Nejefektivnější české kampaně. Představujeme shortlist IEA (5.)

 

Ocenění Internet Effectiveness Awards se budou udílet 27. září, ale protože pak už bude veškerá pozornost patřit jen absolutním vítězům, v šesti článcích vás postupně seznámíme se všemi projekty, které se dostaly až do finálového výběru. Celkem jich je 37 a nyní přinášíme již pátou, předposlední šestici nejlepších.

Portál cestovní kanceláře BlueStyle

Klient: Blue Style s.r.o.
Dodavatel: SiteOne, s.r.o.
Web: www.blue-style.cz, vodafone.blue-style.cz
Spuštění: konec 2010

Při tvorbě portálu BlueStyle bylo zásadní neutopit sebe a hlavně budoucí návštěvníky stránek v moři informací. dodavatel se proto zaměřil na tři hlavní oblasti: přehlednost, uživatelskou přívětivost pro klienta i návštěvníky webu a online marketing. Díky vstřícnosti klienta nebylo třeba slevit z nároků na design ani funkčnost a výsledek předčil očekávání.

Cíle řešení – Zvýšení prodejů, zlepšení produktivity sales pracovníků díky integrovanému generátoru upoutávek, celkové zlepšení přítomnosti BlueStyle na Internetu.

Strategie – Vytvoření graficky poutavého portálu se snadnou navigací, perfektní obsah (fotografie a popisy hotelů včetně videoprocházky po vybraných hotelech) a jeho komplexní propagace – rich bannery, integrace do Vodafone Parku, SEO (keyword Last Minute na Google a další). Realokace online marketingových nákladů směrem od brandové komunikace k produktové s důsledným měřením výkonu.

Invence – Za pozornost stojí způsob výběru zájedu pomocí formuláře i fulltextu a následné filtrování. Výzkum ukázal, že snadný výběr zájezdu je rozhodující v boji o klienta. Zaměření na zvýšení produktivity pracovníků internetového prodeje díky systému, s jehož pomocí mohou pracovníci vytvářet upoutávky na zájezdy/destinace/balíčky. Vytvoření reportovacího systému, který dává prodejcům zpětnou vazbu v podobě návštěvnosti jednotlivých hotelů, detailů využívání vyhledávacího formuláře, atd.

Úspěšnost – Zvýšení návštěvnosti o 312 % meziročně, cca 130.000 unique visitors/měsíc, zvýšení objednávek o 73 % oproti stejnému období březen-červen, zvýšení zájmu o zasílání last minute o 772 % (cca 63.000 e-mailových adres).

PROe.biz

Klient: NAR marketing s.r.o.
Dodavatel: NAR marketing s.r.o.
Web: www.proe.biz
Spuštění: srpen 2001

PROe.biz je softwarový systém k realizaci on-line výběrových řízení v marketingu dodavatelských vztahů. Nahrazuje běžné obálkové metody výběrových řízení a přidává možnost soutěžit o cenu a další podmínky. Umožňuje nakupovat v objektivizovaných cenách a snižuje o polovinu transakční náklady a potřebný čas. Přispívá také k transparentnímu průběhu výběrových řízení a umožňuje jednoduchou kontrolu a dohledání všech proměnných. V prostředí PROe.biz se k 30.06.2011 uskutečnilo 56.000 úspěšných on-line výběrových řízení (e-aukcí) pro více než 1500 subjektů v Česku, na Slovensku a Polsku. Do roku 2009 se e-aukce zaváděly, od roku 2010 se činnost soustředí na stabilizaci a standardizaci využívání e-aukcí a jejich uplatnění ve všech typech vyjednávání a téměř u všech nákupních komodit. Mezi uživatele patří České dráhy, RWE, Raiffeisenbank, IKEM, Plzeňský kraj, Úřad vlády SR a další.

Cíle řešení – Zprůhlednit procesy výběru dodavatele a zajistit nákup v objektivizovaných cenách na různých hierarchických úrovních (od obcí po ministerstva, od menší firmy po nadnárodní korporace), zjednodušit a zpřehlednit nákupní procesy, prohloubit vztahy mezi jednotlivými subjekty, překonat informační bariéru na trhu nákupního marketingu formou pořádání workshopů, rozšíření implementací, expanze na další zahraniční trhy (v letošním roce proběhla první aukce v Německu), prosadit využívání e-aukcí i u institucí centrální správy.

Strategie – Pořádání odborných seminářů, workshopů a konferencí na území ČR, SK a PL (listopadové „e-biz forum“ je největší akcí podobného typu v centrální Evropě), individuální schůzky s vládními představiteli, s generálními zástupci firem, institucí a dalších organizací, neustálá práce na vývoji softwaru. PROe.biz je poskytován na 3 měsíce zdarma, za tuto dobu si uživatelé většinou vydělají na licenci.

Invence – Samotný SW je propracovaný a vnesl do nákupního marketingu nové funkciolality jako multipoložkové e-aukce, multikriteriální hodnocení (ekonomická výhodnost není posuzována pouze podle ceny), šablony e-aukčních případů a další. Na začátku roku 2011 se e-aukce dostaly do vyhlášky ministra zdravotnictví a v chystané zdravotní reformě bude zakomponována povinnost jejich využití pro zdravotnická zařízení. To především pro úspory, transparentnost, rychlost a jednoduchou kontrolu výběrových řízení.

Úspěšnost – Obrat firmy v roce 2009 činil 18 milionl, v roce 2010 vzrostl na 29 milionů a vzrůstající trend pokračuje i v roce 2011. Počet implementovaných licencí je 300, počet zaměstnanců na začátku roku 2010 činil 19, v současnosti je 35. Počet realizovaných e-aukcí v roce 2009 byl 7913, v roce 2010 pak 12245 a ke 30. 6. 2011 je to 8510 e-aukcí. Celková výše úspor uživatelů za rok 2010: 2,4 miliardy Kč. Tržní podíl PROe.biz na trhu všech poskytovatelů e-aukcí činí 52,6 %.

Puma Creative factory

Klient: Attention media, s.r.o., Concept one a.s.
Dodavatel: Attention media, s.r.o., Concept one a.s.
Web: apps.facebook.com/botypuma
Spuštění: 25. 10. 2010

Kreativní a originální lokalizace globálního konceptu – princip „vytvoř si vlastní design bot PUMA“ byl v ČR rozvinut na Facebooku místo pouhé lokalizace mezinárodní microsite. Nový produkt, boty PUMA Sneakers, propagovaný prostřednictvím unikátního hravého online řešení – to šířilo povědomí o novém produktu, umožnilo interakci se značkou a především v krátkém čase efektivně oslovilo 376.781 uživatelů. Online část byla organicky propojena s offline aktivitou – celebrity eventem, během kterého si návštěvníci mohli navrhnout Puma Sneakers přímo na místě.

Cíle řešení – Uvedení nové produktové řady Puma Sneakers pomocí originálního řešení: unikátní personalizace produktu. Hlavním cílem bylo předat informaci o nových Puma Sneakers v krátkém čase co největšímu počtu zákazníků.

Strategie – Krok 1: spuštění aplikace PUMA Creative factory na Facebooku a její spontánní šíření mezi cílovou skupinou. Uživatelé sami a dobrovolně šířili komerční sdělení klienta publikováním na své zdi, tím oslovili statisíce dalších uživatelů. Princip aplikace „Vytvoř svou botu!“. Uživatelé pomocí jednoduchého interaktivního nástroje vytvářeli své vlastní návhry bot, které publikovali na zeď. Krok 2: hlasování pro nejlepší design, plus možnost oslovení dalších FB přátel, aby hlasovali pro můj návrh. Tím se rapidně zvýšilo zapojení dalších uživatelů do aplikace. Offline část konceptu byla propojena s vybranými trendesettery – celebrity event.

Invence – Propojení online kampaně (FCB aplikace) s offline částí (celebrity event v Meet factory). Společně se spuštěním aplikace se rozjel Puma worskhsop, kde celkem osm designérských týmů složených z celebrit a umělců vytvářelo boty Sneakers jako umělecké dílo. Současně online vytvářeli uživatelé své návrhy v aplikaci. To vše vyústilo v závěrečný happenning, party Creative factory pro účastníky facebookové aplikace a zároveň se zde slavnostně představila originální díla vytvořená špičkovými designérskými týmy. Přímo na akci si návštěvníci mohli sami navhrnout své unikátní boty Sneakers, které jim do 5 týdnů Puma vyrobila a dodala.

Úspěšnost – Behěm prvního týdne, kdy aplikace běžela zcela bez mediální podpory, se zapojilo 188.069 uživatelů, kteří vytvořili 232.974 návrhů bot PUMA. Během trvání soutěže činil celkový počet uživatelů 376.781 (k dnešnímu dni 422.585), celkový počet designů přihlášených do soutěže 615.009 (k dnešnímu dni 776.187). Každý uživatel strávil průměrně s aplikací 12 minut, tj. celkem cca 150.000 hodin, 6250 dnů, 17 let… Všechny navržené boty postavené za sebou by vytvořily řadu dlouhou z Prahy do Brna. Vezme-li se v potaz, že průměrný počet přátel na českém Facebooku byl v době konání soutěže 115 (dnes je již cca 130), dá se též určit, že se podařilo skrze aktivní uživatele zasáhnout cca 87 % všech lidí v cílové skupině 16-35 let (cca 2,5 milionu lidí).

Radio tycoon

Klient: Lagardère Active ČR, a.s.
Dodavatel: FG Forrest, a. s., Inmite s.r.o.
Web: www.radiotycoon.cz
Spuštění: 29. 11. 2010

Hra typu tycoon pro uživatele mobilních telefonů s OS Android a uživatele sítě Facebook, která zábavnou a dobře hratelnou formou přibližuje budování a následný rozvoj vlastní rozhlasové stanice. Hra je ke stažení zdarma. Následným krokem je vývoj a brzké spuštění celé hry online.

Cíle řešení – Zábava pro posluchače rádií skupiny Lagardere, přiblížení práce v rádiu a jeho fungování. První komerčně úspěšná hra typu tycoon na českém trhu aplikací pro OS Android.

Strategie – Byla zvolena klasická hra typu tycoon s tím, že si hráč buduje vlastní rozhlasovou stanici.

Úspěšnost – 7303 registrovaných uživatelů k 21. 6. 2011, 3462 aktivních hráčů za poslední měsíc, 1963 nových instalací za poslední měsíc. Rozložení uživatelů dle států (TOP10 dle údajů FB účtů): 3855 United States, 778 United Kingdom, 488 Czech Republic, 198 Germany, 166 Netherlands, 162 Canada, 144 Australia, 105 India, 101 Indonesia, 101 Singapore.

RWE online servis

Klient: RWE Transgas, a.s.
Dodavatel: Internet Projekt, OpenOne
Web: přihlášení, online servis, e-faktura
Spuštění: září 2009 (pasivní verze), leden 2011 (aktivní verze)

RWE ONLINE SERVIS je internetová aplikace, která umožňuje pohodlně přes internet spravovat zákaznické účty odběratelů zemního plynu a elektřiny (segmenty domácnosti i podnikatelé). Uživatelům jsou k dispozici online nástroje pro přehledy o odběrech, fakturách, platbách a komunikační kanály pro případné připomínky nebo reklamace. Systém je plně integrován s vnitřním informačním systémem RWE (SAP).

Cíle řešení – Výrazné zjednodušení a zrychlení komunikace se zákazníky, významná úspora nákladů na obsluhu zákaznických účtů, zvýšení komfortu při správě účtu za energie a flexibility pro zákazníky RWE.

Strategie – Funkcionality nasazovány dle míry používání na ZK a CC.

Úspěšnost – Systém byl spuštěn v závěru roku 2010 do pilotního provozu. Od roku 2011 je využíván jako jeden z hlavních komunikačních kanálů se zákazníky. V 1. polovině roku 2011 zaznamenáno více než 563.000 přístupů na portál. Ke dni podání přihlášky (cca 7 měsíců) je aktivních více než 70.000 zákaznických účtů a bylo provedeno více než 12.000 změnových požadavků online. Objem služeb spravovaných přes RWE ONLINE SERVIS je cca 1,1 miliard Kč ročně.

Skutečný dárek

Klient: Člověk v tísni, o.p.s
Dodavatel: W3W s.r.o. s podporu Concern Ireland
Web: www.skutecnydarek.cz
Spuštění: listopad 2009

Projekt Skutečný dárek v sobě spojuje charitu a výhody prodeje zboží přes internet. Dárci si v e-shopu mohou vybrat darovací certifikát, jehož prostřednictvím pomohou potřebným v Africe a Asii. Certifikát zároveň mohou darovat svým blízkým. Lze koupit například kozu do Afriky, 20 slepic na Srí Lanku, kanystry na vodu do Etiopie nebo bezpečný porod v Kambodži. Většina zákazníků nakupuje darovací certifikáty před Vánocemi pro své blízké. Certifikáty mají ponecháno prázdné pole, které dárce personifikuje a vypíše tam oslovení, svoje přání a podpis. Díky projektu se v roce 2010 nakoupilo například 634 koz, 167 ovcí, 85 krav, 6422 kuřat, 45.363 stromů, 240 kanystrů na vodu, vybavení do několika škol, materiál na stavbu několika studní, materiál na záchranu života desítek žen při porodu. Rok 2010 byl zlomový zavedením nové formy komunikace s dárci (konkrétní příběhy lidí, kterým dárky pomohly).

Cíle řešení – Cílem je získat peníze na pomoc v chudých zimách Afriky a Asie inovativně a neopakovat tradiční schémata sbírek. Konkrétním cílem kampaně bylo zaujmout dárce, zkonkretizovat, jak pomůže jejich dar, a trochu je i pobavit.

Strategie – Podmínkou úspěchu projektu byla výrazná mediální kampaň spojená s veřejnosti dobře známou a důvěryhodnou nevládní organizací. Kampaň se opírala především o inzerci a PR materiály v tištěných a elektronických médiích, bannerovou kampaň, outdoor v podobě citilightů a reklamy v tramvajích, reklamních spotů v rádiu. V roce 2010 pro Člověka v tísni připravila nový koncept zdarma agentura MarkBBDO. V Etiopii a v Praze byl natočen televizní spot pro ČT, který znázorňoval cestu skutečného dárku. Reklamní spot o délce 30 sec byl uveden 124x na České televizi, která se stala hlavním mediálním partnerem. Kampaň pro bono zaštítila i agentura MediaCom, která pomohla získat inzerci zdarma nebo za zlomek běžných cen. V kampani i komunikaci zaměření na osudy lidí, kterým dar pomůže, a opravdovou hodnotu fenoménu dárcovství.

Invence – První skutečně úspěšný e-shop s dobrem v ČR.

Úspěšnost – Obchod Skutečný dárek nastartoval v českém prostředí jako velmi dynamický nový projekt. E-shop byl spuštěn v listopadu 2009, během prosince jeho prostřednictvím nakoupilo přibližně 5000 zákazníků. Společně s kamenným obchodem, který fungoval v prosinci, se podařilo prodejem 9000 kusů certifikátů získat 5 milionů korun. Pro Vánoce 2010 byla připravena rozsáhlá mediální kampaň, která přilákala zhruba dvojnásobek zákazníků, tedy cca 10.000. Během prosince byl v provozu opět i kamenný obchod. Celkový příjem za rok 2010 dosáhl 9,5 milionu korun, prodáno bylo přes 18.000 certifikátů.

E-shop postavila zdarma firma W3W, která zdarma poskytuje i podporu při jeho provozu. Mediální kampaň vzniká zdarma v dílně agentury MarkBBDO. Své služby poskytl zdarma Mediacom. Česká televize a Český rozhlas uvádějí zdarma reklamní spoty. Zbylá inzerce v tištěných a elektronických médiích probíhá za velmi nízkou cenu nebo také zdarma. Největší část nákladů tvoří tisk certifikátů a propagačních materiálů, minimální náklady na kampaň a náklady na expedici. V roce 2010 byly celkové náklady akce cca 650.000 Kč. Podle zákona o veřejných sbírkách může pořádající organizace využít na fundrasing a organizaci sbírky maximálně 5 % výtěžku sbírky. S částí nákladů tedy musel pomoci sponzor, který přispěl na tisk certifikátů a náklady na expedici.

 

Přehled všech kampaní:

  • První várka: Aplikace Pojišťovna, Business Intelligence pro Centrum Holdings, CILICHILI Online, Čtení pomáhá, Dárkový pomocník Internet Mall, Darujsprávně.cz
  • Druhá várka: PPC kampaň ESET, DPD – Sláva Balík, Dvojníci, Effectix Analyzer, FCD.eu, Můj Fernet
  • Třetí várka: iDoklad.cz, kampaň na Internet Explorer 8, iPad aplikace iVysílání ČT, Kdesekoupat.cz, Letuska.cz, bannerová kampaň Magnum Gold!?
  • Čtvrtá várka: Mobilní sázení společnosti Fortuna, Nalož kufr a vyhraj, Nokia FAMU – Ukaž co s ní dokážeš Ty!, online, SMS a mobilní jazyky, platební centrum Asiana, Pohodlné pojištění online
  • Pátá várka: Portál CK BlueStyle, PROe.biz, Puma Creative factory, Radio tycoon, RWE online servis, Skutečný dárek
  • Šestá várka: Zaměstnání snů, Splátkomat, TAXIcheck, Ve škole, Humbuk – Vodafone Intranet, Vymoly.cz, Zlatý ručičky.cz