Jason Rodriguez na Emailing 2020: Jak psát e-maily nevidomým

Odhaduje se, že 8 % mužů a 0,5 % žen je barvoslepých. Mezinárodní agentura pro prevenci slepoty spočítala, že mezi námi žije 3,37 % lidí, kteří nevidí vůbec. Ani to jim díky technologii hlasitého předčítání nebrání číst si e-maily, sledovat novinky na zpravodajských serverech nebo posílat bankovní příkazy online. „Snížená schopnost vidění může být jedním z mnoha možných omezení, která čtenáře newsletterů limitují. Designéři e-mailů by s nimi měli ve svých návrzích počítat,“ řekl na konferenci Emailing2020 Jason RodriguezLitmus Software.

Většinu práce pro zpřístupnění e-mailů nevidomým obstarají předčítače. Na designérech je podle Rodrigueze už jen přizpůsobení návrhu potřebám této technologie. Měli by se proto zamyslet nad používáním sémantických značek, jež pomohou předčítačům rozlišit nadpis od běžného textu, naznačí, kde končí odstavec, nebo zdůrazní důležitou myšlenku. S obrázky si předčítače neporadí.

Možností, jak interpretovat vizuální prvky nevidomým, je použití alternativního textu. Ten se navíc zobrazí i v případech, kdy se z nějakého důvodu nebudou chtít obrázky příjemci ukázat. Posledním opatřením, které Rodriguez zmínil, je použití atributu role=“presentation“ v tabulkách. Je to opět něco, co předčítačům usnadní pochopit a předat údaje v jednotlivých kolonkách tabulky tak, aby to konečnému uživateli dávalo smysl.

Jason Rodriguez

Na dostupnost e-mailů má kromě technické stránky vliv také jejich design. Ten by měl přispívat k tomu, aby se v nich příjemci snadno zorientovali a aby se jim e-maily dobře četly. Je bláhové se domnívat, že si lidé budou každý e-mail prohlížet několik minut. Podle výzkumů se čtení jednoho newsletteru věnujeme průměrně 11,1 sekund. Když vezmeme v potaz, že dospělý člověk přečte za minutu asi 300 slov, jednoduchými počty přijdeme na to, že za 11 sekund jich zvládne jen 50. Počítejte s tím, že každá věc znesnadňující orientaci v e-mailu tento počet snižuje.

To nejmenší, co můžeme pro zlepšení čitelnosti udělat, je zajistit výrazný kontrast nejen ve vztahu pozadí a písma, ale též odkazů, obrázků, tlačítek a všech dalších prvků. „Lidé si e-maily často prohlížejí na malých obrazovkách telefonů. Použitím nízkého kontrastu u některých objektů jim čtení výrazně ztížíte,“ varuje Rodriguez.

Snadné orientaci podle něj dál pomůže používání nadpisů či zamyšlení se nad ideální velikostí písma a mezer mezi řádky a optimální délkou řádků. U delších textů Rodriguez nedoporučuje volit středové zarovnání. Mnohem hůř se nám čte. Nevyplatí se podle něj přílišná kreativita v označování prokliků.

Ukázka pěkně kontrastního e-mailu i při tmavém pozadí a vedle ukázka špatně zvolené kombinace podkladu a písma

Lidé jsou zvyklí, že link je barevně odlišený a podtržený. Tak by měl také ve vašich e-mailech vypadat. Pokud použijete tlačítko, myslete na to, že někomu se nemusí správně zobrazit. Vlastně v jakémkoliv obrázku, jehož součástí je i text, je dobré programovat písmo jako text, nikoliv jako obrázek,“ radí Rodriguez, jak zajistit, aby se v e-mailu neztratily podstatné informace.

Text Rodriguez doporučuje psát co nejjednodušší bez použití žargonu. Při psaní myslete na to, že neděláte plošné vysílání. Nepište jako stroj, představte si, jako byste mluvili s konkrétním člověkem. Všechno, co je navíc, vyhoďte pryč,“ radí.

I s přístupem mnoha dalších komunikačních nástrojů a aplikací, jako je Messenger, WhatsApp, Skype nebo Snapchat, oblíbených zejména u mladší generace, zůstane podle Rodrigueze e-mail i nadále důležitým kanálem především proto, že jde o vstupní bod online nákupní cesty.

Total
1
Shares
Další články