Má Facebook na svědomí horší studijní výsledky?

Britská společnost JCA, přední poskytovatel a organizátor seznamovacích výletů pro školy, se rozhodla zjistit, jaký vliv má rostoucí užívání sociálních sítí na studium mladých lidí. Pěti stovkám pedagogů proto předložila několik dotazů, které by na tento problém mohly vrhnout více světla.

Na otázku, zda si myslí, že vzestup sociálních sítí mezi mládeží má souvislost s nižšími výkony během hodiny, odpověděla „ano“ celá polovina pedagogů. O tom, že mladí britové jsou sociálními sítěmi stále posedlejší, je přesvědčeno sedm z deseti učitelů, a dvě třetiny jich věří, že snahou být co nejdříve na sociální síti je dotčena i kvalita domácích úkolů. Z dotazníku vyplynulo, že ti studenti, kteří tráví nejvíc času na sociálních sítích, mají také nejhorší studijní výsledky.

Sociální sítě jako hrozba pro vývoj osobnosti

Kairen Cullen, psycholožka zaměřená na lidské vzdělávání, která pro britský The Telegraph studii komentovala, si myslí, že zájem o sociální sítě je u mladých lidí přirozený. „Komunikace na sociálních sítích se pro děti i dospělé stala tak běžnou, že neúčast může vyústit až v pocit sociálního odloučení. Děti používání těchto nástrojů baví, je tu nicméně nebezpečí, že neosobní způsob interakce odfiltruje některé problémy a emoční překážky, které nastávají v běžné komunikaci a které podporují zdravý sociální a emocionální rozvoj.“

V krajním případě může dojít až ke zpomalení nebo narušení osobnostního vývoje. Děti by proto měly mít dostatek běžné komunikace tváří v tvář. Dalším problémem, který s používáním sociálních sítí podle dotázaných učitelů souvisí, je rostoucí užívání chatovacích zkratek jako „lol“, „imho“ či „msg“ místo používání normálního spisovného jazyka.

Nafouknutá bublina, nebo narůstající problém?

Výraznou slabinou průzkumu je to, že vychází pouze z názorů učitelů, ačkoli v některých případech tento názor nemusí mít vůbec žádný reálný podklad. Markantní je to například u otázky, zda užíváním sociálních sítí trpí kvalita domácích úkolů. Kvalita domácích úkolů totiž může trpět nejenom tím, že dítě chce co nejrychleji k Facebooku. Představitelná je i varianta, že chce co nejrychleji ven, k televizi, nebo jít dělat prakticky cokoliv jiného, než zmíněný domácí úkol (z vlastní školní docházky si pamatuji, že domácím úkolům až na vyjímky rozhodně nebylo věnováno větší než nezbytně nutné množství času, a to v době, kdy Facebook ještě mnoho let neměl vůbec existovat a i programy jako ICQ byly teprve v plenkách).

Na druhou stranu, minimálně služebně starší učitelé pamatují i doby, kdy na mládež sociální sítě vliv neměly, a proto mohou srovnávat. Jejich názor tak nelze brát zcela na lehkou váhu. Jen je třeba si uvědomit, že pro některé studenty škola nikdy nebude na prvním místě, ať už tím, čím místo ní budou trávit čas, bude Facebook nebo něco zhola jiného.

Via TT, AF