Ideální délka tweetu? Údajně 70 až 110 znaků

Track Social Blog ke zkoumání tweetů využil svůj nástroj Track Social Analytics. Zkoumal počet retweetů v závislosti na délce tweetu a došel k velmi zajímavým závěrům. Podle nich lze popularitě tweetu dopomoci tím, že bude delší, ale zase ne natolik dlouhý, aby se blížil maximálnímu limitu. Nejlépe si vedly tweety ve středním rozmezí 70 až 110 znaků, které měly srovnatelné výsledky.

Naopak krátké tweety do 40 znaků si vedly velmi špatně. To je významný rozdíl oproti Facebooku, kde podle dřívějších zjištění stejného blogu z června tohoto roku platí krátké zprávy na fanoušky lépe než dlouhé. Dlouhé vzkazy nad 110 znaků na popularitě opět ztrácely, i když se stále zdaleka neblížily špatným výkonům zpráv extrémně krátkých.

Počet retweetů podle délky originálního tweetu

Doporučení je tak jasné – vyhýbat se extrémně krátkým tweetům, které jen málokdy říkají něco, co je hodno sdílení. Kromě toho je třeba připomenou i jedno z dřívějších zjištění stejného blogu, a to že počet retweetů je mnohonásobně vyšší u těch tweetů, které obsahují obrázek. A pokud jde o obsah textu tweetu, nejlépe fungovalo, když přímo obsahoval výzvu k retweetování.