Jak sdílíme? Kromě Facebooku stále vede e-mail

Nejen data z eMarketeru, ale i z nové studie od Chadwick Martin Baily použila Lisa Braziel ve velmi zajímavém článku o sdílení na sociálních médiích. Podle autorčina názoru s tím, jak se sociální média vyvíjejí, stále více vysvítá na světlo světa, že sdílení obsahu uživateli je z pohledu marketérů snad tím nejzásadnějším, co nabízejí. Pojďme se podívat na několik postřehů o tom, co, proč a jak lidé sdílejí.

Starší se snaží pomoci, mladší pobavit

Jak vyplývá z grafu eMarketeru, zatímco většina mladých sdílí raději přes největší sociální síť, čím dále se posuneme do minulosti co do data narození uživatelů, tím více bude zastoupen e-mail a méně Facebook. Přitom e-mail je i u mladých zastoupen relativně silně, kdežto Facebook u starší generace velmi mizivě. Starší generace naopak mnohem více než nejmladší sledovaná skupina (18-24) sdílí obsah přes telefon. Čtvrtý nejoblíbenější způsob sdílení Twitter se prakticky výhradně týká uživatelů do 44 let.

Nejčastějšími důvody, proč uživatelé obsah sdílejí, bylo to, že jim obsah přišel zábavný nebo zajímavý (45 procent), že jim přišel zajímavý nebo užitečný pro ty, komu sdílení adresovali (30 procent), a že se chtěli zasmát (15 procent). Ostatní důvody byly poměrně zanedbatelné, za zmínku snad stojí ještě snaha o vyvolání diskuze na dané téma se sedmi procenty. Zajímavé je, že sdílení z druhého důvodu, tedy pro dobro jeho adresátů, bylo mnohem pravděpodobnější u starších osob a zvyšovalo se s rostoucím věkem. Naopak mladí častěji sdíleli z prvního důvodu, jednoduše proto, že se jim obsah líbil a bavil je a chtěli se o něj podělit.

Sociální vazby vedou

Výrazně větší úspěch měl podle studie Chadwick Martin Baily obsah, který měl vazbu na sociální graf uživatelů. Vůbec největší pravděpodobnost sdílení měly zprávy, které se týkaly rodiny nebo známých, sdílelo by je přes 80 procent uživatelů, přesně 80 procent uživatelů by potom sdílelo rodinné fotky nebo video. Další se umístily v tomto pořadí: vtipná videa, kupony a slevy, zprávy, návody, hudební videa a vzdělávací videa. Ostatní obsah kromě výše zmíněných variant označila za sdíleníhodný vesměs méně než třetina dotázaných.