Jaké zdroje považují čeští uživatelé za nejdůvěryhodnější?

Agentura FastConnect výzkum realizovala prostřednictvím svého online panelu Prosebe.cz na vzorku 500 respondentů ve věku 18 – 59 let, kteří byli vybráni kvótním výběrem (pohlaví, věk, kraj). Výzkumníci respondenty vyzvali, aby vybrali ze seznamu ty ze zdrojů, kde by hledali spolehlivé informace. Na výběr byly odborné časopisy, specializované servery, uživatelské recenze, uživatelská hodnocení, denní tisk, televizní stanice, online diskuze a blogy. Respondenti informační zdroje hodnotili na škále „velmi spolehlivé“, „většinou spolehlivé“, trochu spolehlivé“ a „ani trochu spolehlivé“.

Pokud seřadíme výsledky podle součtu podílů hodnocení „velmi spolehlivé“ a „většinou spolehlivé“, vyjdou nejlépe odborné časopisy (celkem 86 %) následované specializovanými servery (82 %). Třetím nejspolehlivějším zdrojem informací jsou podle výzkumu uživatelské recenze (75 %) a čtvrtým uživatelské žebříčky hlasování, tedy hodnocení (63 %). Až na pátém místě se umístil denní tisk s 54 %, následují televizní stanice s 48 % a online diskuze, kterým věří 47 % respondentů. Za nejméně důvěryhodný zdroj informací označili respondenti blogy, kterým důvěřuje jen 22 % z nich, zatímco 23% „ani trochu“.

Důvěryhodnost zdrojů