Jak si vede vyhledávací reklama na Facebooku? První data

Optimal na základě dat, která má k dispozici (měří také fanouškovské stránky na Facebooku, takže má z čeho vycházet a jak porovnávat), hledal odpověď na dvě otázky. První z nich měla zjisti, jaké publikum dokáží sponzorované výsledky vyhledávání oslovit, druhá zase zda jsou tyto reklamy efektivní co do výkonnosti.

V odpovědi na první otázku Optimal zkoumal, jaké procento těch, komu se reklama Sponsored Results na Facebooku zobrazila, již bylo fanoušky značky. U velkých stránek a značek se obvykle podíl vyhledávání, v jehož rámci se reklama zobrazila stávajícím fanouškům, pohyboval kolem dvaceti procent – s výjimkou v případě Coca-Coly. YouTube mělo v publiku 20,8 procenta fanoušků, Disney 22,3 procenta, MTV 17,4 procenta a Coca-Cola pouze 2,7 procenta.

Průměr všech sledovaných kampaní, tedy nejen u velkých značek, se pohyboval kolem sedmi procent reklamy zobrazené stávajícím fanouškům stránek. Co do oslovení nefanouškovského publika si tedy nový formát nevede špatně, přičemž lepších výsledků v tomto ohledu dosahuje u menších stránek.

Pokud jde o výkonnost reklam, Optimal uvádí, že jejich proklikovost se pohybovala v rozmezí 0,7 až 4,1 procenta. To je o hodně víc, než mají běžné reklamy na Facebooku. I ty nejméně proklikávané Sponsored Results měly stále desetkrát vyšší proklikovost, než jaký je průměr pro Marketplace reklamu (nesociální bannery v bočním sloupci).

Pro srovnání, nejvýkonnějším formátem reklamy na Facebooku jsou Sponsored Stories v News Feedu, u kterých se proklikovost pohybuje kolem 0,5 procenta na desktopu a jednoho procenta na mobilech. Vysoká počáteční výkonnost vyhledávací reklamy se nicméně dá přikládat tomu, že reklamy jsou nové a uživatelé si na ně ještě nestihli zvyknout, Optimal proto předpokládá, že proklikovost se bude postupně snižovat.

Via TC