Dvě třetiny obchodníků v USA již používají sociální média

Tato studie byla výdána americkou Association of National Advertisers (ANA; Asociace národních inzerentů), jež sdružuje na 400 společností, které přes svých 9000 obchodních firem proinzerovali v posledním roce cca 250 miliard dolarů. Zpracována byla společně s BtoB magazínem a marketingovou agenturou „mktg“.

A její výsledky jsou pro zastánce moderního přístupu k marketingu a podporovatele sociálních médií více než povzbudivé: 66% ze zkoumaných společností použilo nějakým způsobem alespoň jednu formu propagace své firmy přes soc-médium. V roce 2007 tomu bylo necelých 20%.

„Velká čtyřka“
Tyto výsledky nejsou moc překvapivé v kontextu zpráv, že společnosti plánují navýšení rozpočtů vyčlěněných na kampaně vedené pomocí soc-médií o zhruba 63% procent. Přesto představuje tato část výdajů směřovaných do inzerce nejmenší položku – společnosti se zatím stále primárně zaměřují na webové stránky, SEM/SEO a online zobrazované reklamy.

Taktéž nepřekvapí, že nejvíce využívanými službami jsou Facebook (74%), Twitter (65%), YouTube (63%) a LinkedIn 60%). A soc-med segment je neustále nejrychleji se rozvíjejícím v rámci marketingového odvětví a odhaduje se, že jeho obrat naroste na 3,1 miliardy dolarů k roku 2014.