Kdo a jak používá Twitter? Půlku lidí tweety nezajímají

Teprve nedávno přišly z Pew Research Center informace o tom, že na Twitteru je 8 procent všech uživatelů internetu ve Spojených státech (neboli 6 procent obyvatel – online je 74 procent lidí). Pro některé komentátory to bylo velmi málo, pro jiné zase poměrně hodně, průzkum nyní nicméně doplnila i podrobnější studie o aktivitách mikroblogerů. Její výsledek jasně shrnul Barry Schwartz ze společnosti Roundtable: „Asi čtvrtina uživatelů Twitteru ve skutečnosti Twitter nepoužívá. Téměř polovina ho používá mizivě – přihlašují se tak jednou týdně, což není způsob, jak se Twitter používá – zeptejte se jakéhokoli uživatele Twitteru.“

Není uživatel jako uživatel

Přestože v rámci tech komunity patří Twitter mezi nejoblíbenější aktivity, mainstream zatím příliš oslovit nedokázal. I proto platí, že technologicky zaměřené zprávy se mnohem lépe chytají na Twitteru, zatímco Facebook odvede nesrovnatelně lepší službu s ohledem na masový trh. I v rámci Twitteru se podle Pew Research Center nicméně ukazuje, že aktivní je jen menší část uživatelů – dobrá polovina z nich nevěnuje ostatním pozornost.

Jen asi třetina oslovených uživatelů Twitteru, tedy pouhá dvě procenta Američanů, jsou takzvaní heavy users kontrolující svůj účet několikrát denně nebo alespoň jednou za den (byť to mnoha z nás může připadat jako jediný smysluplný způsob). Přibližně vyrovnaný je počet denních uživatelů s těmi, kteří chodí jen zřídkakdy.

Čtyři témata na hlavu

Pokud jde o obsah tweetů, zabývali se dotazovaní nejčastěji kombinací čtyř různých témat z nabízených devíti. Jak ukazuje následující graf, nejvíce se věnovali zprávám a konstatováním z osobního života, hned druhá pak byla práce. Naopak video sdílí jen asi čtvrtina uživatelů Twitteru a ještě o něco hůř je na tom sdílení lokace.

Poměrně bohaté jsou také demografické poznatky výzkumníků. Jak již bylo řečeno, Twitter používá 8 procent lidí online, při rozdělení na pohlaví je to nicméně 10 procent žen a 7 procent mužů. Zdaleka nejaktivnější je věková skupina 18 až 24 let, v níž tweetuje 14 procent lidí. Překvapivě vyrovaný je boj i v kategoriích 30 až 49 a 50 až 64 let (7 a 6 procent uživatelů).

Etnické menšiny mají k Twitteru obecně větší náchylnost, používá ho 18 procent Hispánců, 13 procent Afroameričanů a jen 5 procent bělochů. Přílišnou roli naopak nehrají příjmové kategorie. Stejně si vedou lidé s méně než 30 tisíci dolarů ročně jako ti, kteří mají 50 až 75 tisíc (10 procent), ale i skupina s příjmy 30 až 50 tisíc a lidé s více než 75 tisíci (po 6 procentech). Nejčastěji jsou na Twitteru lidé z měst (11 procent), méně obyvatelé předměstí (8 procent) a nejméně podle očekávání na venkově – 5 procent. Pokud tedy potkáte mladou, vysokoškolsky vzdělanou hispánku žijící ve městě, je to skoro jistota.

Via BI