Facebook míří i na „normální“ mobily. Chce další uživatele

Facebook, největší a nejúspěšnější sociální síť, překonal někdy během posledních dvou týdnů hranici 600 milionů uživatelů. Zpráva to je sice nepotvrzená od samotné sociální sítě, pochází nicméně z důvěryhodných zdrojů předních společností zabývajících se měřením tohoto fenoménu. Jedná se přitom o vskutku úctyhodné číslo, které se blíží 10 procentům světové populace (aktuálně by na světě mělo být zhruba 6,8 miliardy lidí). S tím vyvstává otázka – kam až může Facebook růst? A jak rychle bude tento růst probíhat? A, trochu provokativní ale ne zcela nerelevantní otázka, mohl by Facebook dosáhnout miliardy uživatelů do konce tohoto roku?

Proč jsou telefony pro Facebook důležité

S potenciálním počtem uživatelů Facebook přitom velmi úzce souvisí i přístup k internetu. Zatímco západní svět, v němž žijeme a v němž také je v současnosti převážná většina Zuckerbergových oveček, má také daleko větší možnosti co do přístupu obyvatelů k internetu, rozvojové země takové možnosti nemají a přístup k internetu zůstává relativně luxusní komoditou. Přístupem k internetu se podle Internet World Stats mohou pyšnit zhruba dvě miliardy příslušníků rodu Homo Sapiens. Naprosto opačně je tomu s vlastnictvím mobilních telefonů. Přístroj tohoto typu vlastní podle relevantních odhadů asi pět miliard lidí, zhruba tři čtvrtiny populace.

Proč o tom vůbec mluvíme? Protože z toho vyplývá jednoduché poučení. Chce-li Facebook dále pokračovat ve strmém růstu, kterého dosahuje v současnosti, musí se začít více specializovat na mobilní přístup ke svým službám.

Aplikace pro hloupé telefony má pomoci růstu

A vedení společnosti si to uvědomuje také. A uvědomuje si i to, že kromě vyspělých zemí (které z hlediska růstu Zuckerberga nezajímají, protože již není moc kam růst), kde jsou stále oblíbenější chytré telefony, stále celosvětově výrazně převažuje užívání „feature phones“ neboli „dumb phones“. Možnosti pro růst v oblastech jako je Brazílie, Indie či Afrika, kde je celá řada potenciálních uživatelů a relativně menší přístup k internetu běžným způsobem, jsou přímo vázány na možnost mobilního přístupu ke službě pomocí těchto telefonů.

K tomu účelu největší sociální síť ve středu vydala mobilní facebookovou aplikaci pro hloupé telefony. Její úspěch by mělo zčásti zajistit i to, že na ní pracovala ve spolupráci se Snaptu, které se specializuje na volně dostupné aplikace pro jakékoliv telefony s mobilním přístupem k internetu. Aplikace by měla fungovat na nejméně 2500 modelech telefonů od výrobců jako je LG, Nokia či Sony Ericsson.

Aby ještě lépe navnadila uživatele k jejím ozkoušení, domluvila Zuckerbergova společnost se 14 operátory v různých zemích stejný deal, jako kdysi v případě zero Facebooku 0.facebook.com, tedy že data přenášená aplikací budou zdarma. Počet operátorů by se přitom měl postuně zvyšovat s tím, jak se vyjednávačům bude dařit získávat další poskytovatele mobilních služeb na svou stranu.

Otázky padly.. a co odpovědi?

Kam až tedy může Facebook růst? V současnosti je situace taková, že v zemích, kde dosahuje nejvyšší penetrace, má mezi svými uživateli zhruba 30-45 procent celkového obyvatelstva, zbytek o služby tohoto typu nemá valný zájem. Budeme-li se tedy držet při zemi, a odhadneme celkový počet potenciálních uživatelů největší sociální sítě na nižší hranici, tedy asi 30 procent populace, dostává se naše imaginární množina ke stropu čítajícímu lehce přes dvě miliardy jedinců.

Jak rychle bude růst probíhat? Posledních 100 milionů aktivních uživatelů si Facebook na svoje konto připsal během šesti měsíců. Pokud se vydaří strategie, kterou sleduje nová feature phone aplikace, měl by se tento trend ještě zrychlovat. Miliarda uživatelů do konce roku je ale i tak v podstatě nereálná, tempo růstu by se muselo více než zdvojnásobit.

Naopak kolem 850 až 900 milionů uživatelů koncem roku 2011 a 1,1 až 1,2 miliardy oveček o rok později je sice relativně velkorysý odhad, zdaleka ale ne nereálný. Strop oněch dvou miliard uživatelů by největší sociální síť mohla dosáhnout v horizontu let 2015 či 2016, zde ale již skutečně zabíháme trochu do oboru sci-fi . Jak všichni víme, dnešní internet je natolik proměnlivým prostředím, že je náročné odhadnout co bude za rok, natožpak za čtyři nebo pět let.

Nakročeno ale je správným směrem, o tom není pochyb.

Via BI, MP, eW, TNW