Druhý Transparency Report Twitteru: Počet žádostí od států roste

Twitter včera zveřejnil svůj Transparency Report, souhrnnou zprávu o tom, jak v uplynulých měsících požadovaly státní orgány data jeho uživatelů či stahování závadného obsahu. Výsledek příliš nepřekvapí, celkový počet podnětů rostl a Spojené státy stály za 81 procenty všech žádostí o data v roce 2012.

Twitter svůj v pořadí druhý Transparency Report vydal k příležitosti Dne soukromí údajů (#DataPrivacyDay) a rovnou také pro report vyhradil speciální webovou stránku. Na té si lze prohlížet veškeré detaily, včetně minulého Transparency Reportu z července, který se zabýval první polovinou roku 2012. Vše je rozděleno do tří kategorií podle typu žádostí – žádosti o uživatelská data, žádosti o stažení obsahu a upozornění na obsah chráněný autorskými právy podle amerického Digital Millenium Copyright Act. Zatímco první dva reporty jsou rozřazené podle zemí, ten poslední se logicky týká pouze USA, protože jde o lokální americkou legislativu.

Nás budou zajímat hlavně první dvě části, žádosti o uživatelská data a žádosti o stažení nelegálního obsahu. Ty přicházely z různých zemí světa, dobrou zprávou pro všechny české a slovenské čtenáře ale je, že mezi nimi prozatím není ani jedna z našich dvou zemí. Po Twitteru zatím ani Slovensko, ani Česká republika žádné informace nežádaly. To je velký rozdíl oproti Googlu, na kterém požaduje ČR údaje pravidelně již od roku 2011 a v posledním pololetí takových žádostí naše země podala dokonce 51.

V případě Twitteru v počtu žádostí o uživatelská data jednoznačně vedou Spojené státy, pravděpodobně proto, že sídlo společnosti se nachází na jejich území. Za rok 2012 měly USA na svědomí 1494 z  celkem 1858 takových žádostí. Naopak v případě žádostí o stažení dat vede Brazílie, ze které pocházelo těchto podnětů loni hned 16, plná třetina z jejich celkového globálního počtu. O druhé místo se dělily Turecko a Velká Británie se šesti, Spojené státy měly 4.

V průměru Twitter vyhověl v druhém loňském pololetí 57 procentům žádostí o data uživatelů. V tomto kontextu je ovšem třeba zmínit, že většina žádostí, kterým bylo vyhověno, pocházela ze Spojených států. Zatímco zemi svého původu Twitter data odevzdal v reakci na 69 procent podnětů, u ostatních zemí vycházel vstříc jen velmi sporadicky. Mezi zbytkem světa vyčnívalo Nizozemí, kde vyhověl třetině žádostí, ovšem z celkového jejich počtu méně než deseti (pod deset žádostí Twitter jejich přesný počet neuvádí). V Brazílii bylo vyhověno 12 procentům žádostí, v Kanadě 7 procentům, v Japonsku 5 procentům, ve Velké Británii pouze 4 procentům a ve všech ostatních zemích byly všechny žádosti zamítnuty. Celkem se žádosti, jimž bylo globálně vyhověno, týkaly 1433 uživatelských účtů, z toho počtu 1145 účtů bylo na základě žádostí amerických.

Zajímavá situace byla u žádostí o stažení obsahu, jejich počet se totiž od prvního pololetí zněkolikanásobil. Zatímco v prvních šesti měsících Twitter takových podnětů dostal jen 6, v druhé polovině roku jich bylo už 42. Poprvé v historii také společnost těmto žádostem vycházela vstříc, když jedné v Německu a jedné ve Francii. Všechny ostatní žádosti zamítla a obsah na webu nechala, stejně jako učinila v předchozím pololetí u všech šesti podnětů.

Trend je ovšem jasný, celkově totiž počet podnětů v druhém pololetí rostl, a to i v případě žádostí o informace, kde to bylo z 849 na 1009. Rozšířil se také počet zemí, které žádosti podávaly, což je patrné hlavně u podnětů na stažení obsahu, kde se zněkolikanásobil. Naopak z hlediska uživatelů je pozitivním jevem, že se snížil podíl případů, kdy Twitter jejich data vydal, z 63 procent v první polovině roku na 57 procent v polovině druhé.

Podle svého vyjádření má Twitter v plánu bojovat proti zbytečnému vydávání informací i nadále. Jak píše na svém blogu: “Tyto žádosti mohou mít závažný omezující vliv na svobodu slova a důležité dopady na ochranu soukromí.”

Total
0
Shares
Další články
Přečtěte si více

Jak sociální média pomohla operátorům přežít tarifovou revoluci

Společnost Brand Embassy má velmi dobře nakročeno k tomu stát se největším úspěchem pražského akcelerátoru StartupYard a mezi její klienty v Česku či Velké Británii patří řada velkých jmen. Shodou okolností i všichni tuzemští operátoři, takže mohla využít zajímavou příležitost v podobě "tarifové revoluce" k vytvoření infografiky a troše toho selfproma.
Přečtěte si více

Turkům blokují Facebook a Twitter, učí se blokaci obcházet

Prostesty v Turecku, které zemí hýbou v posledních dnech, pokračují, a místní vláda proti nim bojuje i na digitální frontě. Protože se opět hybnou silou protestů stala sociální média, je prý v zemi přístup k těm nejdůležitějším zablokovaný. Zdá se ale, že minimálně část veřejnosti přišla na způsob, jak blokaci obejít.