Jak se měří Facebook: Lze věřit informacím o ztrátě uživatelů?

O situaci kolem řečeného snižování počtů uživatelů v USA a Kanadě jsme informovali již včera, dnes bychom se chtěli podívat na kontext kolem těchto zpráv. Velkým problémem všech podobných statistik totiž je to, že nemusí být ani zdaleka tak spolehlivé, jak se navenek snaží tvářit. Každá společnost získává data jiným způsobem a v závislosti na tom se mohou uváděné údaje od sebe navzájem i od reality samotné vcelku výrazně lišit. Dalším problémem mohou být různé bugy a nezamýšlené chyby v automatizovaných i neautomatizovaných fázích procesu, kterým data pro získání podobných statistik prochází.

Čísla, z nichž vycházela zpráva serveru Inside Facebook o snižování počtu uživatelů v tradičních baštách největší sociální sítě, vycházela z nástroje pro samoobslužné vkládání reklam a jeho ukazatele oslovitelného publika. Facebook tuto metodiku zpochybňuje, když prohlašuje, že tento nástroj není k měření návštěvnosti určen a takto získaná data mohou být zkreslená, protože jde jen o odhady a nemusí být zcela aktuální. Kromě toho také nezapomněla společnost diplomaticky zdůraznit, že s růstem uživatelů nemá žádné problémy a že je plně spokojená. Ale jak tedy počty uživatelů měřit?

Měření třetí stranou

Asi jedinou další možností v situaci, kdy Facebook žádná jiná data než v nástroji pro měření reklam neposkytuje, jsou statistické firmy, zaměřené na měření návštěvnosti různých stránek v prostředí internetu. Mezi největší a nejznámější z nich patří comScore, Google Ad Planner, Quantcast a Compete. Jako důkaz toho, jak moc se mezi sebou neshodnou, stačí uvést jejich grafy o návštěvnosti z Facebooku za poslední měsíce. Kromě comScore nicméně zatím není k dispozici statistika za květen, kdy mělo k propadu dojít.

Jako by to nestačilo, comScore za květen naměřil (na rozdíl od dat ze samoobslužného nástroje pro tvorbu reklam) vzestup počtu amerických uživatelů:

comScore USA

Konkurenční Compete nejenže někde vytratil pár desítek milionů uživatelů, když naměřil celkově 138 milionů v dubnu, ale také na rozdíl od comScore naměřil propad již z března na duben, a to ze 140 milionů měsíčně aktivních.

Compete USA

Číselně velmi blízko je Quantcast se 139 miliony, ten nicméně naměřil až do dubna, kdy dostupná data končí, sice pomalý, ale zato stabilní vzestup počtu uživatelů.

Quantcast USA

Vůbec nejvíc mimo veškerá širokou odbornou veřejností uváděná data byl Google Ad Planner, který ukazoval globální počet uživatelů Facebooku na 890 milionech. To je přibližně o 200 milionů více, než kolik se běžně dočtete jinde.

Co z toho všeho vyplývá? Že tvrzený jednorázový propad počtu uživatelů vlastně nic moc neznamená. Problém by snad mohl nastat ve chvíli, kdy by pokles trval po určitou dobu, byl jednohlasně zaznamenán napříč různými měřícími systémy či by šlo o nápadně vysoké počty uživatelů. Pokud jde o pro nás podstatný vývoj uživatelské základny největší sociální sítě v budoucnu, statistiky za následující dva až tři měsíce a jejich vzájemné srovnání nám jistě odhalí víc.

Via IF