Nejefektivnější české kampaně. Představujeme shortlist IEA (1.)

 

Ocenění Internet Effectiveness Awards se budou udílet 27. září, ale protože pak už bude veškerá pozornost patřit jen aboslutním vítězům, v šesti článcích vás postupně seznámíme se všemi projekty, které se dostaly až do finálového výběru. Celkem jich je 37 a dnes přinášíme prvních šest.

Aplikace Pojišťovna

Klient: Česká pojišťovna a.s.
Dodavatel: eMan s.r.o.
Web: www.ceskapojistovna.cz/mobilniaplikace, www.eman.cz
Spuštění: 15. 3. 2011

Praktický nástroj, který umožňuje motoristům v případě nehody odeslat hlášení o pojistné události České pojišťovně. Pomocí jednoduchého formuláře uživatel vyplní informace o nehodě, účastnících a dalších okolnostech. Součástí může být fotodokumentace pořízená rovněž prostřednictvím aplikace. Aplikace Pojišťovna dále nabízí praktické informace co dělat při dopravní nehodě a nástroj pro vyhledání nejbližší pobočky České pojišťovny. V současné době je k dispozici pro iOS a Android zdarma.

Cíle řešení – Proniknout na trh mobilních aplikací, otevřít nový komunikační kanál pro stávající zákazníky, zatraktivnit značku Česká pojišťovna zejména pro mladší klientelu a propagovat ji ve specializovaných médiích.

Strategie – První etapa zaměřená na motoristy. Postupné přidávání dalších funkcionalit, například prodej pojištění. Vydávání jednotlivých verzí aplikace v souladu s marketingovými kampaněmi a vzájemná podpora kampaň-aplikace. Z dlouhodobého pohledu konsolidace klíčových funkcionalit do jedné aplikace (pojišťovna v kapse).

Invence – První nástroj svého druhu v České republice. Plně využívá možností mobilních zařízení – automaticky získávané údaje o poloze uživatele přes GPS, využití vestavěného fotoaparátu, automatická komunikace s IT systémy České pojišťovny, využití API Google Maps pro automatické vyplnění adresy místa dopravní nehody a zobrazení nejbližších poboček České pojišťovny na mapě.

Úspěšnost – Počet stažení aplikace 6611 (z toho 5144 iPhone a 1470 Android), celkem 55 nahlášených dopravních nehod k 30. 6. 2011.

Business Intelligence pro Centrum Holdings

Klient: Centrum Holdings s.r.o.
Dodavatel: Keboola s.r.o.
Spuštění: duben 2011

Zadáním bylo zjednodušit komplikovaný a drahý reporting a pomoc zprůhlednit a zefektivnit vnitřní chování. Řešení „Convert information to knowledge“ se skládá ze systému na řízení procesů a měření jejich efektivity, ze systému na vyhodnocování aktivity obchodní sítě a ze sady konektorů, které mashupují firemní data (SAP, CRM, JIRA, Google AdSense, Google Analytics, aj.). Po transformaci dat do podoby vhodné k analýze jsou informace prezentované v Business Intelligence od GoodData.com. Veškeré klíčové informace jsou k dispozici prakticky instantně a řešení funguje jako sada webových aplikací v Amazon Cloud, na straně klienta tedy nepřináší žádné kapacitní a technologické nároky.

Cíle řešení –  Zvýšit efektivitu obchodování, zrychlit a zlevnit agenturní delivery, zpřístupnit napříč firmou analytické nástroje.

Strategie – Implementace business procesu v Atlassian JIRA + napojení na GoodData.com, konsolidace heterogenních business dat v Amazon Cloud a real-time napojení na GoodData.com.

Invence – Řešení dokáže ojedinělým způsobem zpracovat data o příjmech z Google AdSense (přestože k datům neexistuje API) a prezentuje je v kontextu struktury a obsahu portálu Aktuálně.cz. Klient tak může ladit chování redakce a sledovat revenue trendy podle témat, které hýbou veřejností. Konzistentně také spojuje nesourodá business data a klient získává přehled nad chováním „své“ části trhu, v reálném čase predikuje a vyhodnocuje metriky a KPI, a to bez jediné fyzické komponenty v existující IT infrastruktuře.

Úspěšnost – Měsíčně 500 000 Kč v uspořených headcountech a zvýšení efektivity salesu, zrychlení odbavení objednávky o 30 %, zvýšení konverzního poměru nového obchodního případu o 15 %, management má k dispozici čerstvé a přesné informace.

CILICHILI Online

Klient: Vodafone
Dodavatel: Boomerang Publishing, FG Forrest
Web: www.cilichili.cz
Spuštění: 12. 1. 2008, uspěšnost vztažená k rokům 2010 a 2011

Online verze zákaznického časopisu Vodafonu ČILICHILI se snaží nabízet obsah pro cílovou skupinu 15+ a ostře se vymezuje proti sterilní zábavě, jak ji servírují mainstreamová média. Bere si na mušku lifestylové formáty typu poraden, reality show, módních policií atd. Témata se snaží zpracovávat po svém a dávat je do překvapivých souvislostí. Charakteristickým rozpoznávacím znakem je svébytný sarkastický humor, unikátní jazyk a vyhraněný názor. Návštěvníkům umožňuje podílet se na tvorbě obsahu, například skrze aplikaci Komixér, díky níž mohou čtenáři publikovat vlastní komixové stripy.

 

Cíle řešení – Propagace služeb, produktů a nabídek Vodafonu specifické cílové skupině, budování loajality ke značce, osvěta v oblasti mobilní komunikace.

Strategie – Kromě redakčních článků a videí tvoří 30 až 40 % obsahu online branded content, který nenásilně propaguje služby a nabídky Vodafonu. Pokud čtenáře služba zaujme, má možnost odejít na stránky Vodafone, kde dostane komplexní informace a možnost produkt objednat. Úspěšnost řešení závisí i na pečlivé práci s cílovou skupinou. Facebooková stránka CILICHILI má 23 400 fanoušků a slouží nejen k propagaci, ale i ke vzájemné komunikaci mezi čtenáři a redakcí.

Invence – Kromě netradičního zpracování klasických článků je CILICHILI.CZ zajímavé unikátně použitými aplikacemi a multimédii. Online časopis tak přestává být místem pro pasivní konzumaci obsahu a stává se interaktivním médiem. Redakce vyvíjí vlastní flashové hry, aplikace (zábavné dotazníky, generátory hlášek), tematické MMSky a jiné. K tvorbě obsahu využívá nástroje, které s sebou přináší moderní technologie a mobilní komunikace – videa jsou natáčena na mobily v HD kvalitě, pro online reportáže slouží 3G mobilní internet, pro blogové posty Twitter.

Úspěšnost – Ůdaje za fiskální rok 2010/11: 1 084 550 unikátních návštěvníků (90 379 měsíčně), 3 093 979 pageviews (257 832 měsíčně), 2,85 pageviews na návštěvníka, 23 % brandovaného obsahu, media performance 3 048 113.

Čtení pomáhá

Klient: Martin Roman
Dodavatel: CDI.CZ, s.r.o.
Web: www.ctenipomaha.cz
Spuštění: 8. 4. 2011

Čtení pomáhá je charitativní projekt, který spojuje tyto hlavní myšlenky: originální formou přivést děti ke čtení, ukázat jim, že je třeba pomáhat potřebným, umožnit jim přispět na dobrou věc a zároveň pomáhat těm, kteří pomoc potřebují. Děti, které se zaregistrují, si mohou v testu ověřit znalosti vybraných knih. Knihy jsou rozděleny do kategorií podle věku čtenářů. V případě úspěšného zvládnutí testu obdrží kredit ve výši 50 Kč, který mohou věnovat na vybraný charitatvní projekt. Jakmile je charita naplněna, obdrží od iniciátora a donátora projektu Martina Romana potřebnou částku. Do projektu je potom zapojena další charita.

Cíle řešení – Přivést co největší počet dětí na základních a středních školách ke čtení knih, každý rok rozdělit 10 milionů Kč charitativním projektům.

Strategie – Ve spolupráci s aktivně oslovenými školami a knihovnami přivést děti na webový portál. Nabídnout zajímavé spektrum knih, které společně s možností pomoci konkrétním charitativním projektům zlákají děti ke čtení. Osobně pojatá komunikace mezi dárcem a příjemcem.

Invence – Prostřednictvím počítače a internetu přivést děti k čtení knih, motivovace s pomocí interaktivního webového řešení.

Úspěšnost – Za 3 měsíce fungování projektu (k 8. 7. 2011) celkem 42 048 registrovaných čtenářů, 429 639 provedených testů (z toho 75 534 úspěšných). Mezi 43 charit (z toho 35 již zcela naplněných) rozděleno 3 362 100 Kč.

Dárkový pomocník Internet Mall

Klient: Internet Mall, a.s.
Dodavatel: webProgress, s.r.o.
Web: www.darky.mall.cz
Spuštění: 24. 11. 2010

Málokdo umí vybírat dárky lusknutím prstu a jen minimum lidí řadí předvánoční nákupy mezi svoje koníčky. Pro chytrého obchodníka je to ale skvělá příležitost. Díky dárkovému průvodci dostali všichni nerozhodní, a tedy potenciální zákazníci nástroj, který je intuitivně navedl k cíli – ideálnímu dárku na míru. Průvodce bylo nutné odlišit od desítek konkurenčních produktů, výběrem dárku zákazníka proto provádějí ručně modelované postavičky, které znázorňují osobnost obdarovaného. Modelínové postavičky budí sympatie a v kombinaci s intuitivní navigací výrazně zvyšují konverzní poměr. Zpracované modely byly využity rovněž při bannerových kampaních. Před startem kampaně byla zapojena komunita na sociálních sítích Facebook a Twitter. I po skončení kampaně řada klientů průvodce nadále využívá.

Cíle řešení – Dát zákazníkům do ruky nástroj, který je nenásilnou a intuitivní formou provede procesem výběru vhodného vánočního dárku. Přesvědčit vybírajícího nejen o tom, že doporučený dárek je ten pravý, ale že by si ho také měl koupit přímo na MALL.CZ (zvýšení předvánočního obratu). Zvýšit povědomí o značce mezi uživateli, kteří MALL.CZ neznali či tu ještě nikdy nenakoupili.

Strategie – Klíčem k odlišení od konkurence bylo poutavé a graficky precizní zpracování webu v kombinaci s intuitivní navigací, aby se zákazník dostal co nejrychleji k cíli. Doporučit opravdu vhodné vánoční dárky, které budou odpovídat zadaným parametrům obdarovaného, a které nakupujícího zaujmou a nadchnou.

Invence – Modelování, focení a následné počítačové zpracování všech druhů postaviček a ikon pro intuitivnější navigaci uživatele.

Úspěšnost – Díky dárkovému průvodci zákazníci nakoupili zboží za 8,4 milionu Kč (údaj za dva měsíce fungování průvodce). Díky tomu se projekt zadavateli zaplatil během jednoho měsíce, náklady se pohybovaly v řádu nižších statisíců Kč. Projekt také přispěl ke zvýšení povědomí o značce a byl velmi kladně přijat na sociálních sítích.

Darujsprávně.cz

Klient: Fórum Dárců – Asociace nadací a nadačních fondů
Dodavatel: OgilvyInteractive
Web: www.darujspravne.cz, video
Spuštění: 1. 1. 2010

První a jediný projekt svého druhu v České republice. Je zaměřen na rozvoj a stimulaci individuálního dárcovství a angažovanost veřejnosti do neziskových projektů. Portál řeší dva hlavní problémy. Za prvé, lidé často přispívají, až když nastane katastrofa typu „povodně“ (především DMS) nebo při osobním setkání s neziskovou aktivitou (peněžní sbírka). Na rozdíl od vyspělejších zemí u nás nefungují elektronické nástroje na snadné a rychlé dárcovství. Díky sponzorství předních bank dostává každá zapojená neziskovka zdarma řešení pro platební karty, DMS a postupně další platební nástroje. Za druhé, dárci často tápou a nevědí, komu pomoci tak, aby měli jistotu, co se s penězi stane. Darujspravne.cz poskytuje návod, jak poznat, že se příspěvek skutečně dostane potřebným neziskovým organizacím.

V současnosti běží kampaň online a offline pod heslem „Pomáhat je v módě“. Kromě inzerce a bannerů se prodávají sarkastické předměty a trička. Nejzajímavější část pro podporu návštěvnosti webu je guerilla kampaň. Na ulicích a festivalech typu United Islands vybírali herci DAMU, aniž by lidem řekli, komu pomohou. Lidé zaplatili 20 Kč za tajemnou – rádoby charitativní – krabičku, a když ji otevřeli, našli tam prostý vzkaz: „Zde vám vracíme vaše peníze, příště si raději rozmyslete, komu pomáháte a vyberte si sami – www.darujspravne.cz.“ Více než polovina si krabičku bez rozmyslu koupila, návštěvnost webu v kampani se téměř zdvojnásobila.

Cíle řešení – Stimulace individuálního dárcovství v ČR, možnost volby organizace pro dárce (senioři, děti, katastrofy, kultura apod.). Vytvoření přehledného seznamu prověřených neziskových organizací. Umožnění rozvoje moderních metod dárcovství, vznik a rozšíření internetových platebních metod, zahájení využívání sociálních sítí a dalších trendů.

Strategie – Partnerem projektu se stali významní mediální partneři a známé osobnosti, které již nyní podporují jednotlivé neziskovky. Mediálními tvářemi jsou ale i ředitelé nejvýznamnějších neziskovek, čímž projekt získává kredibilitu. Do projektu se zapojily nejvýznamnější i malé neziskové organizace, nyní je jich 185. Každá zapojená nezisková organizace získává zdarma možnost přijímat platební karty a další nástroje, které může zdarma implementovat na svůj web. Po spuštění první fáze, tedy samotného portálu, se z Darujsprávně.cz stal zpravodajský portál o obecně prospěšných věcech díky spolupráci se serverem Aktualne.cz a dalšími partnery. IBM exkluzivně poskytuje PC, díky ČSOB může každá organizace vybírat prostřednictvím platebních karet či DMs na svém webu, Popron pomáhá s rozvojem jednotného free e-shopu a logistiky pro neziskovky, YouTube poskytne pro neziskovky v projektu zdarma YouTube kanál. V další fázi bude na Darujsprávně.cz možnost vidět konkrétní projekty podrobně a to včetně potřebných částek a zpětné vazby pro dárce.

Invence – Plně cloudový projekt. Cílem není dostat všechny na web Darujsprávně.cz, jedná se o decentralizovaný koncept, projekt je postupně rozvíjen jako ekosféra užitečných věcí. Každá spolupracující firma poskytuje svůj obsah prostřednictvím mash-upů.

Úspěšnost – Bylo zasláno nejméně 10 milionů Kč neziskových organizacím prostřednictvím platebních nástrojů, které jsou na Darujsprávně.cz dárcům nabízeny. Projekt získal 27 250 fanoušků na Facebooku, návštěvnost webu je průměrně 17 500 lidí měsíčně. Náklady činily díky sponzorům a partnerům pouze 200 000 Kč.

 

Přehled všech kampaní:

  • První várka: Aplikace Pojišťovna, Business Intelligence pro Centrum Holdings, CILICHILI Online, Čtení pomáhá, Dárkový pomocník Internet Mall, Darujsprávně.cz
  • Druhá várka: PPC kampaň ESET, DPD – Sláva Balík, Dvojníci, Effectix Analyzer, FCD.eu, Můj Fernet
  • Třetí várka: iDoklad.cz, kampaň na Internet Explorer 8, iPad aplikace iVysílání ČT, Kdesekoupat.cz, Letuska.cz, bannerová kampaň Magnum Gold!?
  • Čtvrtá várka: Mobilní sázení společnosti Fortuna, Nalož kufr a vyhraj, Nokia FAMU – Ukaž co s ní dokážeš Ty!, online, SMS a mobilní jazyky, platební centrum Asiana, Pohodlné pojištění online
  • Pátá várka: Portál CK BlueStyle, PROe.biz, Puma Creative factory, Radio tycoon, RWE online servis, Skutečný dárek
  • Šestá várka: Zaměstnání snů, Splátkomat, TAXIcheck, Ve škole, Humbuk – Vodafone Intranet, Vymoly.cz, Zlatý ručičky.cz