Jak vydělávat online bez obav z právníků. Záznam z Digitálně (s)právně

Neregulovaný obsah je všude na internetu. To ale neznamená, že zrovna vy nebudete mít problém se zákonem, a to i když si myslíte, že jste v právu. Jaká je podle vás pravděpodobnost toho, že narazíte na soudce, který se vyzná v online reklamě nebo ví, co je to social graph? Jak se připravit a pokud možno se k soudu vůbec nedostat, i o tom byla konference Digitálně (s)právně.

Jan Krabec, Matěj Vácha: Pravidla digitálního obsahu

Že se autorská díla, tedy obrázky, text nebo třeba obsah databáze zneužívají ve velké míře, je asi jasné. Jaká práva a povinnosti se s nimi pojí by měl vědět každý, kdo obsah na internetu vytváří nebo sdílí. Radám Jana Krabce z kanceláře Pelikán Krofta Kohoutek už jsme se už částečně věnovali v samostatném článku, doplníme ale, že špatně využitý materiál je napadnutelný nejen z hlediska autorského práva, ale můžete se dostat i na tenký led práva trestního – může být třeba nekalou soutěží, pokud znamená škodu pro konkurenci.

Naopak na ochranu máte nárok bez toho, abyste si ji jakkoliv právně zajišťovali, a to už ve chvíli, kdy je dílo jakkoliv dostupné. Nemusíte ho tedy dál zvláštně chránit, nicméně pokud tak učiníte, bude vaše pozice při případných sporech jistější. A podobné je to i s doménami. V jejich případě proběhla na konferenci krátká diskuse ohledně toho, jestli mají firmy právo požadovat převod parazitující domény na sebe. Přinejmenším u českých soudů se problém může objevit v tom, že u průměrného uživatele předpokládají schopnost rozlišit u vzájemně podobných domén i rozdíl jediného znaku.

Pozor si dejte i na využívání pouhých částí cizího obsahu – věděli jste třeba, že taková “Bazinga” má ochrannou známku? Americké právo a jeho náležitosti byste alespoň obecně rozhodně měli řešit, jednak coby častý vzor práva našeho, a také coby možnou domovskou základnu mnohých potenciálních žalobců. Na druhou stranu, pokud vás protiprávně ohrožují nějaké aktivity z východu, Ruska zejména, raději na šanci čehokoliv se dobrat právní cestou moc nesázejte, shodli se diskutující.

V přednášce toho ale bylo ještě mnohem víc, takže můžeme jen doporučit její zhlédnutí.

Václav Schovánek: Reklama online

Nové formy PR, marketingové komunikace či využívání sociálních sítí vás snadno dostanou na hranu kvůli využívání osobních práv, varoval zástupce aks LEGAL. Regulátoři se na trh stále dívají očima úřadu, který je zvyklý na klasické způsoby reklamy a novým nemusí rozumět. Pro právo je důležité umět se v první řadě zařadit do jedné ze tří skupin: zadavatel (objednatel reklamy), zpracovatel (reklamní agentura), šiřitel. Zpracovatel a zadavatel odpovídají za soulad reklamy společně a nerozdílně, zadavatel se může ale zodpovědnosti zbavit, pokud šiřitel nedodržel jeho pokyny.

Reklamu každopádně vždy označujte, jinak jde o nezákonnou skrytou reklamu, a pozor i na přehánění. I když myslíte, že jde o zřejmou nadsázku, může to soud vyhodnotit jako klamání. Tak byla třeba zakázána známá reklama na Fidorku. Snadno můžete i někoho pohoršit, jako například Airbank, proti jejíž komunikaci vystoupila stěžovatelka s tím, že “černé kočce tam vjíždí tužka do zadku, je to otřesně nechutné”. V této kauze nicméně Rada pro reklamu podpořila banku.

Soutěže, ankety nebo jiné akce o ceny, které může výherce získat slosováním nebo jiným náhodným výběrem (takzvané spotřebitelské loterie) můžete provozovat, pokud hodnota jedné výhry nepřekročí 20 tisíc korun a celkem za rok souhrn všech výher nepřesáhne u jednoho provozovatele 200 tisíc korun. Jinak se z pohledu loterijního zákona nevyhnete nutnosti licence. Mimo něj můžete soutěže provozovat tehdy, pokud v jejich mechanice chybí potřeba vkladu, poplatku, nákupu nebo účasti na akci, nebo pokud způsob výběru výherce není náhodný (tedy vyhrává například vyhrává nejhezčí, nejchytřejší či nejrychlejší).

I tak se samozřejmě musíte držet se pravidel hospodářské soutěže a ochrany spotřebitele, a také dodržet svůj “veřejný příslib”. Věta v pravidlech, že můžete cokoliv kdykoliv změnit, vás před hněvem naštvaného soutěžícího s obchodní inspekcí v zádech neochrání. Zamyslete se i nad tím, jaká data v rámci soutěže chcete nasbírat, a zajistěte si potřebné souhlasy (hlavně se zpracováním osobních údajů). Soutěžící by vždy měli znát pravidla soutěže a vyjádřit s nimi souhlas “vědomým projevem vůle”, což může znesnadnit soutěžení třeba na Twitteru (pokud se do soutěže “přihlašují” použitím hashtagu, jistě by u soudu uspěli s tím, že pravidla nikdy neviděli). A samostatná kategorie je i Facebook, o tom více v samotné přednášce…

Barbora Procházková: Převeďte služby online, ale opatrně

Elektronické fakturaci a další oficiální firemní komunikaci se věnovala Barbora Procházková z CEAG. Určitě nezapomínejte zabezpečit svá data, ať už smlouvami se zaměstnanci, vymezením oprávnění různých zaměstnanců nebo rovnou mimo firmu – na síti. Zálohujte, využívejte zabezpečenou infrastrukturu a pamatujte, že zaměstnanec má mít přístup pouze k těm informacím, které potřebuje. A přemýšlejte, jestli by vám elektronická fakturace v něčem nepomohla…

Abyste mohli svou dokumentaci přesunout do elektronické formy a zároveň ji případně využít i u soudu (kam není zas tak těžké se dostat, třeba když některý z dodavatelů začne manipulovat s fakturami), potřebujete splnit tři podmínky: neporušitelnost obsahu, označení původce a čitelnost. Na použití elektronické faktory musíte mít souhlas druhé strany, může ale být i tichý. Pro přesnější informace se můžete podívat (kromě videa z prezentace) i do zákona o archivnictví a spisové službě. Určení věrohodnosti původu zajišťuje zaručený elektronický podpis, kvalifikované časové razítko zase umožňuje ověření existence dokumentu v čase.

Obecně myslete na to, že co platí pro papír, platí i pro elektronické dokumenty. A pokud vás zajímají veřejné zakázky, budou vás zajímat i úvahy o zavedení povinné elektronické fakturace ve veřejném sektoru od roku 2016.

Total
0
Shares
Další články
Přečtěte si více

Snapchat, WeChat, WhatsApp – hity loňského roku a hrozba sociálních sítí

Podle posledních dat agentury Flurry Analytics se aplikace využívají průměrné o 115 procent a navíc - chatovací aplikace poskočily dramaticky o 203 procent. Konkurence na App Store sice zařídila, že šance na finanční úspěch aplikace klesne do roku 2018 na 0,01 procenta. To ale neznamená, že se zastaví příval nových aplikací a růst jejich využívání.
Přečtěte si více

People in Need: Kampaň, která je virální jen tak náhodou. A s osmiletým zpožděním

Pokud si alespoň jednou denně otevíráte sociální sítě, tyhle obrázky jste v posledních několika dnech pravděpodobně viděli. Silná kampaň s ještě silnějším sdělením o základních potřebách člověka je nezpochybnitelně virální poklad. Její šíření nabírá na intenzitě, ovšem ve skutečnosti poměrně překvapivě - je totiž osm let stará. A od svého spuštění se žádného proma nedočkala.