Doporučení od přátel zvyšuje prodeje

Nová studie eMarketeru ve spolupráci s Morpace přinesla hned tři statistiky, z nichž minimálně první dvě jsou zajímavé i pro české prostředí. Jedinou slabinou studie je to, že neuvádí počet dotázaných. Nicméně ať již jich bylo, kolik chtělo, výsledky jsou následující:

Na dotaz, zda by na základě doporučení od přátel bylo pravděpodobnější, že si koupí dané zboží nebo navštíví určitého obchodníka, odpovědělo 68% respondentů kladně, zbytek zvolil odpověď zápornou.

Doporučení od přátel

Jediním ze způsobů, jak poskytnout takovou referenci, jsou bezpochyby i fanouškovské stránky, kterým se studie věnovala ve svém zbytku. Z dotazovaných uvedlo plných 41%, že jedním z důvodů, proč se k fanouškovským stránkám přidávají, je aby danému produktu či značce vyjádřili svojí podporu. Druhým nejčastějším důvodem byly slevové kupóny a jiné prodejní akce, které uvedlo plných 37% optaných spotřebitelů.

Pro zajímavost uvádíme i poslední statistiku studie. Ta ukazuje důvěru, kterou uživatelé různé barvy pleti přikládají Facebooku v oblasti objevování zboží a služeb, a k jejich aktivitě na fanouškovských stránkách. V průměru měli uživatelé devět fanouškovských stránek, ti hispánského původu byli ale skoro dvakrát častěji fanoušky alespoň jednoho produktu v kategoriích zvláště průzkumem zkoumaných, a obecně také častěji fanouškovské stránky využívali. Naopak nejnižší aktivitu v tomto směru vykazovalo obyvatelstvo bílé barvy pleti.

Aktivita fanoušků podle barvy plati

Pro získávání informací o nových produktech považovalo Facebook za vhodný nástroj 50% hispánců, 46% asiatů, 44% černochů a pouze 31% bělochů.

Fanouškovské stránky uvádíme jako fanouškovské, protože jimi byly v době provádění průzkumu. Jak jsme vás ale včera informovali, podstatu těchto stránek se Facebook rozhodl pozměnit.

Via eMarketer