Mapa: Facebook ovládá svět navzdory prvním ztrátám

V rámci svého blogu vydává Vincenzo Cosenza pravidelně vždy v červnu a v prosinci mapu pokrytí světa jednotlivými sociálními sítěmi, která ilustruje postupující nadvládu Facebooku nad ostatními konkurenty, kterých půlrok co půlrok nevyhnutelně ubývá. Zatímco v roce 2009 na mapě bylo ještě 17 sítí, které byly na prvním místě alespoň v jednom státě, nyní je to pouhých devět. Podívejte se sami, jak se sociální krajina za dva roky změnila.

Na této stránce si pak můžete postupnou změnu prohlédnout v animované podobě. V současnosti je Facebook lídrem ve 119 ze 134 zkoumaných zemí, kde už nechybí ani Etiopie nebo Tanzánie. Navzdory státním zásahům Zuckerbergova síť od minulého vydání mapy ovládla také Írán nebo Sýrii a dalšími zeměmi na řadě jsou nyní podle Cosenzy zejména Brazílie a Nizozemí. Největší facebookovou populaci má momentálně Evropa, jak už nedávno informovali SocialBakers.

Pohled na podrobnější informace zároveň ukazuje i pořadí dalších sítí v jednotlivých zemích. Na čelní pozice se postupně probíjí Twitter a LinkedIn a pestrost zastoupení různých sítí se postupně snižuje (nováčci v pořadí jsou s výjimkou první tabulky označeni žlutě).

2009

2010

2011

Nová data nicméně zároveň potvrzují to, o čem jsme psali již před časem a co je patrné přinejmenším několik měsíců. Zejména ve vyspělých anglicky mluvících zemích, kde Facebook funguje již řadu let, dosáhl podle všeho stropu a dokonce zaznamenal zřetelný úbytek uživatelů. Téměř 6 milionů jich během května ztratil ve Spojených státech (ze 155,2 na 149,4 milionu), o 1,5 milionu na 16,6 milionu se počet snížil v Kanadě a menší ztráty hlásí Velká Británie, Norsko nebo i Rusko.

Zdá se tak, že často zmiňovaná hranice pro růst na úrovni penetrace 50 procent mezi obyvateli dané země funguje a tempo růstu musí držet státy, které ještě nedosáhly této hranice. Ani přes velký růst v mnoha zemích nicméně Facebook neudržel dosavadní tempo – v dubnu si připsal 11,8 milionu uživatelů a 13,9 milionů v květnu, zatímco v minulosti pravidelně překračoval hranici 20 milionů.

Zatím není příliš jasné, co za tak znatelným propadem stojí, snad kromě toho, že úbytek už nestíhá vyrovnat dřívější růst. Žádný konkurent na globální úrovni Facebook přímo neohrožuje a trojice nejúspěšnějších sítí Facebook – Twitter – LinkedIn je schopná u většiny uživatelů existovat ve společné symbióze. Každopádně je zjevné, že uživatelé jsou ochotni službu po určité době opustit, byť za tím mohou stát i krátkodobé vlivy a dlouhodobější trend se teprve ukáže.

Via VB, IF, BI