Příručka marketéra: Proč je e-mailing klíčový v online marketingovém mixu?

Drtivou návštěvnost webu tvoří noví zákazníci, kteří se již nevrátí. Pokud jim nedáte dobrý důvod. Získáním e-mailové adresy a navázáním komunikace zjistíte, kdo je Váš odběratel. Relevantním obsahem zpráv vytvoříte dlouhodobý vztah a z odběratele se stane loajální zákazník.

Úplně nejdřív je třeba definovat si celý trh e-mailingu. Na světě existuje něco kolem 3,2 miliardy aktivních e-mailových schránek. To už je dost silná základna pro tržní cílení a následnou segmentaci potenciálních zákazníků vašeho byznysu. Samozřejmě by to bylo pouhé vznešené číslo, pokud by se jednalo sice o aktivní e-mailové schránky, ovšem bez aktivního pravidelného využívání. Těch aktivně pravidelně využívaných schránek je podle statistik zhruba 95 %, takže stále nad 3 miliardy.

Zajímavá čísla vyprodukovala statistika informující o tom, kolik procent uživatelů preferuje dodávku promo obsahu skrze e-mail v porovnání s ostatními komunikačními kanály. Téměř tři čtvrtiny uživatelů dává přednost této formě komunikace. Důvodem je především fakt, že v případě sociálních sítí se podle uživatelů jedná o velmi osobní způsob komunikace a e-mail tak, můžeme říct, určitým způsobem supluje doručování pošty – tedy ne příliš osobní formu komunikace, kdy si v pravidelném intervalu vyberete svou poštovní / e-mailovou schránku. Pravidelnost je určitě na místě, jelikož celých 91 % uživatelů kontroluje svou e-mailovou schránku alespoň jednou denně. 38 % odběratelů pak z důvodu větší přehlednosti a času preferuje zasílání nabídek skrze e-mail.

emailing
Zdroj: CleverMonitor

E-mailing a tržby

Z interních statistik CleverMonitor vyplývá, že cílená komunikace prostřednictvím e-mailingu je až 40x efektivnější, co se tržeb týká než komunikace prostřednictvím sociálních sítí, ať se jedná o Facebook, Twitter, LinkedIn nebo cokoliv jiného. To už je určitě na zamyšlenou, pro který z komunikačních kanálů se v případě maximalizace výkonu kampaní rozhodnout.

Dalším zajímavým výstupem statistiky je fakt, že téměř jednu třetinu tržeb průměrného e-shopu tvoří efektivně nastavený e-mailing. V některých případech to může být samozřejmě i více, pokud je e-mailing jeden z hlavních komunikačních kanálů se zákazníky.

Většinu ale bude nejvíce zajímat konkrétní performace, kterou je schopen e-mailing generovat. Pokud mezi takovou většinu patříte, pak vězte, že ROI každého investovaného dolaru do inteligentního e-mail marketingu v průměru (nikoliv až) vygeneruje 4 480% návratnost investice. Na takovou návratnost kapitálu musíte mít sakra štěstí i na burze.

emailing2
Zdroj: CleverMonitor

Jak kvalitní e-mailing pomáhá při budování dlouhodobého partnerství

Pokud se podíváme na porovnání životnosti e-mailu v porovnání s příspěvky na sociálních sítích, zjistíme, že e-mail má až 24x delší životnost. Často říkám, že e-mail neumírá, musí být zabit. To je zcela zásadní zjištění pro plánování komunikace, jejíchž výstupy chcete v paměti potenciálních zákazníků udržet co nejdelší dobu pro zajištění co největšího prostoru k akci (prokliknutí na web, nákupu atd.)

Je nasnadě, že relevantní obsah dokáže velmi účinně budovat vztah s potenciálním zákazníkem. Takový obsah zákazníkovi spíše pomáhá ušetřit čas, který by musel věnovat vyhledávání informací a dostupných produktů, o které v nedávném čase nějakým způsobem projevil zájem například návštěvou webu.

Správně uchopená personalizace je jednou ze základních podmínek už jenom k tomu, aby se někdo vaším e-mailem dále zabýval. V dnešním neosobním světě, kdy jste na vysoké škole pouze pořadovým číslem, následně v práci to v případě smůly na nadřízeného často není o moc lepší, člověka minimálně potěší, pokud je osloven svým jménem (které je navíc správně skloňováno i v náročném českém jazyce), což navozuje mnohem přátelštější atmosféru v komunikaci. V CleverMonitor dostává personalizace další rozměr, kdy pomocí systémových nástrojů (segmentaci) dovoluje správci spravovat seznamy e-mailových adres například podle zákaznických preferencí a uskutečněných nákupů projevených v minulosti, dat narozenin nebo výročí přidání kontaktu do databáze.

emailing3
Zdroj: CleverMonitor

Jak je vidět z výše uvedených statistik, sílu e-mailingu není radno podceňovat. Ba co více, firmy i zákazníci začínají tento komunikační kanál preferovat z hlediska rozeslaných / obdržených nabídek, jelikož se stále jedná o adresně a konkrétně cílenou formu komunikace se současným zachováním komfortu v podobě dostatečné anonymity adresáta. Povýšením na další úroveň je pak nastavení unikátní personalizace a segmentace databázových kontaktů a vybudováním dlouhodobého vztahu s koncovým zákazníkem či odběratelem.

Total
0
Shares
Další články