Kampaně s Facebookem získávají o čtvrtinu více prodejů, tvrdí agentura

Agentura Aggregate Knowledge prozkoumala 25 kampaní prováděných v posledním čtvrtletí minulého roku. Ty, které v marketingovém mixu využily i Facebook, dosáhly o 24 procent vyšších prodejů ve srovnání s těmi, které se obešly bez Facebooku.

O Facebooku se sice často tvrdí, že je dobrý spíš na podporu značky a reputace a k prodejům příliš nepřispívá, zdá se ale, že mohlo jít o pouhé nepochopení komplexnosti jeho role v marketingu produktů a služeb. Nasvědčují tomu mimo jiné aktuální poznatky analytické firmy Aggregate Knowledge.

Ta zkoumala 25 kampaní probíhajících během posledních tří loňských měsíců. Kampaně využívaly mix online médií, nespokojily se ovšem pouze se sociálními sítěmi a pracovaly i s videem, vyhledáváním, display reklamou a některé také s mobilním webem a e-mailem.

Kampaně, které využívaly Facebook, si přitom vedly lépe v počtu vyvolaných prodejů. Jakým způsobem se na tom podílel Facebook? Sociální síť znatelně zvyšovala dosah kampaní, když skoro u poloviny oslovených lidí byla jediným médiem, kde s nimi přišli do kontaktu. To je sám o sobě zajímavý poznatek, je tu ale ještě jeden zajímavější. Když totiž Aggregate Knowledge zkoumali tzv. attribution, tedy jak se která média podílela na rozhodnutí zákazníků koupit či nekoupit, přišli na zajímavou věc. Podle metody “last-click”, posledního navštíveného média před nákupem, bylo možné nákup přisoudit Facebooku pouze v těch případech, kdy byl jediné médium, přes které se lidé ke kampani dostali.

Naopak jakmile existovaly další kontakty se zákazníkem přes jiná média, tzv. touchpointy, bylo v podstatě pravidlem, že posledním bodem kontaktu bylo některé z nich. Roli Facebooku tak bylo možné docenit pouze pomocí metody multi-touch attribution, tedy zkoumání celé navazující řady kontaktů mezi kampaní a uživatelem. Touto metodou šlo zjistit, že sociální síť hrála ve vyvolání nákupního rozhodnutí roli hlavně v prvotních fázích procesu, tedy při počátečním oslovení zákazníka (řádově dny až týdny před nákupem).

Podobné závěry potvrzovaly i další studie, například ta, kterou přímo ve spolupráci s Facebookem provedla minulý rok společnost Datalogix. Širším dopadům jsme se tehdy věnovali v rozsáhlém článku Proč už Facebook nebaví prokliky a jaký je dopad na soukromí.

Total
0
Shares
Další články