Philipp Abramov (Booke AI): Pomáháme automatizovat finanční procesy ve firmách

Booke.ai je řešení, které automatizuje workflow účetnictví pomocí machine learningu a umělé inteligence. Cílem této aplikace je dát přidanou hodnotu účetní práci a poskytnout SMB společnostem technologie, které už jsou typické pro korporátní prostředí. Blíže nám nástroj představil Philipp Abramov, Chief Partnership Officer ve společnosti Booke AI.

Můžete představit Booke? Jak a proč projekt vznikl a kdo za ním stojí?

Začal bych trochu zeširoka. Tým Booke je složen z lidi, kteří mají background ve finanční oblasti, např. Vadim (CEO a Founder) už v průběhu svého zaměstnání v PwC jasně pochopil situaci ve finančním segmentu. Pokud se zamyslíme nad tím, jak jsou nastavené pracovní procesy ve středně velkých účetních firmách, tak zjistíme, že je tam pořád spousta ruční práce a jejich rutinní workflow trvá hodiny. Navíc celý ten pracovní proces je doprovázen velkým rizikem lidské chyby, které se bohužel dají odhalit jen pomocí kompletního auditu veškeré dokumentace. Booke AI přebírá celý ten proces a přenáší ho do digitálu. Booke sbírá, zpracovává a klasifikuje finanční data za účelem automatizaci workflow a zvýšení transparentnosti finančních procesů jako celku.

Jak Booke funguje a jak složitá je jeho implementace a používání?

Představte si, že máte svůj vlastní podnik a používáte X nástrojů v rámci své finanční činnosti. Jelikož všechny tyto nástroje jsou ve většině případů oddělené, tak je to totální chaos. Postupně ale přijdete k myšlence, že potřebuje tyto finanční údaje strukturovat, aby byl celkový finanční přehled  jasnější. Přesně tohle dělá Booke. Spojujeme co nejvíce zdrojů dat na jedné straně a co nejvíce analytických platforem na straně druhé. Princip fungování Booke je nesmírně jednoduchý. Data se importuji do systému, tam se zpracovávají a pak uživatel může data využít pro analytické účely nebo exportovat do jiných systému, např. účetního ERP. Náš systém je založen na jednoduchém uživatelském rozhraní, a proto mu rozumí jak starší generace, tak i technologicky pokročilá mládež.

Co jsou největší výhody používání Booke a na jaké zákazníky cílíte?

Mezi největší výhody Booke bych zařádil především jednoduchost systému a jeho komplexitu. Náš nástroj je snadný na implementaci a používání a pomáhá většímu počtu zákazníků, aby byli spokojeni se svými finančními procesy. Cílíme především na zákazníky, kteří chtějí jednak automatizovat finanční procesy ve firmě a zároveň se chtějí zbavit nejistot, jež jsou v dnešní době produkovány obrovským množstvím finančních dat.

Čím je Booke výjimečné? Co je vaši největší přidanou hodnotou?

Projekt je výjimečný především tím, že se zaměřuje na co největší množství zdrojů dat na jedné straně a co největší množství platforem na straně druhé. Vytvoření takového mostu by z našeho hlediska velice usnadnilo proces finanční analytiky a mělo by tu pravou přidanou hodnotu pro finanční společnosti, kterým umožní mít větší konkurenční převahu.

Jak těžké je s takovým produktem prorazit na českém trhu, zejména v době nejistot, které souvisejí s různými restriktivními opatřeními a omezeními?

Domníváme se, že covid-19 spíše naklonil dobu k větší automatizaci procesů, nejen finančních. Naši zákazníci jsou především účetní společnosti, které se chystají zautomatizovat své procesy. Chtěl bych tady zdůraznit, že neděláme pouze nástroj na automatizaci, ale kompletní workspace. Workspace do sebe zahrnuje spolupráci s klientem účetní společnosti nebo možnost interní komunikace a výměny dat uvnitř systému. Účetní již nemusí volat klientovi, stačí dát uvnitř systému poznámku, co tam chybí. Budoucí zákazník dostává tzv. out-of-box řešení bez potřeby platit vlastní vývojáře a investovat svůj čas do vytvoření vlastního produktu. Vždycky uživatelům pomáháme s implementaci nebo technickým supportem.

Jaké máte s Booke plány a ambice? Budete produkt dál rozvíjet nebo plánujete další podobná řešení?

Produkt plánujeme rozvíjet, poněvadž se neustále objevují nové zdroje finančních dat. Naší ambicí je začít na evropském trhu a postupně se expandovat na americký trh, kde je možnost implementace takového nástroje větší. Ovšem plánujeme pokračovat i tady v Čechách. :)

Diskuze k článku