Získejte slova pro SEO z PPC kampaní

Používáte aktivně PPC kampaně v Google AdWords a snažíte se o optimalizaci pro vyhledávače? Zjistěte, která slova vám dobře fungují v PPC, ale nefungují v SEO (Google organic) a naopak.
SEO. Ilustrační foto. Zdroj: Flickr, Steve Rotman
SEO. Ilustrační foto. Zdroj: Flickr, Steve Rotman

Používáte aktivně PPC kampaně v Google AdWords a snažíte se o optimalizaci pro vyhledávače? Zjistěte, která slova vám dobře fungují v PPC, ale nefungují v SEO (Google organic) a naopak.

Google AdWords nabízí elegantní a málo známý report „Přehled placeného a organického vyhledávání“ (v angličtině jednoduše „Paid&Organic“). V něm se dozvíte, jak se pro konkrétní dotaz zobrazoval váš web současně v placené a neplacené části vyhledávání v Google. Tuto informaci můžete použít pro rozšíření svých PPC kampaní či pro rozšíření obsahu webu.

Jak konkrétně report použít pro optimalizaci webu pro vyhledávače popisuji v druhé části článku, nyní se seznamte s tím, co všechno budeme v reportu hledat:

 • najděte slova, která mají v PPC části hodně zobrazení, ale nemají žádné zobrazení v SEO (u dotazu se zobrazil pouze řádek „Zobrazila se pouze reklama“),
 • v PPC mají hodně zobrazení/kliků, ale jen zanedbatelné počty zobrazení v SEO,
 • mají špatné pozice v SEO, ale dost zobrazení v PPC,
 • hodnota „Počet zápisů na dotaz“ (v angličtině „Organic Listings/query“) ukazuje, kolik (neplacených) stránek se objevilo současně. Tedy při zadání dotazu obsahující vaši značku se často zobrazí více stránek z vašeho webu (titulka, hlavní kategorie, apod.). Zajímavější informace je, jak je to u nebrandových slov a tuto informaci se v žádném jiném reportu nedozvíte.
 • Také se dostanete k historickým datům o počtu zobrazení a kliknutí, a to až do doby, kdy jste založili svůj GWT profil/y. V samotném GWT účtu vidíte data jen za poslední 3 měsíce!

Dále si ukážeme, jak pro rozšíření kampaní v PPC najít slova, která:

 • mají vysokou návštěvnost v SEO, ale nemáte je ve svých kampaních,
 • a slova, která v SEO nemají vysoké pozice a bylo by vhodné je podpořit PPC kampaní.

Tento report se vám zobrazí, pokud jste předtím v AdWords propojili účet s vašimi profily stránek v Google Webmaster Tools. Detailnější popis samotného reportu a návod na propojení s GWT najdete v nápovědě AdWords. V AdWords s českým rozhraním report najdete v Dimenze -> Zobrazit -> Přehled placeného a organického vyhledávání.

Organic Paid Report

V rozhraní AdWords s nastavenou angličtinou se do reportu dostanete přes  Dimensions -> View -> Paid & Organic:

Organic Paid Report

Zobrazíte si vybrané časové období (čísla z Organic budou omezena založením profilu/ů v Google Webmaster tools). Základní informace můžete získat použitím filtrů přímo v rozhraní AdWords, ale lépe se s daty pracuje v Open Refine a nebo v Excelu.

V reportu existují tři stavy:

 • slovo se zobrazilo pouze v placené reklamě (PPC)
 • slovo se zobrazilo pouze v organickém vyhledávání (Organic)
 • slovo se zobrazilo současně v PPC i v SEO (tedy na stránce vás návštěvník mohl vidět současně v části placených i neplacených odkazů.

K těmto informacím vidíte řadu dalších dat z PPC a SEO.

Podrobný návod jak získat zajímavá data přes Open Refine

Níže popisuji způsob, jak z reportu v Open Refine získat slova, která dobře fungují v placené části, ale nepřivádí návštěvnost z organických výsledků. A jak tento report obohatit o další data.

Vyexportujete si z reportu Přehled placeného a organického vyhledávání data do CSV či Excelu a naimportujete je do Open Refine. Tam je nejprve třeba vytvořit z řádků záznamy. Návod jak vytvořit záznamy najdete na mém webu (http://www.krutis.com/open-refine-zaznamy/).

Jakmile máte hotové záznamy, je práce jednoduchá. Vytvoříte si Scatterplot facet.

Organic Paid Report 3

Pokud se vám zobrazí prázdná stránka, žádný ze sloupců neobsahuje čísla, respektive čísla jsou naformátovány jako text. V takovém případě převeďte čísla na sloupce.

Organic Paid Report 4

Pak si vyberte, které dva sloupce chcete proti sobě porovnávat. Pro začátek například „Kliknutí na reklamu“ vs „ „Organická kliknutí“.

Organic Paid Report 5

Následně omezte data, která se mají zobrazit tak, že myší označíte oblast, kterou chcete zobrazit. U přehledu kliknutí z PPC vs. SEO chcete vidět ty dotazy, které mají vysoký počet placených kliknutí (na ose X vpravo) a malý počet kliknutí neplacených (na ose Y dole). Tím se vám vyfiltruje jen oblast s nejzajímavějšími slovy. S výběrem pak můžete hýbat a dívat se, jaká další slova se vám díky filtraci zobrazují.

Organic Paid Report 6

Dále můžete z výběru vyloučit brandová slova přes Text filtr.

Organic Paid Report 7

Pak již stačí takto vyfiltrovaný soubor vyexportovat, třeba do Excelu a dále s těmito informacemi pracovat, jak bylo naznačeno v úvodu článku.

Obohacení dat o konverze z AdWords

Ale můžete data obohatit o spoustu dalších dat. Můžete například ke slovům přidat informaci o tom, zda jde o slova s konverzí z PPC.

V AdWords v Dimenzích namísto reportu Přehled placeného a organického vyhledávání vyberete report Vyhledávací dotazy. Ten obsahuje skutečně položené dotazy a informace, zda byla uskutečněna konverze (pokud ji v AdWords měříte).

Vyexportujete tento report z AdWords, nahrajete do Open Refine. Poté do reportu, kterým jsme se předtím zabývali, přidáte ke každému slovu informaci, zda má přidanou konverzi.

K sloupci „Dotaz“ vytvoříte nový sloupec přes Edit column -> Add column based on this column.

Organic Paid Report 8

A zadáte příkaz: cell.cross(“NAZEV-DOKUMENTU”, “Dotaz”)[0].cells[“Konverze”].value[0]

Řetězec „NAZEV-DOKUMENTU“ vyměňte za název projektu s daty o konverzích. Pokud jste exportovali report v angličtině, budete muset nahradit také „Dotaz“ a Konverze“ za odpovídající anglický název sloupců.

Organic Paid Report 8

A zadáte příkaz: cell.cross(“NAZEV-DOKUMENTU”, “Dotaz”)[0].cells[“Konverze”].value[0]

Řetězec „NAZEV-DOKUMENTU“ vyměňte za název projektu s daty o konverzích. Pokud jste exportovali report v angličtině, budete muset nahradit také „Dotaz“ a Konverze“ za odpovídající anglický název sloupců.

Organic Paid Report 9

Nyní máte v reportu přidán nový sloupec a opět data vyfiltrujete přes Scatterplot Matrix.

Organic Paid Report 10

Nyní jste získali seznam slov, která v PPC konvertovala, ale v SEO mají špatné pozice. Tato slova přidejte do svého webu, do vhodných stránek. Je to již „standarní“ optimalizace pro vyhledávače – tedy vytvoření nových stránek, úprava titulků, nadpisů, obsahu stránek.

Další obohacování slov

 1. Můžete načíst informaci, která stránka vašeho webu se zobrazí ve výsledcích vyhledávání.  Tuto informaci vidíte v Google Webmaster Tools, pro Seznam v Google Analytics a nebo v Collabim či Semor.
 2. Následně můžete pro cílovou stránku stáhnout důležitá data (návštěvnost, konverze, bounce rate, apod.) z Google Analytics.
 3. Lze stáhnout data z Google Analytics pro dané slovo (již jen pro Seznam), jako je počet návštěv, konverze, bounce rate, apod.
 4. Pokud chcete, přidáte i hledanost slov dle AdWords či Skliku.
 5. Můžete importovat konkurenčnost slov, a to buď jako počet výsledků na daný dotaz ve vyhledávači a nebo konkurenčnost uváděnou v Návrzích klíčových slov AdWords a Skliku.
 6. Přidat pozice i pro Seznam.

Většinu těchto informací získáte přes Collabim či Semor, Google Webmaster Tools, Google Analytics či návrh klíčových slov v AdWords a Skliku.

Není třeba brečet kvůli not provided. Stále existuje mnoho způsobů, jak pracovat s klíčovými slovy i v Google a toto je jeden z mých oblíbených.  Jaké další postupy používáte vy?

Total
0
Shares
Další články