Facebook se do roku 2017 scvrkne, tvrdí studie

Studenti vycházeli ve své studii z matematického epidemiologického modelu pro chování nemocí. Podle stejného modelu se v minulosti chovaloYahoo, jehož počet uživatelů prudce rostl do svého maxima roku 2008, aby o pouhé tří roky později byl jen na zlomku z původního počtu.

Studie si vypomáhá i daty z Google Trends, podle kterých již Facebook vrcholu svojí popularity dosáhl v roce 2012. Z toho vyvozuje, že sociální síť v epidemiologickém modelu již minula svůj nejvyšší bod, a nyní ji čeká propad, zprvu pomalý, později ale o to rychlejší. Největší úbytek uživatelů by měl nastat mezi roky 2015 a 2017, kdy Facebook podle modelu využitého studií ztratí 80 procent svojí současné uživatelské základny 1,2 miliardy lidí.

Pochopitelně, že Facebook hodnověrnost výsledků studie velmi rychle popřel. Kromě sociální sítě, u níž by asi málokdo čekal něco jiného, to ale udělali i mnozí analytici. Jeden z nich,  Tim Bajarin z Creative Strategies, mimo jiné tvrdí, že přirovnávat Facebook k MySpace je chybou, protože obě sociální sítě se chovají poněkud odlišně. MySpace se podle něj nikdy nesnažilo přizpůsobit se i jinému než svému prvotnímu publiku, a právě proto své uživatele časem ztratilo úplně.

Řečeno slovy epidemiologie, na rozdíl od velmi nepřizpůsobivého MySpace by Facebook byl mnohem spíš virem, který mutuje dostatečně rychle, aby se přizpůsobil novému prostředí a novým výzvám. To mu umožňuje vyhnout se sestupné fázi epidemiologické křivky, a místo toho se z jejího určitého bodu dostat rovnou do další stoupající křivky úplně nové, mírně odlišné epidemie.

Srovnání s MySpace nicméně v jednom směru funguje. Největším nebezpečím totiž pro Facebook zůstává to, že přijde někdo lepší, kdo se dokáže lépe trefit do aktuální nálady uživatelů. Taková sociální síť by skutečně Facebooku mohla udělat to samé, co on sám od roku 2008 prováděl MySpace, a odvést mu jeho těžce získané uživatele. Díky velké proměnlivosti a přizpůsobivosti Facebooku, kterou mnozí uživatelé tak vášnivě kritizují, to ale takový budoucí hypotetický konkurent bude mít přece jen o hodný kus těžší.

Studii studentů z Princetonu naleznete v celé délce zde.