Média navrhla desatero bezpečnosti pro Facebook

Největší sociální síť světa má téměř dvakrát více uživatelů, než mají celé Spojené státy obyvatel. Na obrovský potenciální vliv Facebooku by se nemělo zapomínat obzvlášť proto, že jde v podstatě jen o byznys, což si většina uživatelů příliš neuvědomuje. Sociální síť, jejíž popularita stoupá rychleji než tradičně silnému Googlu, přitom v poslední době ještě podpořila svůj monopol i spuštěním vlastní geolokační služby Places a další na řadě je vyhledávání.

Listina základních práv uživatelů Facebooku

Obchodní model Facebooku spočívá především ve zpeněžování údajů jeho uživatelů. Zástupci společnosti například dlouhou dobu tvrdili, že všechna data uživatelů zůstanou vždy soukromá. Sliby však vzaly časem za své a mnohé informace, například jména, profilové fotky a síť přátel, se bez diskuze staly veřejně dostupnými. O tom, že Facebook nemá eminentní zájem se o ochraně soukromí uživatelů bavit, vypovídá i viditelně zanedbaná tematická stránka na Facebooku.

Server TechCrunch proto na základě podnětů svých čtenářů iniciativně navrhl k diskusi deset bodů, které by mohla obsahovat takzvaná listina základních práv uživatelů Facebooku.

  • Už žádné předem neoznámené či uživateli neschválené změny v oblasti soukromí – Každá taková změna by měla být otevřeně a s předstihem vysvětlena a prodiskutována. Nejen s reklamním byznysem, ale hlavně s uživateli.
  • Defaultní nastavení zaručující uživatelům vždy vyšší míru soukromí než ostatní možnosti – Základní nastavení musí vždy automaticky zajistit maximální míru soukromí a tu by měl až následně snižovat sám uživatel.
  • Svoboda volby, co udělat se svými daty na Facebooku, včetně možnosti jejich exportu – Svá data má uživatel právo sdílet zcela dle své libosti. Žádná možnost exportu ale v současnosti neexistuje.
  • Možnost permanentního odstranění vlastního účtu včetně všech obsažených informací – Nahrazení nepřehledného systému deaktivace skutečnou jistotou úplného smazání všech dat.
  • Zaručení maximální bezpečnosti dat a jejich přenosů – Větší otevřenost a hlavně zodpovědnost při odstraňování chyb v kódu a boji se spamem a malware. Ochrana dat musí být prioritou.
  • Upravení norem týkajících se pozastavených účtů – Facebook je pro mnoho lidí klíčovým komunikačním nástrojem. Pokud dojde k blokaci účtu, měl by jeho majitel mít možnost okamžitě komunikovat s konkrétním člověkem a ne jen s automatickým systémem.
  • Právo na předhled o změnách v soukromí – Nabídnout přehledný seznam všech úprav provedených v minulosti a pravidelně ho aktualizovat s každým novým produktem a službou, které mohou soukromí ovlivnit.
  • Právo na informace týkající se dat sdílených třetím stranám – Facebook musí explicitně říct, jakým způsobem a proč nabízí uživatelská data třetím stranám a jak přesně cíluje reklamu.
  • Právo zvolit si variantu účtu na Facebooku bez cílené reklamy – Uživatelé by měli mít možnost vybrat si Facebook bez cílených reklam, třeba i formou placeného premiového účtu. Běžná reklama by zůstala i nadále.
  • Právo na ochranu před zaměstnanci sociální sítě – Jasná a veřejně dostupná pravidla o tom, kdo má přístup k informacím o uživatelích a za jakých podmínek.

Teprve uvidíme, zda Facebook tyto návrhy alespoň částečně vyslyší. My předpokládáme, že tento výkřik do ticha přejdou jeho zástupci bez povšimnutí, ale třeba se pleteme. Jaké body byste přidali vy?

Via TC