7 tipů z letošního Social Media World Forum

1. Soustřeďte se na tvorbu obsahu

Definitivně a opakovaně potvrzeno: sociální sítě jsou pouze komunikačním kanálem, způsobem doručení informace. Klíčem k úspěchu na sociálních sítích je atraktivní obsah relevantní pro cílovou skupinu. Tato myšlenka sama o sobě není žádnou novinkou, zaznívala silně i loni, nicméně praktické zkušenosti marketérů v uplynulém roce ji jednoznačně potvrzují. Aktuální otázkou tedy není to, zda sociální sítě využívat, ale co je pro kterou značku ten správný obsah, jak jej vytvořit a efektivně distribuovat.

2. Nebojte se nových sociálních sítí

Ano, je pravda, že přítomnost značky na každé další sociální síti znamená další náklady v oblasti finančních a lidských zdrojů – a u nás převládá názor, že „funguje jenom Facebook“. Ale pamatujme, že naší nejvýznamnější social media investicí by měla být investice do hodnotného obsahu. Máme-li obsah, nebojme se jej sdílet všemi dostupnými prostředky. Že sociální sítě typu Twitter, Google+ či Pinterest u nás nemají dostatečnou členskou základnu? Tyto sítě jsou zdarma, se zaručenou viditelností ve vyhledávačích. A kolik vaše značka platí za do SEO?

3. Think mobile

Ian Carrington, Head of Mobile EMEA v Google, to vidí jasně. Ve Velké Británii tvoř 52 procent všech mobilních telefonů smartphony a 28 procent uživatelů internetu přistupuje na internet primárně pomocí mobilu. Podle prognóz Google se během následujících tří let prodá více tabletů než osobních počítačů a prodej chytrých telefonů bude ve srovnání s osobními počítači dokonce trojnásobný.

Optimalizace webových stránek pro mobilní telefony a tablety tedy není „nice to have“, ale je nutností. Nejde jen o výměnu formátu Flash za HTML5, ale o změnu přístupu k zákazníkům, kteří na naše stránky přistupují z mobilu. Pozor, oni prokazatelně používají mobil i k nakupování a brzy budou tvořit většinu provozu na našich stránkách.

4. Je na čase, aby se do toho B2B marketéři pořádně obuli

Tvrzení, že aktivní účast na sociálních sítích není pro B2B společnosti přínosem, je stejný nesmysl, jako tvrdit, že B2B firma nepotřebuje telefon. Sociální sítě se v blízké době stanou standardem komunikace i ve světě profesionálů. Přední světové B2B společnosti to vědí a vytváří vlastní obsah, který pak sdílí zejména na sítích Twitter a LinkedIn.

Global Marketing Director pro EMEA v LinkedIn Joshua Graff konstatoval, že jedním z přínosů social media v B2B komunikaci je přenos emocí. B2B komunikace vždy byla spíše racionální, ale právě emoce mohou hrát klíčovou roli v udržení vztahů. Sociální sítě jsou pro B2B firmy zajímavé i z pohledu media relations. Agentura Text 100 provedla v březnu 2012 výzkum mezi britskými novináři, který mimo jiné ukázal, že 60 procent novinářů využívá pro svou práci Wikipedii, 53 procent sleduje firemní zprávy na Twitteru a 47 procent je v kontaktu s firmami pomocí LinkedIn.

U nás firmami obecně podceňovaný Twitter má v globálním měřítku zcela jinou pozici. Bruce Daisley, který zastává pozici UK Sales Directora v Twitteru, připomněl, že jakkoliv 60 procent uživatelů Twitteru netweetuje (nevytváří žádný obsah), 100 procent uživatelů Twitter čte. Twitter se stává personifikovaným kanálem zpráv a to je pro B2B společnosti rozhodně zajímavé.

5. Veďte konverzace

Otázka, kdo vlastně má vést individuální konverzace na sociálních sítích, zůstává otevřená. V B2B společnostech má vedení konverzací na starosti PR oddělení nebo agentura, ve velkých „marketing driven“ společnostech se často o konverzace stará k tomu vytvořené oddělení nebo content agentura a PR vstupuje do hry v případě krizové komunikace. Ať už se v rámci firemní struktury stará o konverzace s fanoušky kdokoli, stále platí, že rozhodující je rychlost reakce a autenticita odpovědí.

6. Přesně definujte, co potřebujete měřit

Na konferenci se prezentovala celá řada společností typu SocialBakers s více či méně propracovanou nabídkou služeb. Zajímavé spíše byly názory marketérů v panelových diskusích na téma měření sociálních sítí – většinou se shodli, že není velký problém získat přesná data, ale tou hlavní výzvou je přesně definovat, co se chceme z výzkumu sociálních sítí dozvědět o našich zákaznících. Možná pak budeme překvapeni, že dat, která potřebujeme, není tolik a nepotřebujeme sofistikovaná řešení.

7. Nebojte se případných krizových situací

Nic, co bychom nevěděli. Krize nastává v okamžiku, kdy firma podcení sílu sociálních médií, inteligenci veřejnosti a pod tlakem okolností začne komunikovat netransparentně. Případové studie ukázaly, že většinu krizových situací lze řešit omluvou, prokazatelnou snahou o nápravu a otevřeností. Nicméně, stejně jako v životě, i na sociálních sítích platí, že některé problémy vyléčí pouze čas. Jako třeba vraždu na firemním večírku BlackBerry.

 

Autorem článku je Ondřej Sobička (@ondrejsobicka) ze společnosti DataConsult.