Jak nám sociální sítě změnily komunikaci

E-mail se dá považovat za předchůdce sociálních sítí, co se elektronické komunikace týče. Sloužil a samozřejmě ještě slouží a dlouho složit bude nejen ke komunikaci mezi jednotlivci, ale umožňuje něco sdělit i většímu počtu adresátů. Komunikace dvou osob se v prostředí sociálních sítí stává veřejnou, mohou jí sledovat i ostatní a dále na ní reagovat, doplňovat jí a komentovat. Jde o podstatný zlom – e-mailovou komunikaci dvou lidí nebylo možné sledovat zvenku, sociální sítě to umožňují a díky nim se nám toto „mluvení na veřejnosti“ nezdá ničím zvláštní. To je první, ale zdaleka ne jediný příklad, kterak sociální sítě mění naší komunikaci, ať už se nám to líbí nebo ne.

Někdy možný vstup dalších osob do konverzace může přinést mnoho dobrého, někdy je vyloženě na škodu. O tom, co se bude řešit veřejně je třeba čím dál tím víc přemýšlet. Pokud se budeme na sociálních sítích bavit veřejně, můžeme skoro automaticky počítat i se zpětnou vazbou od lidí, kteří nebyli původními a zamýšlenými adresáty sdělení. Sociální sítě tak slouží jako skvělý nástroj crowdsourcingu, tedy sbírání znalostí davu. Kde jide by bylo možné položit otázku a mít naději na kvalifikovanou odpověď než na sociálních sítích?

Anonymní diskuze jako někdy uvažovaný předchůdce sociálních sítí (společně s chaty a dalšími nástroji) obvykle mnoho podnětného nepřinesou. Sociální sítě ano, každý vystupuje sám za sebe a chce se před veřejností blýsknout jako znalec. Crowdsourcing tedy na sociálních sítích vyloženě vydělává a díky nim se tento přístup k řešení problémů vlastně proslavil.

Volný pohyb nápadů, myšlenek a celebrit

Dalším přínosem je jednodušší cesta směrem k celebritám z nejrůznějších oblastí lidské činnosti. Známí si už zvykli, že se svými příznivci komunikují například na Facebooku. Běžný smrtelník se může při troše štestí dostat celebritě až na kůži – tím je myšleno dostat se do jejího zorného pole – a vejít v komunikaci. Naopak známí lidé mají díky sociálním sítím skvělou šanci ke zjišťování nálad veřejnosti, která je zajímá.

Sociální sítě také nahrávají šíření dobrých nápadů, dobročinnosti či zajímavých projektů. Vždy se najde někdo, koho nápad zaujme, může ho jednak šířit dál, nebo také jinak významněji podpořit. Pryč je čas takzvaných „řetězových dopisů“, které nás před lety strašily ve snech. Nedostáváme je už v papírových obálkách, ale e-mailem, nebo nověji na Facebooku. Není nic jednoduššího, než se podepsat pod nějakou petici pouhým kliknutím na jedno jediné tlačítko. A je fuk, jestli tím kliknutím dáváte najevo, že si rádi po obědě zdřímnete, nebo že podporujete určitý charitativní projekt.

Budování komunit nebylo nikdy jednodušší, i když je nutné dodat, že by se počty fanoušků na Facebooku či jinde neměly přeceňovat. Ovšem rozdíl mezi tím mít je nebo nemít je čím dál tím propastnější a aktivity na Facebooku mají svojí váhu. Pokud se podíváte na nějaký profil, ze stránek, které se mu líbí, můžete usuzovat, co ho baví a zajímá. Jde o jakýsi siciální profil v pravém slova smyslu, poukazující na vzdělání, zaměstnání, rodinu a koníčky. Co jiného by marketéry zajímalo víc? Lze si představit lépe cílenou reklamu? Příchod sociálních sítí si budou jistě pochvalovat také obchodníci, personalizované oslovení reklamou může jejím konzumentům vadit méně než zásah plošný.

Velká komerce pro malé nováčky

Podnikatelé (a to hlavně začínající) získali v sociálních sítích prostor pro podporu svých obchodních záměrů. Za málo peněz mohou oslovit zajímavou cílovou skupinu. Mnohdy nemohou využít ke komunikaci jiná média, tak se musejí spoléhat na média sociální. Sociální sítě jsou skutečným médiem, které je nové a tím pádem neprobádané. A jako každé médium i sociální sítě mohou absorbovat určitou dávku komerce. I velké firmy si mohou vybrat, zda se spolehnou na televizní reklamní spoty, nebu zkusí štěstí s virálním videem na YouTube. Sociální sítě přinesly významný zlom v marketingu, nabídly obrovský postor, na který může dosáhnout téměř každý. Často nerozhoduje rozpočet, ale nápad. Prosadit se tedy mohou i nováčci na poli byznysu.

Všechny výhody sociálních sítích (existují jistě i nevýhody, ty ovšem nejsou cílem tohoto shrnutí) mají jednoho společného jmenovatele. Je jím sdílení, magický pojem, který charakterizuje sociání sítě. Sdílení znamená šíření dobrých nápadů i vtipných obrázků, opodstatněných varování nebo hoaxů. Fenoménu sdílení se snaží využít marketéři při virálních kampaních a i každý jednotlivec na sociálníh sítích se snaží o to, aby se jeho obsah líbil ostatním, aby ho šířili dál. Komunikace získala v sociálních sítích jedinečný prostředek, specifický nástroj šíření dobra i zla. Nikdy nebylo jednodušší komunikovat. Když už nic jiného, tak právě tento zlom je něčím, za co vděčíme sociálním sítím a co si zaslouží srovnání se zdánlivě věhlasnějšími vynálezy.