Infografika: Jak využívat obsah uživatelů pro podporu prodejů

Uživatelský obsah má v sociálním marketingu své nezaměnitelné místo. Nenahradí sice profesionální obsah, měl by ale vystupovat vedle něj, protože není nic lepšího, než kombinace obojího. Značka tím dává najevo, že je součástí života svých zákazníků, zákazníci mají možnost si zasoutěžit a dost možná i něco zajímavého zažít.

K obsahu uživatelů je ale třeba přistupovat opatrně. Nejdůležitější pravidlo proto říká, že k tomu, aby bylo možné bezpečně použít obsah uživatelů, je třeba vždy získat jejich informovaný souhlas. Samozřejmě tím lépe, čím méně je souhlas obecný a naopak čím specifičtěji popisuje použití získaného obsahu (samozřejmě v rozumných mezích). Jen tak si zákazník dovede představit, co se s jeho fotografií či jinou tvorbou vlastně bude posléze dít, a můžete tak získat jeho plnou důvěru.

K získání uživatelského obsahu je nejlépe použít soutěž, k čemuž se online prostředí v čele se sociálními sítěmi nabízí jako úplně ideální. Získaný obsah pak můžete umístit na stránku na Facebooku, na Twitter, do reklam i na svůj web, a to nejlépe tak, abyste své zákazníky přitáhli ke všem těmto kanálům současně. Šalamounským řešením, které radí i infografika od Offerpop, je umístit obsah na webovou stránku a poté na něj odkázat na sociálních sítích.

OfferpopUGCInfographic