakkoli zpoplatněno, ačkoli tomu v této době nic nenasvědčuje. Paralelní se směřováním Facebooku jsou kroky jeho rivala na trhu, komunitního webu MySpace. Ten taktéž chystá své vlastní API, jež je netrpělivé očekáváno zejména již stávajícími inzerenty.

Inzerenti nemohou dospat

Ti pro svoji netrpělivost mají pádný důvod – dle jejich propočtů jsou totiž výnosy z reklam na MySpace i přes klesající počty uživatelů nadále vyšší, než právě na konkurenčním Facebooku. Ten je taktéž pod tlakem zájmu svých zadavatelů o propracované rozhraní usnadňující jejich zaměstnancům práci i drahocenný čas, avšak řada z nich v poslední době poukazuje na možné podvody v počtu vykázaných kliků na reklamní banner v rámcí sítě Facebook.

Jednou z výhod tohoto rozhraní pro inzerenty má být možnost vypočtení přepokládáných Cost-per-thousand (CPM) a cost-per-click (CPC) na svých projektech, jakožto i schopnost provádět změny v již probíhajících reklamních akcích. Takovéto změny Facebook ještě před cca. dvěma týdny neumožnoval, jde však o velmi žádanou vymoženost a ve finální verzi API se jistě objeví. Jakmile se objeví nové zprávy, budeme vás ihned informovat.