Jedna třetina videí na internetu je sdílena

Reklamy v televizi, jak se zdá, byly dvakrát častěji přehlíženy než reklamy na internetu. 28% dotázaných přiznalo, že raději sleduje reklamy na internetu. Spolehlivost byla také vysoká, což vedlo ke zvýšené spokojenosti uživatelů, zvýšené poptávce po inzerentech a rostoucí tendenci k vyhledávání informací o produktech.

Ve skutečnosti po zhlédnutí těchto videí dotazovaní žádali „vysokou spolehlivost,“ více než čtvrtina dále hledala informace o produktu (27%) nebo navštívili stránku produktu (28%). Videa s nízkou spolehlivostí inspirovala k vyhledání více informací pouze 13% dotázaných a stránku produktu navštívilo pouze 10%.

Navíc uživatelé strávili 32% jejich času na internetu sledováním videí. Sedmina dotázaných sledovala videa v práci a doma. Ženy, muži, studenti i zaměstnanci sledovali videa nejvíce v poledních hodinách, pak ve 3 odpoledne, v 9 večer a v jednu ráno. Nejnižší frekvence byla mezi šestou a devátou hodinou odpoledne.

Průzkum byl proveden na 2024 uživatelích širokopásmového připojení, ve věku 13 až 54 let, kteří v posledních 24 hodinách sledovali online videa.

Co si myslíte vy? Hledáte více informací o produktech, které mají spolehlivá videa? Jaká videa byste uvedli jako vysoce spolehlivá?