Proč potřebuje UXák analýzu klíčových slov

Pod analýzou klíčových slov si většina klientů představí jen další nepotřebný dokument, který bude stát spoustu peněz – a ty se mu nemusejí vrátit. Pokud tuto analýzu dáte do šuplíku k těm dalším, které tam již máte, a nedokážete ji pořádně využít, tak to nejspíše bude pravda. Využití tohoto dokumentu má však mnoho způsobů a pokud spolupracujete s lidmi, kteří z něj dokážou těžit, je to velmi silný podklad. Pokusím se dnes popsat, proč je pro mě analýza klíčových slov důležitá z pohledu UX a informační architektury při návrhu nového webu (nebo úpravách stávajícího).

Co je to vlastně informační architektura (obr. 1)? Je to návrh rozložení, jak by měl být web strukturován. Jaké kategorie by měl obsahovat, aby návštěvník našel vše potřebné a web mu byl co nejpřínosnější. Jakou by měl mít filtraci pro co nejsnazší získání konkrétních položek, které návštěvníka zajímají. Jaká propojení mezi sekcemi a obsahem dávají smysl například pro pomoc s nákupem.

k_clanku_obr_1
Obr. 1

Když vytváříme návrh nového webu, nejprve musíme zjistit určité informace od klienta: jak vidí jeho návštěvníky, co pro ně může udělat, jaký obsah se dá využít. Pro mě je nejlepším řešením mít s klientem osobní schůzku a všechny tyto informace z něj “dostat”. V ideálním případě mám také připravené persony. Po prostudování person a případném upřesnění podrobností s jejich tvůrcem dostanu informace o dalších potřebách možných návštěvníků, včetně těch, jak by se mohli na webu chovat. Dalším dokumentem, který je pro mě velmi důležitý, je právě analýza klíčových slov (budeme ji nazývat “klíčovka”), ze které můžu vyčíst ostatní návaznosti pro vylepšení návrhu a vytvoření informační architektury. Právě analýza klíčových slov nám může poodhalit, co lidi zajímá, jak to vyhledávají, a poté můžeme určit, jak jim pomůžeme. Pokud totiž nevíme, co potenciální návštěvníci v daném sortimentu hledají a co je zajímá, vlastně netušíme, jak jim v nalezení informací můžeme pomoci.

V tuto chvíli máme tedy již informace z několika zdrojů (klient, persony, klíčovka), které nám na tuto otázku odpovídají. Do návrhu se také můžou hodit další data, se kterými lze návrh spojovat, a to jsou:

 • PPC kampaně: Návrhy dopadových stránek
 • Obsahová strategie: Jak budeme směrem ke klientovi komunikovat a na základě toho překládat obsah stránek
 • Komunikace na sociálních sítích: Některé informace můžeme komunikovat tam a na webu je poté umístit jinak
 • Linkbuildingová strategie: Jaký obsah přínosný pro možné návštěvníky budeme šířit a podle toho přizpůsobit dopadové stránky

Vezmu postupně možné návrhy, které bez analýzy klíčových slov nemůžu dobře identifikovat a ukážu vám, jak tyto možnosti využít v praxi na jednotlivých částech webu.

 

1. Co od analýzy klíčových slov očekávám pro své potřeby?

Výstupů z analýzy klíčových slov jsem viděl již několik variant, od různých SEO specialistů či agentur, a každý byl něčím originální. Některé pro mě byly použitelné a z některých jsem nedokázal vytěžit vůbec nic.

Klíčovka nám dokáže říct velké množství informací, ale pro tento článek si vybereme jen část z nich a s tou budeme pracovat.

 

Podrobná klasifikace jednotlivých frází do skupin

Jednotlivé fráze musí být klasifikovány do skupin tak, aby dávaly smysl k danému tématu. Následně si můžu pomocí filtrů zobrazit pouze skupinu frází, se kterou aktuálně pracuji, případně nadřazenou skupinu pro širší přehled o hledaných frázích.

2
Obr. 2

Zaměření se na informační a dotazovací fráze

Pokud mi výstup z klíčovky má napovědět, co lidé v souvislosti s daným tématem vlastně hledají a jaké další informace je k danému tématu zajímají, potřebuji znát tzv. “dotazovací fráze” (někdy jsou označované jako informační). Jsou to fráze, kterými se návštěvníci dotazují na rady a řešení problémů k danému tématu. Tím se mohu dozvědět, co potenciální návštěvníky při vyhledávání našich produktů zajímá a jak jim lépe mohu pomoci k nalezení odpovědí na jejich dotazy.

Jsou to například:

 • “Jak vybrat…”
 • “Jakou koupit…”
 • “Jak se starat…”
3
Obr. 3

Bonus: přehledně psaný výstup s nápady

Poslední věcí, která mi může pomoci, je přehledně sepsaný výstup, ve kterém se konzultant také zamyslí nad nápady, jež mu v klíčovce při procházení frází “vypadnou”. Tím, že konzultant nad tvorbou klíčovky stráví několik hodin, má dobrý přehled o souvislostech s hledanými frázemi a potřebami. Může mi proto do výstupu vypsat informace, které nejsou úplně obvyklé a na první pohled jasné, ale při sbírání frází na tyto návaznosti narazil. 

 

2. Jak s klíčovkou pracuji?

Aby mi klíčovka sloužila právě ke spojení s použitelností webu a dokázal jsem web více přizpůsobit návštěvníkům, musím se s ní dobře “sžít”. Nejprve je vhodné se zorientovat ve všech skupinách frází a projít si i jednotlivá slova. Samozřejmě, pokud se jedná o tisíce slov, budeme se zaměřovat na ta hledanější nebo si vybereme skupiny, které jsou pro nás důležité v rámci toho, k čemu je chceme využít. Nejlepší řešení, jak se do klíčovky “dostat”, je, že si ji také sami vytvoříme, což bývá u většiny návrhů můj případ.

 

Projdeme si skupiny slov a zamyslíme se nad souvislostmi

Toto je nejdůležitější bod, který je pro mě potřeba k tomu, abych byl schopen z klíčovky dostat informace ke spojení s UX návrhem. Je zde proto opravdu velmi důležité, aby byla analýza dobře zpracovaná. Pokud bychom měli fráze špatně zařazené, budeme zde potřebné informace hledat mnohem složitěji. Dobré je si například na papír nakreslit návaznosti mezi jednotlivými skupinami slov (obr. 4). Získáte tak přehled, co návštěvníky může zajímat v propojení slov a pro jaký účel můžou produkty hledat. Pokud hledají například “sedací soupravy”, tak by je mohly zajímat i “konferenční stolky”, které jsou často hlavní výbavou obývacího pokoje. Takovéto informace můžeme někdy dostat již od konzultanta, který navrhoval informační architekturu webu. Dost často se mi ale stává, že právě informační architekturu nikdo na webu neřešil a tyto návaznosti musím hledat sám.

Další věc, kterou si nakreslím, je propojení skupiny frází k jednotlivým částem webu, pro které se můžou skupiny hodit (obr. 5). Mezi nejčastější patří menu webu, výpis kategorie, karta produktu, obsahová část, průchod košíkem a oblíbené bannery. Každá skupina frází se může hodit k více částem webu.

Takto vybereme nejdůležitější skupiny a dle důležitosti postupujeme k další části, což je pohled na jednotlivé fráze:

4
Obr. 4
5
Obr. 5

 

Podíváme se na jednotlivé fráze ve skupině

Podle důležitosti roztříděných skupin si vyberu ty, které jsou pro mě zajímavé. Vybírám podle toho, na čem chci u webu pracovat.

Pokud budu mít zadání na úpravu produktové stránky a lepší provázání s obsahem, vyberu si skupiny slov, které mají návaznost na tuto část.

Po výběru vhodných skupin k práci si jednotlivá slova, která skupina obsahuje, projdu. Dle počtu slov procházím buď všechny podrobněji, nebo ty, které jsou hodně hledané, procházím podrobně a méně hledaná slova spíše “prolítnu”. Pokud najdu nějaká zajímavá slova, která mi dávají smysl na využití v jiné části, nebo mě nasměrují k nějakému nápadu v rámci webu, poznačím si je bokem a poté se k nim vracím.

 

3. Jak zapracovat získané informace do UX návrhů?

Poslední částí je zapracování poznámek a návrhů do UX webu. Způsoby zpracování nebudu přesně rozepisovat, protože záleží na konkrétním zadání, čeho se má ve výsledku na webu docílit. Zaměřím se pouze na zadání pro změnu a návrh nového webu ve spojení s informační architekturou. To je podle mě jedno z nejdůležitějších využití klíčovky ve spojení s UX.

Informace, které zde vidíte, nevycházejí z reálných dat – jsou vybrané pro lepší pochopení smyslu, jak je využít a jak nad nimi přemýšlet.

 

Zapracování do homepage

Na homepage nám klíčovka může pomoct například k určení konkurenčních výhod, jak komunikovat vizuály, jako jsou bannery a další informace, které zákazníky zajímají a jsou pro ně důležité.

Konkurenční výhody

Dost zákazníků se snaží do konkurenčních výhod umístit klasická “klišé”, jako jsou:

 • “Více než 2 000 produktů skladem”
 • “Obrovský sklad a největší výběr”
 • “150 odběrných míst”
 • “Jsme nejlevnější”

Ve velké části případů to může fungovat, ale narazíme na specifické produkty a služby, u kterých tímto nikoho příliš neoslovíme. Když si vezmeme například prodej výrobních strojů, určitě pro nás nebude zajímavá konkurenční výhoda “vše skladem”. Když se podíváme na klíčová slova, která jsou hledaná obecně s těmito produkty a která se nám opakují, jsou to fráze jako:

 • rychlý servis soustruhu
 • školení ke stroji na výrobu…
 • přeprava soustruhu
 • jak zapojím frézu

Z toho můžeme usoudit, že to, co by návštěvníky mohlo zaujmout, je právě konkurenční výhoda jako například:

 • servis strojů do 24 hodin
 • zdarma vás zaškolíme do provozu strojů
 • stroj vám můžeme přepravit a zapojit
6
Obr. 6
Bannery

Další věc, kterou nám může klíčovka pro homepage napovědět, jsou oblíbené bannery. Tyto bannery pro některé weby můžou skvěle fungovat, ale pro některé jsou pouhým “zaplácnutím” místa, na které grafik neví, co jiného by umístil. Většinou fungují nějaké akční bannery, které komunikují slevu a výprodej. Pro klasické e-shopy můžeme takovéto bannery určitě využít (obzvlášť když na nich klient většinou trvá, protože ostatní weby konkurentů je mají také). Můžeme klientovi ale poradit vhodnější obsah, který bude pro návštěvníky mnohem zajímavější.

Vezmeme si web, který je zaměřený na prodej luxusních designových šperků. Tento web bude spíše založený na cílovou skupinu movitějších návštěvníků, kteří chtějí jedinečný šperk. Takovéto informace bychom v nejlepším případě měli mít již od zadavatele nebo obsahového stratéga, který nám určil způsob komunikace k návštěvníkům. Analýza klíčových slov nám zde může potvrdit naši domněnku a získané informace o způsobu komunikace k zákazníkům. Když se podíváme do analýzy, nenajdeme žádné fráze obsahující výrazy jako “sleva” a “výprodej”. Naopak zde máme fráze, jako jsou:

 • ručně vyráběné šperky
 • limitované edice šperků
 • designové šperky omezené kolekce

Potvrdili jsme si tedy naši hypotézu o tom, že návštěvníky bude spíše zajímat jedinečnost, za kterou si rádi zaplatí. Proto bychom měli na bannerech komunikovat právě ji, čistotu a vysoký luxus produktů. Naopak pokud bychom zde komunikovali slevy na produkty, můžeme návštěvníka spíše odradit.

7
Obr. 7

Výpis kategorie

V této části nám může klíčovka pomoct nejvíce ujasnit důležitá data, jako jsou zobrazené filtry a informace, které se mají na výpisu produktů zobrazovat.

Filtrace produktů

Jak filtrovat produkty je vždy složité zadání a dost často vychází již z klíčovky jako takové. Myslím si ale, že je dobré toto rozhodnutí konzultovat právě s UX konzultantem, a to hlavně z důvodu, aby se co nejlépe dokázalo využít místo, kde má být filtr umístěn. Někdy je složité říct, jestli se mají položky třídit do další kategorie nebo vytvořit právě filtr, což může být problém. Určitě jste viděli e-shopy, kde jste si mohli “rozjet” alespoň 10 filtrů, který jsou pod sebou nesmyslně poskládány bez jakékoliv logiky. A právě v tom vidím úkol UXáka. Ten by měl dokázat říct na základě návrhů filtrů (nebo je navrhnout kompletně), v jakém pořadí je informace v nich nutné zobrazit a jak je mít seřazené pod sebou. Také by měl říct, jestli některé (a které) filtry zobrazit hned a některé mít skryté. Když si vezmeme například sedací soupravy, můžeme zde mít tyto kategorie slov:

8
Obr. 8

Máme zde uvedených 11 možných filtrů. Pokud bychom je seřadili všechny pod sebe, tak se v nich návštěvník ztratí. To je přesně chvíle, kdy by měl do hry vstoupit UXák, který by měl “dodat” nápad a logiku, jak tyto filtry poskládat. V tuto chvíli je potřeba se podívat do klíčovky a vyhodnotit si jednotlivé skupiny frází, a také se podívat na konkrétní fráze, které ve skupinách jsou a dle počtu těchto frází a počtu hledání je rozdělit podle důležitosti do tří skupin.

 1. Ponecháme si filtry na fráze, které jsou hodně hledané, a zařadíme je jako hlavní filtraci.
 2. Filtr na fráze, které jsou již méně hledané, ale přesto by bylo dobré je zde mít jak v rámci hledanosti, tak logiky, si označíme jako další návaznou filtraci.
 3. Filtr na fráze, které jsou málo hledané, v rámci zpřehlednění odstraníme úplně.

Filtry z druhé skupiny nám můžou dávat smysl až po zpřesnění výběru filtrem z první kategorie a následně se nám zobrazí jako další možnost filtrace.

Poté by například filtrování mohlo vypadat takto:

9
Obr. 9

Informace u produktu ve výpisu produktů

Ve výpisu produktů v kategorii také není vždy jednoznačné, jaké informace se mají zobrazovat. U většiny e-shopů bývá zobrazena klasika, jako je název produktu, cena, fotka (případně více fotek), skladová dostupnost, případně krátký popisek produktu. Tím to u většiny e-shopů končí. Ovšem určitě to nemusí být vše, co na výpis produktů můžeme zobrazovat. Další možnosti nejspíš nebudou nikdy použitelné “masově” pro všechny e-shopy, ale budou spíše konkrétně zaměřené. Ale o to tu přece jde, vytvořit e-shop tak, aby byl co nejlépe přizpůsoben svým návštěvníkům a informace byly přehledně poskládané a snadno dostupné. Tím můžeme náš e-shop odlišit od “tuctové” konkurence. Další informace, které můžeme na výpise zobrazovat, můžou být například výpis velikostí produktu, dostupné barevné kombinace, hodnocení návštěvníků, informace o tom, že si produkt můžeme modifikovat (například další volitelné příslušenství za lepší cenu). Ano, toto jsou věci, které na e-shopech sem tam zahlédnete, tak se pojďme zamyslet ještě víc a podívat se na nějaká data.

Vezmeme si například e-shop s vysavači, který má určité specifikace v porovnání například s tričky. Popíšu dvě kategorie, jak by v nich mohlo zobrazení vypadat.

Kategorie “Sáčkové vysavače”

Nejprve se podívám na data do klíčovky, co v této kategorii návštěvníky zajímá, a zamyslím se nad tím, jak jim tyto informace co nejlépe předat a umožnit jim rychlejší výběr vysavače. V klíčovce jsem zjistil, že se ve spojení se sáčkovými vysavači hledají informace jako:

 • délka šňůry vysavače
 • objem sáčku
 • hlučnost vysavače
 • výkon vysavače
 • váha vysavače
 • příslušenství

Tyto informace je dobré si ověřit u klienta nebo někoho, kdo této tématice rozumí a je nám schopen popsat, co jednotlivé údaje znamenají. Také je důležité, jestli jsou tyto informace dostupné u všech produktů a můžeme s nimi pracovat. Zde jsme rozhodli, že informace jako výkon, příslušenství a váha nejsou pro návštěvníky tak důležité, jako zbylé tři. Zvolili jsme tedy tři hodnoty, které by bylo dobré zobrazit. Informace, které tyto hodnoty udávají, jsou celkem stručné a dají se vypsat velmi jednoduše na malém prostoru, takže je můžeme umístit na spodní část karty a přidat k nim ikonu pro jasné zobrazení.

 • Objem sáčku: Udává se v litrech
 • Hlučnost vysavače: Udává se v decibelech (zde by bylo také vhodné mít na webu informaci o tom, jakému hluku je například 50 db rovných)
 • Délka šňůry: Udává se v metrech

 

10
Obr. 10
Kategorie “Ruční vysavače”

Také zde se nejprve podívám na data, co zákazníky zajímá a vyberu s klientem nejdůležitější informace k zobrazení. V tomto případě jsme vybrali tyto informace:

 • Hmotnost vysavače: Udává se v kilogramech
 • Doba nabíjení vysavače: Udává se v hodinách
 • Doba provozu na jedno nabití: Udává se v minutách
Snímek obrazovky 2015-08-04 v 12.43.55
Obr. 11

 

Poté už je hlavní část na grafikovi, aby vymyslel jasnou ikonografii k těmto informacím a zapracoval ji do designu výpisu.

Vždy je důležité myslet na zobrazení informací tak, abychom uživatele nemátli a na různá místa mu nepředkládali jiné informace. Měli bychom vždy dodržovat stejné rozložení důležitých prvků u produktu, jako je právě název, cena, skladová dostupnost a fotka, a ostatní doplňující informace umístit například do spodní lišty a graficky i textově je znázornit tak, aby bylo jasné, že jsou pro daný produkt odlišné.

Zapracování do produktové stránky

Jak psát popisky produktů a jaké jsou důležité informace, které se mají u produktu zobrazovat, je vždy velmi složité určit. Každá kategorie je jiná a dá se z velké části říct, že i produkty jsou v určitém smyslu unikátní. Proto zde také nemůžeme obecně stanovit, které informace musíme zobrazit a v jakém pořadí, jestli je parametry lepší zobrazit níže v produktu nebo je mít co nejvíce na očích. Zde se dostáváme hodně na stranu UXáka, který by měl z velké části stránku postavit tak, abychom zde měli informace dobře umístěny, bylo viditelné to, co zákazníky zajímá, a stránka dávala celkovým rozložením nějaký smysl. Klíčovka nám zde zase může sdělit, co u produktů, na které je e-shop zaměřen, návštěvníky může nejvíce zajímat. U některých e-shopů může být velmi důležitá informace o skladovosti produktů, jinde to může být jiný důležitý údaj, který by měl návštěvník jasně vidět. Nicméně informace v horní části stránky jsou většinou dost jasně dané – není dobré na toto místo přidávat další informaci a tím odsunovat možnost vložení do košíku CTA prvkem. Z mého pohledu by horní část stránky měla být čistá a směřovat návštěvníka ke konverzi. Proto bych se spíše zaměřil na spodní část stránky a členění obsahu zde, ať už na záložky s informacemi, jaké produkty prolinkovat, jaké příslušenství přidávat a jestli vůbec.

Prolinkování na další části webu

V klíčovce se mi většinou podaří najít provázání, co návštěvníky zajímá v souvislosti s daným tématem, ať už informace, příslušenství, nebo nějaké rady. Vezmeme si například na e-shop s noži. Při pohledu na klíčovku zjistíme, že lidé hledají další příslušenství a rady:

 • pouzdra na nože
 • brousky nožů
 • jak brousit nůž
 • délka čepele nože při cestování do zahraničí (možná je to úsměvné, ale například do Německa nesmíte cestovat a mít u sebe nůž s čepelí delší než 12 cm, v Holandsku je to pouze 7 cm)
 • jak brousit kuchyňské nože
 • péče o nůž
 • úhel ostří loveckého nože

Co nám tyto informace můžou sdělit? V tomto případě si spíše ověříme, jestli naše uvažování, že k nožům patří pouzdra a brousky, je dobré. Vidíme také ale, že se v tomto segmentu lidé hodně ptají na “dotazovací informace”, tak proč jim to neusnadnit. Můžeme tedy například na stránku s produktem přidat krátké informace o tom, jak se s nožem má zacházet, aby nám co nejdéle vydržel – například vytvořit desatero použití nože. Pokud se nám toto desatero podaří hezky a poutavě napsat, můžeme k němu zkusit také přidat nějaký box na získání e-mailu a za něj nabídnout další hodnotný obsah, který uživatelům pomůže.

Co bychom dále mohli udělat, je například přidání informace, že s tímto nožem bychom neměli cestovat do některých zemí, právě z důvodu délky čepele.

Mohli bychom sem také dát odkaz na informace o broušení nožů, jaké brousit úhly a podobně. Je zde ovšem riziko, že by nám tyto informace mohly odvádět návštěvníky mimo z cesty k dokončení objednávky, a proto bych právě sem tyto informace neumisťoval. Rozhodně bych je ale nezahazoval a využil bych je dvěma způsoby: 

 • Vytvořil bych obsahovou část, kde tyto informace přehledně najdu a z ní například zobrazoval odkazy na brousky nebo nějaké nože, které se ke článku hodí a nebo zde jsou použity na fotkách. Také bychom zde mohli personalizovat zobrazené produkty dle toho, co si zákazník již na e-shopu prohlédl v rámci kategorie, ke které daný článek patří.
 • Použil bych je na konci objednávkového procesu, ale o tom se ještě zmíním níže.

Samozřejmě u některých témat je naopak dobré na tento obsah upozornit. Můžou to být témata, kde je výběr složitý a chceme zákazníkovi pomoci a výběr mu usnadnit nějakým průvodcem. Může se jednat například o výběr turistických bot, který není snadný. Opět bychom ale měli myslet na to, že musíme vytvořit pomyslné kolečko. Myslím tím to, že pokud odvedu návštěvníka z produktu, u kterého uvažuje o koupi, a tím přeruším možný objednávkový proces, měl bych ho zase nasměrovat na nějaký vhodný produkt, který mu v rádci ukážu. A to například tak, že mu po přečtení nebo dokončení výběru dle rádce doporučím nějaké produkty pro něj vhodné a tím ho do objednávkového procesu znovu vrátím.

Dále by nám informace z klíčovky měly napovědět jaké produkty zobrazovat jako související a také jaké příslušenství k nim. U nožů můžeme zobrazovat například jako příslušenství brousky, které jsou na daný druh nože vhodné, a pouzdra, která se nám budou párovat podle délky čepele.

Klíčovka mi také docela napoví, jak bych s produktem mohl naložit při jeho doprodání nebo ve chvíli, kdy jen není skladem. Nebudu zde rozebírat, jak je s tímto produktem dobré nakládat v rámci SEO, ale zaměřím se na to, jak zákazníkovi předložit za produkt jeho alternativu.

Když je daný produkt vyprodaný, nedává zde moc smysl ukazovat příslušenství produktu, ale spíš alternativy. Když se podívám na data v klíčovce, mohl bych být schopen zjistit, jestli tyto produkty hledají zákazníci spíše obecně, nebo spíše konkrétní modely a porovnání mezi nimi. Pokud mi data řeknou, že lidé hledají produkt spíš obecně, tak bych na produktu ponechal zobrazeny ostatní produkty z kategorie. Naopak pokud v datech zjistím, že lidé hledají hodně konkrétní produkty, tak bych spíš doporučoval vybírat možné alternativy na základě nějakého klíče (cena, rozměr, značka) a zobrazoval zde tyto produkty jako nejlepší náhradu za vyprodaný produkt.

Zapracování do potvrzení objednávky

Zde bych se vrátil k využití návodů, které jsem v předchozí části nakousl. Pokusil bych se návody využít právě v posledním kroku dokončení objednávky na “Děkovací stránce”. Můžeme sem předkládat právě obsah vhodný k zakoupeným produktům. Pokud si na e-shopu zákazník koupí již zmiňovaný nůž, tak by se zde mohl zobrazit obsah, který je vhodný pro kategorii, ze které nůž pochází. Takže například pokud jsem si koupil lovecký nůž a brousek, tak by se mi zobrazil odkaz na články “Jak brousit nože” a “Jak využít nůž v lese”. Protože dnes lidé moc nevolí v průběhu objednávky možnost “Chci odebírat novinky”, právě zajímavé články je způsob, jak e-maily znovu dostat. Pokud budou informace, které zákazníkovi předložíme, užitečné, může zde e-mail nechat pro odběr nového obsahu. V tomto obsahu mu také můžeme doporučovat zajímavé produkty, které může nakoupit.

Závěr

Pro mě je správně zpracovaná klíčovka při navrhování webů nebo jejich redesignu a doporučování dalších vylepšení velmi důležitý vstup. Buď z důvodu, že mě lépe “vtáhne” do tématu, nebo když se v tématu vyznám, je to zdroj, který mi dokáže podložit domněnky, které o daném webu mám. Proto považuji za ideální spolupráci, když má klient klíčovku vytvořenou a nejlépe, pokud mám možnost komunikovat s člověkem, který analýzu vytvářel a může mít nějaké ty “zákulisní” informace.

Informace z analýzy klíčových slov můžeme také využít při úpravách obsahového webu, zde budeme zase postupovat trochu jinak než v případě e-shopu. Možnosti u obsahového webu jsou ale spíš na vlastní článek.

 

Total
1
Shares
Další články