Startup Disrupt: Digitální bezpečnost se týká nás všech

Startup Disrupt ve spolupráci s iniciativou Educator uspořádal 25. února 2021 online konferenci o digitální bezpečnosti a jejím významu v rámci českého vzdělávacího systému. Na akci se přední osobnosti z prostředí digitálního vzdělávání zabývaly největšími problémy souvisejícími s internetovou aktivitou – kyberšikanou, internetovým predátorstvím nebo ochranou osobních údajů.

Cílem projektu Educator je změnit český vzdělávací systém a přizpůsobit jej 21. století. Záznam více než dvouhodinového nabitého programu se spoustou zajímavých hostů, jako je Julia Szymańska z Avastu, projektový manažer E-Bezpečí Kamil Kopecký nebo Marie Mališková z O2 Chystrá škola, můžete zhlédnout na níže.

Výuka digitální bezpečnosti

Před první panelovou diskusí jsme slyšeli Radka Sáblíka, který je ředitelem smíchovské střední školy, absolventem inženýrského studia na Fakultě strojního inženýrství Českého vysokého učení technického, bakalářského studia pedagogických technických oborů na Masarykově institutu na ČVUT, manažerského studia pro ředitele na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a je jedním z nejpovolanějších lidí, kteří na školách v České republice vyučují digitální bezpečnost. Jednou z hlavních myšlenek, které Sáblík prezentoval, byla například polemika o připravenosti škol bezpečně využívat technologie při dálkovém studiu. Pandemie nemoci covid-19 přinesla do škol každodenní používání moderních technologií a donutila učitele a ředitele škol přemýšlet o tom, co je klíčové.

Panelová diskuse Digital Safety Teaching, kterou moderoval Michal Horáček z Microsoftu, měla za cíl zvýšit povědomí o výuce a přístupu škol k digitální gramotnosti. V diskusi vyvstala otázka, na co se v budoucnu více zaměřit a na co si dát pozor.

Marie Mališková z O2 Chytrá škola se také připojila k diskusi o připravenost škol bezpečně využívat technologie při dálkovém studiu: „Digitální technologie se ve školách objevily díky pandemii covid-19, ale nevíme, zda jsme na ně z bezpečnostního hlediska připraveni, což vlastně navazuje na myšlenku našeho programu O2 Chytrá škola, kterým se snažíme vzdělávání digitalizovat. Otázkou je – jsou na to školy bezpečnostně připraveny?“

Zodpovědné chování na síti a další práce s našimi osobními údaji, dlouhodobé vzdělávání rodičů, učitelů a dětí, trvalost všech zveřejňovaných informací nebo vědomá aktivita na síti – o tom, a ještě o mnohém dalším se diskutovalo během panelové diskuse.

Rady odborníků, jak se chovat na síti bezpečně

  • Neklikejte na všechno. Je důležité vědět, jak se s našimi osobními údaji nakládá dlouhodobě. Zásadní je transparentnost internetových stránek a ověřování zdrojů.
  • Vyhněte se nezabezpečeným sítím. Pokud to není nutné, měli bychom se připojení k nezabezpečeným sítím vyhnout.
  • Vytvoření hesla a dvoufaktorového ověření. Ochrana soukromých dat je silně spojena s používáním hesel. Pokud stránka nebo webová služba nabízí možnost vytvoření hesla, rozhodně tuto možnost zvažte. Použití snadno zjistitelných hesel není bezpečné.
  • Předcházet hrozbám a kriticky myslet. K tématu se vyjádřil i Pavel Amler z Havel&Partners: „Tuto zásadu jistě potvrdí i další řečníci – jakmile se něco objeví na internetu, už se toho nikdy nezbavíte. Obecně máte právo pouze smazat výsledek vyhledávání, ale bude velmi obtížné donutit poskytovatele služby nebo někoho, kdo obsah ukládá, aby jej smazal, pokud existuje trestná úroveň. Když něco dáte na internet, už to nikdy nesmažete.“

Internetoví predátoři

Ve druhé polovině programu byli hlavním tématem internetoví predátoři. Debatu moderoval ředitel Startup Disruptu Patrik Juránek a mezi řečníky byli Kamil Kopecký, Martin Kožíšek, Petr Chaloupka, Martin Fejfárek a Julia Szymańska.

Mnohokrát padla zmínka o filmu V síti, který v poslední době rezonoval českou společností. Film se zabývá otázkou zneužívání dětí na sociálních sítích, ale často se zapomíná, že problém se netýká jen dívek, ale i dospívajících chlapců. Termín internetový predátor existuje již dlouho, ale moderní doba a technologie zintenzivnila jejich výskyt a počet a brutalita jejich útoků se zvyšuje.

Julia Szymańska z Avastu (projekt Buď safe online) se také vyjádřila k tématu internetového predátorství: „K tématu jsem se dostala v momentě, kdy jsme začali mluvit s Vítem Klusákem a jeho štábem o tom, jak vzniká film V síti a jak bychom mohli tento projekt podpořit. Nakonec jsme se stali hlavním partnerem této osvětové kampaně.“

Základem prevence je dobrá komunikace a důvěra v rodinné prostředí, podpora prostředí mezi blízkými osobami a vzdělávání rodičů, dětí a učitelů.

Jaké základní rady řečníků zazněly?

  • Budování vztahu s dítětem. Klíčová je komunikace a budování důvěry. Úplné zákazy na internetu a sociálních sítích nepomáhají – je důležité jim porozumět a pracovat s nimi a vést s dítětem dobrou a otevřenou konverzaci o jeho aktivitách v online světě.
  • Jakmile dáme něco na internet, už to nikdy nesmažeme. Při zveřejňování intimního obsahu a osobních údajů bychom měli mít na paměti, že vše lze vystopovat a zjistit. 
  • Reagujte klidně. Rodiče by měli zůstat klidní a reagovat na možný problém bez emocí. V případě potřeby je jedním z řešení obrátit se na příslušné orgány a organizace. Martin Fejfárek z FFK Legal popsal postup řešení: „Případ dostane na stůl běžný kriminalista, který není odborník na technologie, ale ve skutečnosti vyšetřovatel, který má jasnou agendu.“ Fejfárek dodal, že jednoznačně prokazatelné a dostupné důkazy usnadňují práci vyšetřovatele.
  • Internet jako nástroj rozvoje. Démonizace sociálních sítí a internetu není nutná. Děti a mládež by měly internet využívat k osobnímu vzdělávání a tvůrčím činnostem.

Zdroj: Startup Disrupt

Total
1
Shares
Další články