Andrea Hepnerová: Startupovou mentalitu si můžete zachovat i v korporaci

Ve společnosti SAP pracuje s přestávkami od začátku devadesátých let a zažila její přerod z firmy, která mnoha aspekty připomínala spíše firmu střední velikosti, až po globální korporaci, která ovlivňuje podnikání téměř 300 000 zákaznických firem.

Jak se ve společnosti SAP za tu dobu změnilo myšlení, jak korporace jde s dobou a jak může fungovat spolupráce se startupy? A co dělá SAP pro to, aby byl atraktivní pro mladé lidi? O tom hovořila Andrea Hepnerová, v současnosti Managing Director v SAP Business Services. Potkat ji můžete na letošním Startup Summitu, kde o tomto tématu bude mluvit.

Ve světě SAP pracujete více než dvě dekády. Jak se za tu dobu měnil přístup k inovacím ve firmě?

Inovace hrály zásadní roli vždy, ale určitě se dají najít dobové rozdíly, které korespondují s tím, jak se měnil svět kolem nás. V době, kdy byl SAP – viděno dnešní perspektivou – řekněme větší střední firma, byla inovace celkem přirozená. V jednu dobu stála proti sobě generace představující aplikace na mainframe a nastupující generace představující client-server aplikace. Každý team měl to svoje tričko, vzájemně se potkávali a docházelo k přirozené konfrontaci, byť obě větve vývoje byly potřebné, vzájemná rivalita podporovala další inovace.

V posledních letech je vidět podobná kreativita a inovace. Firma si prošla řadou změn ve své filozofii, v organizaci a opět přišla s technologickou novinkou, kterou je SAP HANA platforma pro big data a nakonec i nová business aplikace SAP S/4HANA. Hlavně díky SAP HANA jsme začali více spolupracovat se startupy. Zejména v Palo Altu, ale i v jiných SAP LABs, SAP využívá spolupráci se startupy ke svému prospěchu. Jde o oboustranně výhodnou spolupráci: startupy mají v SAP HANA platformě hmatatelný produkt, kolem kterého mohou spolu se společností SAP inovovat. Nemluvě o obchodní a marketingové podpoře.

Před několika lety se tedy něco změnilo – jak a proč?

SAP má vizi, kterou je pomáhat světu fungovat lépe. Bylo jasné, že pokud tuto vizi chceme naplnit, potřebujeme obnovit portfolio svých produktů a také, že éra client-server architektury ustupuje ve prospěch cloudu. Cloudem nemyslím jenom hostované databáze, ale přímo aplikace, které jsou v cloudu, jsou jednoduché a uživatelsky příjemné a hlavně se na ně uživatel připojuje z chytrého telefonu jako i z klasického PC. SAP tuto situaci vyhodnotil jako výbornou šanci.

Transformace k digitalizaci probíhala jednak strategickými akvizicemi firem,příkladem může být třeba firma SuccessFactors, která je nyní naší součástí a vývojové teamy v SAP nyní de facto spoluvytvářejí nový produkt, nové prostředí, novou logiku tohoto systému. Kromě akvizic rosteme paralelně vlastním vývojem – do této oblasti spadá například již zmiňovaná SAP HANA platforma.

Dalším fenoménem, který ke změně přispěl, je generační různorodost zaměstnanců. V SAP se teď potkává 5 aktivních generací lidí, od zakladatelů po millennials. To jsou naprosto odlišné skupiny lidí, s odlišnými potřebami i schopnostmi. Tito lidé jinak myslí, zajímají se o jiné věci, jinak konzumují IT i informace obecně. Každá z těchto aktivních generací potřebuje jinak motivovat, aby přidala hodnotu někdy i tam, kde se ani neočekává, že by mohla.

andrea_hepnerova_sap_ (2)

Jaký byl hlavní impulz, díky němuž jste si uvědomili, že to tak musíte dělat?

Těžko říct… Konkurence? Nové trendy a technologie? Přirozený vývoj našeho portfolia? Důležitou roli v tom sehrál přístup našeho CEO Billa McDermotta, který je obchodník-vizionář. Se zakladatelem SAP, Hasso Plattnerem, tvoří výborný tandem, doplňují se a jdou si za svou vizí. Část firmy bude vždy na inovace nahlížet skepticky – náš stávající produkt je přeci výborný, proč bychom se tedy zásadně měnili? Jestli je to nakonec o tom, zda dobře vycítí trend nebo spolu něco vytvoří, to je otázka. Ale funguje to. Spustí vlnu, na které se pak jede.

Takže inovace jde seshora?

Vize musí jít seshora, to by jinak nešlo, to bychom v takovém kolosu, kde je 78 tisíc lidí, nemohli být akceschopní. Je třeba mít jednoho lídra, který strategicky udává směr. Ale to, jak se vize naplní, to jde pochopitelně zezdola. Řada dílčích inovací přichází od interních startupistů, ale i ti musí nejdříve přesvědčit management o přidané hodnotě svého produktu, když chtějí vyvíjet něco nového.

Kde taková spolupráce začíná?

Máme řadu programů pro zaměstnance od sbírání a vyhodnocování jednotlivých nápadů až po teamové startupy, tzv. Intrapreneurship. V podstatě každý může přicházet s nápady, co by chtěl změnit, přeprogramovat, udělat.

Například: v rámci tzv. „ideamanagement“ ke mně pak přicházejí všechny nápady, které se týkají HR systémů a self-service aplikací, jako např. data management personálních dat, různých žádostí (třeba o dovolenou, nebo změnu lokace, atd.), které by bylo možné třeba zautomatizovat a přidat do chytrých telefonů. Tyto nápady mi automaticky chodí do emailu, za týden dostanu dva-tři takové nápady. Pro mě v tom momentě nastává diskontinuita zaběhnutého procesu. Přiznávám, dostává mě to mimo komfortní zónu. V tom okamžiku totiž já, jakožto globální manager procesu, musím celé to soukolí zastavit a s teamem se pak zamýšlíme, co by to znamenalo, kdybychom ten daný program či proces změnili. Nápad, který se jeví jako dobrá myšlenka, skončí poté, co se domyslí do konce, dost často v koši. Zkrátka proto, že pro operativu v Business Services, která musí běžet dál, je tato myšlenka zbytečně zatěžkávající. A možná i proto se některý z těch nápadů pak objeví u nějakého startupu…

Pak je také řada změn, které přicházejí přímo na oddělení vývoje, jako zpětná vazba od samotných zákazníků. Cloudové upgrady se dějí co tři měsíce, takže změna je opravdu kontinuální.

Externí startupy, které mají zájem o spolupráci se společností SAP, mohou nejdříve zdarma získat informace a školení v Open SAP online kurzech nebo se zúčastnit nějakého SAP Startup Fora, které se pravidelně koná buď virtuálně, nebo v místě velkých poboček.

Kromě těchto možností, jak na sebe upozornit, pravidelně v rámci CSR aktivit pořádáme různé soutěže pro startupy v podstatě v každé zemi, kde máme pobočky. V České republice úspěšně spolupracujeme s podnikatelským inkubátorem InovaJET, který působí při ČVUT, a v posledních dvou letech jsme společně s organizací Social Impact pořádali soutěž pro sociálně zaměřené start-upy.

Kolik startupů se společností SAP spolupracuje?

Dnes asi 2 tisíce, valná většina je orientovaná na SAP HANA platformu. Inovace probíhají hlavně v oblastech mobilních aplikací, business analytics a big data. Je třeba ale říct, že většina startupů není orientována pouze jako dodavatel SAP. Spíše vyvíjí svá vlastní řešení na platformě SAP HANA a nabízí toto řešení dále. Dobrým příkladem z ČR je například Semantic Visions, zabývající se sémantickou analýzou nestrukturovaného obsahu volně dostupného na internetu.

Kromě externích startupů jste se zmínila i o vašich vlastních SAP Labs. Co jsou a jak fungují?

To jsou naše vývojové týmy, laboratoře, kde se rodí nový software… pobočky SAP, které se zabývají tvorbou nových produktů.

Může někdo zvenku přijít do SAP Labs a začít tam pracovat?

Samozřejmě se může ucházet o pozici, která je vypsaná. Nabírá se tam průběžně. Již několik let máme pro zaměstnance SAP rozvojové programy, takže mohou začít v jednom oddělení a pokud chtějí, časem se posunou do jiné části firmy. Když nechtějí, tak mohou zůstat a udělat kariéru ve vývoji.

V Česku nějaký SAP Lab nemáte?

V Česku máme skupinu cca 130 vývojářů v Brně, kteří patří pod skupinu Product and Innovation. Pracují na vývoji a změnách programového vybavení našich zákazníků.

Několik z nich v rámci CSR aktivit mimochodem chodí učit programovat děti do škol, někteří kolegové také mentorují studenty vysokých škol a spolupracují se startupy z inkubátoru ČVUT a předávají jim zkušenosti z práce v korporaci.

andrea_hepnerova_sap_ (4)

Mnoho mladých lidí dnes vůbec neuvažuje, že by šlo pracovat do korporace. Jaký je váš názor na startupy versus korporace a talenty?

Proč všichni mluví o korporacích jako o něčem, co je staré, velké a zkostnatělé? Jenom u nás v Business Services každý půlrok přijmeme asi deset mladých lidí z VŠ, kteří jsou zařazeni do programu Early Talents, a dostanou úžasnou „nalévárnu“ v dobrém slova smyslu. Během půlroku opouštějí původní job a jdou na půl roku někam do zahraničí v rámci Evropy, potom stráví další půlrok v Americe nebo Asii. Po návratu jsou myšlenkově i zkušenostmi někde úplně jinde. Podle mě se za ten rok a půl naučí tolik, co v žádném startupu ne.

Velké firmy mají prostředky, zázemí a nakumulované odborné, ale i životní zkušenosti lidí, kteří prošli spoustou pozic. Pro mě je startup do značné míry omezená, izolovaná záležitost, byť se sympatickým zápalem pro věc, ale nikdy nemá to zázemí, které vám může poskytnout velká mateřská korporace. Dalším příkladem je tzv. Sales Academy pro mladé talenty, kteří jezdí na několik týdnů do Ameriky, kde je školí ti nejlepší obchodníci, marketéři a manažeři. Jaký startup toto nabízí?

Bylo to takové, už když jste začínala v devadesátých letech?

Když jsem začínala v roce 1991 v jiné velké mezinárodní korporaci, tak jsem se musela naučit programovat, i když jsem o programování moc nevěděla: nás to teď nezajímá, že chceš dělat change management a marketing, tady si sedni a naučíš se Cobol, protože ten budeš potřebovat. Vybrali jsme si tě a teď nám věř. Absolvuješ nějaký projekt a až skončí, tak tě pošleme na další školení a pak se uvidí – a takhle s námi pracovali co půlrok. Když jsme odjeli do Ameriky na třítýdenní cobolovací kurz a úspěšně jsme prošli závěrečnými testy, byla to pro nás pro všechny, ale hlavně pro ty původně z jiných než IT oborů, taková satisfakce, že jsme měli pocit, že můžeme dokázat, cokoliv chceme.

To nám dala korporace. Přístup k výchově mladých zaměstnanců, to je něco, co je naprosto nezaplatitelné. Kdybych teď měla možnost, tak řeknu každému startupistovi: nepohrdejte korporacemi, řada z nich je zkrátka cool a tu startupovou mentalitu si můžete zachovat i v korporaci. Jestli máte nápady a víte, co chcete dělat, tak máte dveře otevřené.

Zaujalo vás, jakým způsobem SAP přistupuje k inovacím? Přijďte na letošní Startup Summit, který se inovacím věnuje a kde se můžete potkat i s Andreou Hepnerovou, která tam bude přednášet.

Total
0
Shares
Další články
Přečtěte si více

Ve sklepě s Michalem Bláhou

Dalším hostem v našem sklepení se stal Michal Bláha. Ze spoluzakladatele Atlasu a autora projektu OnTheRoad.to jsme vytáhli spoustu postřehů a zajímavostí o jeho několikaměsíčním pobytu v Sillicon Valley a o tom, jak vypadá za oceánem cesta českých startupů k úspěchu.