LinkedIn má novou aplikaci pro sběr informací o uchazečích o práci

Nová aplikace CheckIn od sociální sítě profesionálů zjednoduší všem hledačům talentů a lovcům mozků získávání a přechovávání informací o studentech a dalších lidech, kteří mají zájem o práci. Kromě základních dat navíc pracuje také s jejich talenty.

Hledači talentů a lidé, kteří se za své společnosti účastní jobfair akcí a pracovních veletrhů na univerzitách, vědí své o tom, jak těžkopádné může být přímo na místě získávat a ukládat informace o studentech, kteří projeví zájem o práci. Není divu, že se tito lidé často uchýlí k pouhému předání kontaktu v podobě e-mailu, a to, zda student životopis pošle či nikoliv, již nechají na něm.

Služba CheckIn od LinkedIn může tuto situaci významně usnadnit. V jednoduché mobilní aplikaci může student v několika jednoduchých krocích zadat své kontaktní údaje, podle nichž aplikace identifikuje jeho LinkedIn profil, a navíc lze získat i doplňující informace o zájmech kandidáta. Všechny informace jsou po zadání automaticky uloženy a aplikace se znovu přepne do uvítací obrazovky, kde bude čekat na dalšího zájemce.

Výhodou oproti papírovým životopisům či životopisům zasílaným v podobě dokumentu e-mailem je, že aplikace údaje, které sbírá (jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mail, případně doprovodné údaje o oblastech zájmu uchazeče) ukládá rovnou v elektronické formě, ze které je rychlejší tyto údaje převést do případného interního systému. Aplikace umožňuje řadu přizpůsobení podle vlastních potřeb, včetně odeslání e-mailu s dalšími informacemi buď všem, nebo jen vybraným uchazečům.

Služba je sice primárně zaměřena na studentstvo, které je přece jen technologicky aktivnější a otevřenější než starší skupiny v populaci, ušetřit práci ale může hledačům talentů i mimo prostředí univerzit. Největším potenciálním přínosem je čas, který aplikace šetří při sběru dat o kandidátech a jejich převádění do interních systémů. Díky tomu se místo sběru informací lze soustředit na komunikaci s uchazeči.

Via LinkedIn

Total
0
Shares
Další články