Jak různé typy osobností používají sociální média

Všemožné studie zkoumající, jak sociální média používají muži a ženy, mladí a staří nebo třeba bohatí a chudí, vycházejí prakticky každý týden. Co ale studie, která by používání sociálních sítí zkoumala podle typu osobnosti? Jednu takovou provedla společnost CPP zaměřená na personalistiku a přetavila ji i do podoby infografiky.

CPP se mimo jiné zabývá komerčním určováním typů osobnosti, a tak není divu, že právě tato společnost provedla netradiční studii. Osobnosti byly rozděleny podle jednoho z tradičních psychologických přístupů k dělení osobnosti, tzv. Myers-Briggs testu. Ten zkoumá čtyři charakteristiky osobnosti, přičemž u každé existují dvě různé varianty, z nichž každý člověk má jednu převažující. Různých kombinací převažujících znaků je 16 a od toho se odvozuje také 16 typů osobnosti.

Prvním znakem, který test zkoumá, je škála extroverze/introverze (E/I). Dále se zabývá způsobem získávání informací, kde rozlišuje smysly a intuici (S/N), a způsobem rozhodování, kde se rozlišuje pocitovost a myšlení (F/T). Nakonec je pak třeba rozhodnout, zda je při fungování ve vnějším světě více využívána funkce pro získávání informací, nebo funkce rozhodovací. Z tohoto úhlu pohledu může být jedinec buď posuzující, když převažuje rozhodovací funkce, nebo vnímající, převažuje-li funkce pro získávání informací (J/P).

Podle převažujících znaků obdrží nakonec zkoumaný jednotlivec vždy po jednom písmenu od každé charakteristiky, z jejichž kombinace se složí jeho typ osobnosti. Například INTJ je typ introvertní, intuitivní, myslící a zaměřený spíše na rozhodování.

Některé výsledky aktuálního průzkumu CPP asi nepřekvapí, mezi nimi i ten, že sociální sítě více využívají extrovertní typy osobností. Co je ale zajímavé, více je využívali i lidé intuitivnější, což se projevilo hlavně v případě Twitteru. Oproti tomu lidé pocitově zaměření na nich trávili více času než ostatní, srovnatelně pouze s extroverty. A to jak v případě času osobního, tak pracovního. Studie zkoumala využití Facebooku, Twitteru a LinkedIn, její výsledky naleznete v přiložené infografice.

Total
0
Shares
Další články