Lukáš Brchl (Dronetag): Nová legislativa zpřehlední podmínky pro provoz dronů a přinese obchodní příležitosti

Vyvíjíte řešení pro bezpečný a efektivní provoz dronů, tedy alespoň to uvádíte na webu, co to vlastně znamená? Řekněte nám něco o svých produktech.

Dronů ve vzdušném prostoru přibývá a zároveň se začíná výrazně řešit i jejich bezpečnost tak, aby se například nestřetávaly s dopravními letadly. Zatím neexistují systémy, které by zajistily koordinaci všech dronů ve vzduchu, jako je tomu u dopravního letectví. Proto vyvíjíme aplikaci, které řeší právě tento problém. V ní bude možné v reálném čase sledovat všechny drony i běžná letadla s tím, že upozorní piloty na aktuální bezpečnostní hrozby. Zároveň vyvíjíme i hardware zařízení, které se umístí na dron a informuje ostatní účastníky letového provozu o aktuální poloze dronu. To je v současné verzi koncipováno jako příslušenství, avšak cílem našeho vývoje je navázat spolupráci s výrobci dronů tak, aby naše bylo již integrováno uvnitř nově vyrobených dronů a pilot o něm ani nevěděl.

Lukáš Brchl

Můžete zrekapitulovat, jak se vám dařilo v roce 2020? Měla/má na váš byznys dopad situace spojená s pandemií koronaviru?

Vzhledem k tomu, že jsme zatím ve vývojové fázi a navíc v oboru, který není závislý na mezilidském kontaktu, tak jsme pandemii prožili s klidem. Jediným negativním dopadem pro naše podnikání byl obtížný nákup a testování součástek, jelikož někteří jejich výrobci po čas pandemie zastavili výrobu. Naopak výhodou v našem oboru bylo, že se dronům dostalo významné publicity související s technologickým rozvojem dronů a jejich využití pro bezkontaktní převoz zásilek.

Drony jsou v posledních letech velice populární, a to mezi koncovými uživateli, ale osvojily si je i firmy. Z vaší zkušenosti – v jakých oblastech nacházejí drony dnes nejvíce uplatnění?

Vyjma armádního sektoru měly drony vždy největší uplatnění ve videotvorbě. I dnes je natáčení tou nejčastější aplikací dronů v podnikání. Tento stav se ale pomalu mění s tím, že se objevuje více a více průmyslových aplikací, kdy drony kontrolují zateplení střech, provádí inspekci drátů vysokého napětí nebo mapují zemědělské plochy. Zároveň se objevují i první pokusy o expresní přepravu vzorků tkáně, které se snaží realizovat statup Medifly z Hamburku, které se zabývá výhradně touto aplikací.

Na co by si měli dát uživatelé/provozovatelé dronů nejvíce pozor v souvislosti s legislativou? Konkrétně mi jde o povinnou registraci pilotů a identifikaci dronů od ledna 2021, koho se týká? 

Povinná registrace a označení dronu nálepkou s registračním číslem se týká téměř všech provozovatelů dronů, vyjma zvláštních případů, jako jsou například členové modelářských spolků. Registrace probíhá online na portálu od Úřadu pro civilní letectví ČR. Dále by si měli dát piloti pozor na nová pravidla jako například povolenou výšku letu do 120 metrů. Všechna tato pravidla jsou v přehledné formě na webu Létejte zodpovědně, který spadá pod Řízení letového provozu ČR.

Osobně novou legislativu vítám, jelikož se po dlouhém čekání objevila společná pravidla pro celou Evropskou unii, která zpřehlední podmínky pro provoz dronů a otevřou nové příležitosti pro podnikání s nimi. Bez složitého papírování bude možné například uskutečnit let ve městě či let mimo vizuální dosah, což bylo doposud nepředstavitelné.

Od těch malých dronů k velkým – myslíte si, že je reálné, že budou bezpilotní drony někdy využívány pro přepravu lidí? Jak bude podle vás vypadat budoucnost dronů?

Myslím, že budoucnost dronů směřuje jednak k průmyslovému využití dronů, kdy bude mít každý větší výrobní podnik svůj dedikovaný tým pilotů na různé kontroly svých závodů nebo k expresní přepravě osob. Takzvaným airtaxi se zabývají například Volocopter, který již dokonce spustil předprodej prvních letů na rok 2022, nebo český startup Zuri.

Zpět k Dronetagu – jaké máte aktuálně plány a výhledy na rok 2021? Co nového chystáte?

V první řadě se chystáme uvést naše řešení na trh. To je pro nás jasná priorita, ke které postupně a zatím zdařile míříme. Rádi bychom se více zaměřili přímo na výrobce dronů, aby mohli do svých výrobků zakomponovat naši technologii. V neposlední řadě dlouhodobě jednáme o propojení našich systémů s leteckými úřady, toto snažení chceme příští rok posunout dále posunout.

Dronetag team

Total
35
Shares
Další články