Facebook testuje možnost skrytí reklam od vybraných inzerentů

Klasicky se uživateli po kliknutí na křížek u reklamy, jímž se reklama schová, objeví pouze nabídka s důvody, proč se mu daná reklama nelíbila. Mezi možnostmi je například ta, že reklama byla nezajímavá, opakovala se, byla zavádějící, proti názorům uživatele či urážlivá. Některým uživatelům se ale kromě této klasické nabídky ukazuje i další možnost, a to skrýt všechny reklamy od zadavatele, který reklamu na největší sociální síť vložil.

Klasické skrytí reklamy má za následek, že je lehce sníženo její skóre, a díky tomu se o něco méně začne zobrazovat napříč celou sociální sítí. Jaký následek by ale měla v případě širšího rolloutu tato novinka? Předně, velmi pravděpodobně by na ní vydělal Facebook. Místo toho, aby se uživateli zobrazovaly reklamy od zadavatele, od kterého ho nezajímají, se zobrazí jiné reklamy. Ty sice možná nebudou mít vždy vyšší šanci na proklik než původně zobrazené reklamy, rozhodně ji ale nebudou mít ani horší. Celkově by se tak dalo očekávat, že si sociální síť v proklikovosti pomůže.

Vydělají i poctiví zadavatelé a uživatelé

Pokud zadavateli nejde jen o zobrazení reklamy či její proklik, ale o to, aby uživatel provedl nějakou akci (registraci, nákup, Like), vyšší proklikovost sama o sobě lepší konverze nezaručuje. Zaručuje ovšem to, že při zachovaném poměru prokliků a konverzí bude stejného počtu konverzí dosaženo za kratší dobu. Zadavatelé tak na celé záležitosti pravděpodobně nevydělají finančně, jejich reklamní kampaně by ale mohly pracovat rychleji.

Pokud jde o uživatele, ti by na plošném zavedení novinky podle nás vydělali také. Kromě možnosti skrýt otravné reklamy třeba tím, že díky snaze zadavatelů, aby jejich reklamy nebyly větším počtem uživatelů blokovány, by se celkově mohla zvýšit kvalita reklam na Facebooku a relevance jejich sdělení.

Facebook se jistí proti obcházení

Zajímavé je, že po skrytí všech reklam zadavatele Facebook zahlásí: „Reklamy skryty. Pokusíme se vám již reklamy od [zadavatele] nezobrazovat.“ (anglickyAds hidden. We’ll try not to show you ads from [advertiser].). Zdá se, že Facebook již ve formulaci tohoto dialogu počítá s tím, že zadavatelé reklam přijdou se způsoby, jak blokování obejít, například tvorbou nových účtů, a jistí se proti nespokojenosti uživatelů. Na druhou stranu se dá s trochou představivosti z vyjádření vyčíst i to, že Facebook v případě, kdy bude přesvědčen, že nový účet patří závadnému inzerentovi, reklamy uživateli tak jako tak nezobrazí.

Krok přichází poté, co Facebook koncem června zablokoval řadu aplikací proto, že na ně uživatelé zanechávali negativní reference. Když se vůči takovému přístupu zvedla vlna nevole v čele s argumentem, že je netransparentní, Facebook se omluvil a do analytických nástrojů majitelů aplikací přidal sledování negativního ohlasu od uživatelů. Kromě toho zároveň analytické nástroje naznačují i to, jaké množství negativních ohlasů již zavdává příčinu k zásahu největší sociální sítě. Další významnu změnou pak bylo to, že aplikace není rovnou smazána, pouze deaktivována, a její správci s ní nicméně dále mohou pracovat a testovat ji.

Via IF