Infografika: Mohou sociální sítě v Česku konkurovat vyhledávání?

V meziročním srovnání (2012 a 2011) u sledovaných firemních webů podle Effectix.com o 90 procent stoupla návštěvnost ze sociálních sítí, přičemž největším skokanem byl portál YouTube. Zatím stále přivádějí větší množství návštěvníků katalogy, ale v roce 2012 u nich došlo k výraznému propadu a sociální sítě naopak neustále stoupají – je možné, že už v tomto roce katalogy předstihnou (ty aktuálně mají 3% podíl v celkovém objemu přiváděných návštěvníků). Společnost tak doporučuje kombinaci obou zdrojů.

Pokud jde o srovnání vyhledávačů a sociálních sítí, je zřejmé, že sociální sítě budou muset ještě hodně dlouho růst, byť rostou rychleji než vyhledávače – meziroční růst činil 91 procent u sociálních sítí oproti osmi procentům u vyhledávačů. Seznam, Google a sociální sítě se také liší v dalších obvyklých ukazatelích – sociální sítě mají nejvyšší míru opuštění stránky, poměrně stabilní délku průměrné návštěvy (Google i Seznam mají sestupnou tendenci) a nižší průměrný počet zhlédnutých stránek.

Facebook vládne kvantitě, YouTube kvalitě

Facebook je dominantním zdrojem mezi sledovanými sociálními sítěmi, což s ohledem na počet uživatelů z Česka nepřekvapí. Twitter je typický uživateli s potřebou rychlých a stručných informací a na webu také tráví kratší dobu a prohlédnou si méně stránek. Nejlepších výsledků ve všech měřených parametrech ale dosahuje YouTube – návštěvy na webu tráví nejdelší čas, prohlédnou si nejvíce stránek, opouštějí vstupní stránky v nejmenší míře a přinášejí také nejvíce nových návštěv v poměru k vracejícím se návštěvám. Pozitivním trendem je, že firemní webové stránky mají stále atraktivnější vstupní stránky pro návštěvy ze sociálních sítí, což naznačuje snižující se průměrná míra jejich okamžitého opuštění.

Porovnáme-li návštěvy z vyhledávačů, internetových katalogů a sociálních sítí, pak ve sledovaných parametrech chování návštěv na firemních webových stránkách dosahují sociální sítě obecně horších výsledků: návštěvy si přečtou méně stránek, na webu stráví nejméně času, ve větší míře opouštějí vstupní stránky. Zasílají nicméně více nových návštěv než internetové katalogy.

„Nejlepší výsledky jsou zaznamenány u návštěv z internetových katalogů, avšak tento pozitivní náskok se každým rokem rychle snižuje. Doporučujeme dávat stále větší váhu na sociální sítě, které přináší více užitku než pouhé návštěvy. Aktivní a správnou komunikací na sociálních sítích vzbuzuje firma důvěru, buduje si cenné reference, důvěryhodná doporučení, získává kontakty, klienti se rádi vracejí a častěji nakupují,“ říká David Bauckmann, ředitel Effectix. Další informace k infografice můžete najít na webu www.doba-webova.com.