Videomarketing aneb jak chytit potenciální zákazníky za bulvy

Dopad pandemie nemoci covid-19 bude tématem ještě hodně dlouho. Pandemie ovlivnila řadu společností, přičemž mnohé počítají obrovské škody. Očkování proti viru je momentálně běh na dlouhou trať, přesto jde o jakési světlo na konci tunelu a podniky se pomalu chystají obnovit běžný provoz. Společnosti zkoumají všechny možnosti, jak znovu oslovit své publikum, a videomarketing se dere do popředí.

Podle nedávné výroční zprávy společnosti Cisco o internetu bude do roku 2022 82 % internetového provozu zabírat video. Pandemie měla dopad na marketingovou komunikaci a změnila se také dynamika videomarketingu. Firemní značky se musí přizpůsobit „novému normálu“, aby dosáhly příznivých výsledků.

Flexibilita je klíčová

Plánování je ve firemních aktivitách klíčové. Marketéři se tímto pravidlem řídí ve svých videomarketingových kampaních tím, že vytvářejí pevné a stabilní strategie, přičemž vše je naplánované do nejmenšího detailu. Dává to smysl – když je vše perfektně připravené, tak je pravděpodobné, že se věci dotáhnou do zdárného konce. Nicméně tváří v tvář nebývalým událostem se dobře připravené a stabilní strategie bortí, jsou neproduktivní, protože se tak trochu změnila pravidla hry.

Značky, které mají i přes výzvy spojené s pandemií největší dopad, jsou ty, které jsou schopny provést rychlé a spontánní změny ve svých marketingových strategiích. Do svých kampaní vštěpují prvky současné reality, mluví jazykem, se kterým se lidé mohou ztotožnit.

Vytváření marketingových kampaní o fyzických interakcích nejsou během lockdownu a omezení pohybu na místě, protože lidé jsou samozřejmě doma a izolovaní. Změna směru těchto marketingových kampaní je ale možná pouze tehdy, pokud existuje prostor pro flexibilitu.

Empatie je k nezaplacení

Mnoho videomarketingových kampaní má jeden konečný cíl – nakopnout prodej. Pro většinu marketérů není jejich kampaň úspěšná, dokud si tuto kolonku neodškrtnou. Mezi místem kontaktu se spotřebitelem a místem prodeje je obrovská propast. Provedení spotřebitele různými fázemi prodejního trychtýře, nota bene úspěšné, vyžaduje dobrou taktiku a hlavně empatii. V minulém roce se znovu ukázalo, že právě empatie je zásadní pro úspěšný videomarketing.

Lidé po vypuknutí pandemie přehodnotili své priority. Věci, které byly nahoře na seznamu, klesaly dolů, jak se potřeby přežití dostávaly do středu zájmu. Lockdown způsobil nouzi a výrobky, které dříve měly pro spotřebitele velkou hodnotu, se staly nepodstatnými.

Úspěšné značky, místo aby lidem vnucovaly své produkty, se zaměřily na vyjádření obav o blaho svých zákazníků tím, že vytvořily videomarketingové kampaně solidarity a soucitu. Přesunuly své cíle od prodeje k nabídce pohodlí a uklidnění, protože věřily, že si je lidé budou pamatovat za to, že byly v těžkých časech solidární.

Zaujmout stanovisko je lepší než mlčet

Firemní značky se řídí posláním, vizí a účelem. Tyto faktory jsou zakořeněny v hodnotách společnosti. 

Některé firemní značky se velmi hlasitě vyjadřují své hodnoty a postoje a používají svůj hlas ke „zlepšení“ společnosti. Otázky sociální nespravedlnosti, jako jsou rasové a genderové nerovnosti a policejní brutalita, se v poslední době staly zásadními tématy. Mezi svými souputníky a konkurenty vynikají značky, které ve svých videomarketingových kampaních zaujímají jasné stanovisko, se kterým vystupují a získávají si důvěru spotřebitelů tím, že zaujímají k těmto otázkám určitý postoj, než aby se dívaly jinam a předstíraly, že se jich tyto problémy netýkají.

Edelmanova zpráva odhalila, že 64 % spotřebitelů by buď povýšilo nebo bojkotovalo značku kvůli jejímu postoji k sociální nebo politické otázce. Rada je tedy jasná: Zařaďte své hodnoty do svých videomarketingových kampaní jako stálou připomínku toho, za čím stojíte.

Kreativita si povídá s rozpočtem

Jednou z největších lekcí, kterou nás pandemie obecně naučila, je nutnost nakládat s financemi opatrně a s rozmyslem. Někde nastal doslova boj o přežití, když se globální ekonomika v prvních dnech pandemie uzavřela. Firmy musely minimalizovat své marketingové rozpočty, aby zaplatily své zaměstnance a udržely se nad vodou. Investovat tisíce do vysokorozpočtových televizních reklam nebyla úplně prozíravá strategie.

Úspěšné značky proto zapojují své publikum na sociálních sítích pomocí videomarketingu a dalších technik digitálního marketingu. Ještě zajímavější je, že se nezaměřují na vytváření svého obsahu špičkovou technikou, ale chytrými telefony. Společnosti musely pracovat se vším, co se namanulo, zatímco všichni byli zavření doma. Publikum pochopilo situaci a zapojilo se do videokampaní pořádaných značkami, včetně živého vysílání. Hezká kooperace!

Mobile-friendly obsah je král

V nedávné studii celých 56 % spotřebitelů vedlo, že během pandemie začali více používat mobilní telefony. Videomarketingové kampaně jsou úspěšné, když shromáždí co nejvíce zhlédnutí. Pokud nejsou vaše videa uzpůsobená zhlédnutí na mobilních zařízeních, připravujete tak potenciální zákazníky o možnost vidět vaše úžasné nabídky. Trend mobile-first hned tak nezmizí, navíc giganti z oblasti vyhledávání, jako je Google, upřednostní indexaci mobilního obsahu.

Závěr

Dostupné statistiky videomarketingu představují pro firemní značky značný příslib. Vzhledem k tomu, že se o pozornost spotřebitelů uchází mnoho značek, korporátní značky ve svých videomarketingových kampaních kladou co největší důraz na vytváření sofistikované technické estetiky. Ale už dlouho víme, že prvořadý je samotný obsah. Spotřebitel je vnímavější k obsahu, který s ním souzní a ke značkám, s jejichž postoji se může ztotožnit.

Zdroj: Entrepreneur.com

Total
12
Shares
Další články