70% Australanů online je na sociálních sítích

„Social networking je v Austrálii základní součástí každodenní online rutiny – s vědomím toho, že drtivá většina online uživatelů je zároveň uživatelem některé ze sociálních sítí by mělo být zcela zásadní informací pro jakéhokoliv marketéra, který se snaží porozumět svým zákazníkům“, říká k výsledkům výzkumu Will Hodgman, executive vice president společnosti comScore pro region Asia-Pacific.

V červnu podle průzkumu navštívilo jednu ze sociálních sítí téměř 9 milionů Australanů, což ze sociálních sítí dělá jednu z nejoblíbenějších činností online. V popularitě jednoznačně vede Facebook s 6 miliony návštěvníky a 95% nárůstem oproti loňskému roku. Druhou příčku si drží MySpace, v červnu s 3,5 miliony návštěvníky. Třetí je Windows Live Profile s téměř 2 miliony návštěvníky. Největší nárůst zaznamenal Twitter, který se z loňských 13 tisíc návštěvníků zvedl na 800 tisíc (neuvěřitelný procentuální nárůst o 6122%). Signifikantní nárůst má za sebou také Orkut. Sociální síť vlastněnou Googlem navštívilo 252 tisíc návštěvníků, což je oproti loňsku nárůst o sympatických 607%.

austrálie comscore

Analytici z comScore také zkoumali, kolik z celkové červnové návštěvnosti největších serverů (resp. skupin serverů) tvoří uživatelé sociální sociálních sítí a kolik tzv. „heavy social networkers“. Nejnavštěvovanější skupinou serverů jsou v Austrálii dohromady weby Google. Ty navštívilo v červnu 10,7 milionů návštěvníků, z nichž 78% je zároveň uživateli některé ze sociálních sítí a 16% z nich jsou „heavy social networkers“. Servery Microsoftu se umístily na druhém místě s 9,5 miliony návštěvníky a Facebook s již zmíněnými 6,1 miliony se dostal na třetí místo.

austrálie comscore