Příručka marketéra: Jak nejlépe inzerovat a využít potenciál na Firmy.cz

Chcete být vidět na předních pozicích na Firmy.cz? Máte problémy s pozicemi v neplaceném vyhledávání na Seznam.cz? Tyto a další úkony lze vyřešit pomocí správně nastavených kampaní. Jak na to? 

Celý článek se bude věnovat nastavení placených kampaní, tzv. “Seznam naplno”. Nastavení se různí dle cílů, které máte. Stanovené cíle můžete splnit pomocí kampaní, které lze využít k:

 • posílení pozic ve vyhledávání na Seznam.cz,
 • výraznější prezentaci na Firmy.cz,
 • lepší pozici vaší společnosti v kategorii v rámci katalogu Firmy.cz,
 • propagaci na hlavní stránce Seznam.cz,
 • zvýraznění na portálu Mapy.cz.

Pro lepší představu o tom, co přesně “Seznam naplno” umožňuje, doporučuji si přečíst podrobné informace v tomto produktovém listu. V listu jsou pěkné názorné ukázky o možnostech inzerce.

Jak s inzercí na Firmy.cz začít

Vytvoření profilu

Nejprve je důležité mít vytvořený profil a vyplněno maximum možných údajů o společnosti. Pro každou pobočku se vytváří samostatný profil, ale všechny profily spadají dle IČ pod jeden účet.

Fotografie

V rámci profilu je důležité zvolit poutavou úvodní fotografii. Fotografie se zobrazuje v banneru v neplaceném vyhledávání Seznam.cz. Dříve byla pravidla pro fotografie velmi přísná. Nyní je možné přidat i např. ilustrativní obrázek oboru podnikání v prostředí, kde je produkt používaný.

Firmy.cz

Ikona

Ikona neboli favicon je obrázek o rozměrech 16 na 16 pixelů ve formátu PNG, který se zobrazí v bublině na Mapy.cz v případě, že váš celkový denní rozpočet přesahuje 100 Kč. Současně získáte placeným profilem větší “špendlík” na mapě. Ikonu je nutné samostatně nahrát při editaci profilu dané pobočky.

Firmy.cz2

Popis společnosti

Zaměřte se také na popisek, který by měl obsahovat důležitá klíčová slova, na nichž chcete být následně dohledatelní.

Volba kategorií

Kategorie vyberte dle svého oboru podnikání. V neplaceném režimu je možné se zobrazit pouze v jedné kategorii. V placeném režimu je počet kategorií neomezený.

Do profilu doporučuji doplnit maximum kategorií, které mají spojitost s danou společností. Tato možnost je dostupná u placeného tarifu, tj. již od 10 Kč na den. Následně lze společnost dohledat ve všech zvolených kategoriích. Rozdíl je v umístění v rámci pořadí zobrazených firem v dané kategorii, kdy nejprve se zobrazují placené zápisy a následně neplacené.

Propojení se Zboží.cz

Propojení je možné nastavit v administraci Zboží.cz v sekci Provozovna > Výdejní místa. Po nastavení se produkty přenáší do profilu Firmy.cz do sekce Z naší nabídky.

Firmy.cz3

Nastavení měření

K URL adrese společnosti se automaticky generují tzv. utm parametry. Tyto parametry následně zajišťují správný přenos údajů do Google Analytics. Pro lepší pochopení doporučuji nápovědu Firmy.cz.

Problémem může být oddělovač, který je automaticky nastavený na křížek (#). Pokud se vám kampaně nečlení správně, změňte křížek (#) na otazník (?). Změnu je nutné provést u všech poboček v editaci profilu. Ukázka po změně:

Firmy.cz4

Při správném nastavení získáte v Google Analytics při filtrování pomocí média “ppd” (tj. pay per day) v sekci Akvizice > Veškerá návštěvnost > Zdroj/médium následující zobrazení:

Firmy.cz5

Nastavení retargetingu

Retargeting je možné nastavit pomocí kódu umístěného v administraci Skliku. V administraci Firmy.cz kliknete na záložku Profil > Nastavení

Firmy.cz6

Princip inzerce

V rámci pobočky si zvolíte kategorii, ve které se chcete umístit na vyšší pozici, tzn. ideálně hned pod tlačítkem s vyhledáváním. Kampaně můžete spustit ve více kategoriích současně. Do tarifu Seznam naplno se zařadíte již při spuštění jedné kampaně u libovolné pobočky.

Následně je nutné zvážit, na jaké pozici se chcete zobrazit pro celou Českou republiku, pro kraj a pro okres a dle toho zvolit denní rozpočet. Pozor, nejedná se o ceny za proklik, jak jste zvyklí z klasických placených kampaní např. v Skliku, ale o nastavení celkového denního rozpočtu, který je nezávislý na počtu kliknutí.

Základní údaje k platbám

 • Platí se cena na den.
 • Minimální částka na den na kategorii je 10 Kč.
 • Nastavují se ceny na den pro jednotlivé kategorie, tzn. pokud bidduji na dvě kategorie, je min. částka na den 20 Kč.
 • Aukce začíná vždy o půlnoci a končí ve 22 hodin stejného dne. Poté dojde k uzavření vydražených pozic. Podle nich se jednotlivé firmy začnou zobrazovat v následujícím dni od 0:00 do 24:00.
 • Ceny za den pro celou ČR pro jednotlivé pobočky se sčítají a následně se ukáže pobočka s nejvyšší nabídkou. Pokud vám sčítání nefunguje, kontaktujte přímo Firmy.cz nebo využijte chat v pravém dolním rohu přímo v administraci. Pro ČR se následně zobrazuje pobočka s nejvyšším denním rozpočtem.
 • V administraci lze nastavit e-mailové upozornění při poklesu v pozicích pro ČR.
 • Můžete zaplatit až o 100 % více než konkurent! Důležité je dobře volit cenu na den a zkontrolovat provázání poboček:
  • V situaci A, kdy moje cena na den je 15 Kč a nejbližší konkurent má 12 Kč, zaplatím částku 15 Kč.
  • V situaci B, kdy moje cena za den je 30 Kč, nejbližší konkurent má nastavenou cenu 12 Kč, zaplatím 24 Kč.
  • To znamená, že pokud máte denní rozpočet natolik vysoký, že dvojnásobek ceny konkurenta ho nepřevýší, pak zaplatíte dvojnásobek ceny konkurenta.
 • V odvětvích, kde je velká konkurence a často se mění denní rozpočty, je lépe mít rezervu v nabídce pro zvolenou pozici a nabídnout tedy více.
 • V odvětvích, kde je menší konkurence, stačí nastavit minimální rozpočet nutný k dosažení pozice.

Denní rozpočty pro více poboček

V případě, že má e-shop více poboček, ceny na den se sčítají – pokud nastavíte kampaň u pobočky A na 10 Kč a pozice v dané kategorii pro ČR je 4 a současně nastavíte kampaň v pobočce B alespoň na minimální částku 10 Kč, měla by se při nastavení u pobočky B pozice pro ČR zlepšit, nebo maximálně zůstat stejná. Pokud se pozice při nejnižší nabídce 10 Kč u přidané pobočky B zhorší, je nutné kontaktovat podporu, protože pobočky pravděpodobně nejsou provázané.

Ukázka při nastavení kampaně pouze pro pobočku A pro jednu kategorii:

Screenshot 2017-07-30 23.51.15

Ukázka při nastavení kampaně pro pobočku A i B pro jednu stejnou kategorii za předpokladu, že nabídka 21 Kč postačí pro pozici 2:

Screenshot 2017-07-30 23.51.26
*Pozice pobočky A i B pro ČR jsou stejné, protože se jedná o pozici v rámci celé České republiky a stejné kategorie. Ve výsledku se v kategorii zobrazí ta pobočka, která má vyšší nabídku, v našem případě tedy v první ukázce pobočka A, v druhé ukázce pobočka B.

Pokud mají obě pobočky pro stejnou kategorii pro ČR stejnou nabídku, zobrazí se ta pobočka, pro kterou byla kampaň nastavena dříve.

Ideální strategií by mělo být nastavit nižší ceny na den pro místa, kde je menší konkurence v kraji a okrese – díky tomu tam i při nízké ceně bude dobrá pozice. Naopak nejvyšší cenu za proklik zvolit u nejvíce konkurenčního místa, typicky Praha. Samozřejmě také záleží na tom, kterou pobočku chcete propagovat nejvíce.

Volba denních rozpočtů na základě klíčových slov

Dle klíčových slov se řídíte v případě, že víte, že pro vaši společnost s pobočkou v Praze se např. na dotazy “prodej kuchyní” a “prodej kuchyní praha” umisťujete až na zadních pozicích v neplaceném vyhledávání na Seznamu. Proto chcete nastavit kampaně tak, abyste se zobrazili v boxu Firmy.cz.

Box má maximálně 5 pozic. 70 % uživatelů ale kliká na první 3 pozice. Navíc není zaručeno, že se v boxu vždy ukáže všech 5 pozic. Proto doporučuji optimalizovat do pozice 3.

Cílení dle klíčových slov

 • Pokud cílím na obecná klíčová slova bez uvedení lokality, jsou platné pozice ČR. Např. prodej kuchyní.
 • U klíčových slov s lokalitou bez nastaveného cílení máte pokrytá slova:
 • Kraj – klíčové slovo + kraj (např. prodej kuchyní Praha) – Praha je brána jako kraj jako jediná výjimka, ostatní kraje již mají obecně známé názvy.
 • Okres – klíčové slovo + okres, kde je pobočka (např. prodej kuchyní Praha 1).
 • Pokud chcete pokrýt klíčové slovo + jiný okres nebo jiný kraj, než kde je pobočka, je nutné nastavit cílení vedle názvu pobočky, např. pokud chcete cílit na prodej kuchyní Brno, ale nemáte zde pobočku.
 • V rámci tohoto cílení se vytvoří virtuální profil (jakoby nová pobočka).
 • Pro tento profil se platí denní rozpočet zvlášť.
 • Není možnost nastavit pouze kampaň pro virtuální pobočku a ne pro skutečnou pobočku. Vždy musí být spuštěny obě kampaně, tzn. minimální rozpočet je 20 Kč na den.
 • Virtuálních poboček mohu vytvořit až 50. Pro každou je zvlášť denní rozpočet.
 • Reklamy virtuálních poboček se nezobrazují na Mapy.cz, zobrazují se ve vyhledávání na Seznam.cz i Firmy.cz a na hlavní straně Seznam.cz.
 • Nefunguje zde cílení podle ulice a popisného čísla.
 • Např. pokud vytvoříte cílení (virtuální pobočku) pro Brno a spustíte kampaň pro kategorii prodej kuchyní, bude se reklama zobrazovat na výraz “prodej kuchyní Brno” a lidem, kteří hledají v Brně prodej kuchyní.

Cílení na základě lokality

Firmy.cz automaticky přizpůsobují seznam výsledků dle lokality (pokud ji mají k dispozici), kterou mají dostupnou ze zařízení, které uživatel používá. Pozice platí opět podle kategorií a spuštěných kampaní pro ČR, kraj a okres.

V případě, že je známá naprosto přesná poloha uživatele vč. ulice, tak jsou vydávány výsledky podle vzdálenosti od tohoto uživatele, proto se v tomto případě nezobrazuje ani cílení (u cílení nejsou GPS souřadnice).

Pokud je u uživatele známa pouze přibližná lokalita – město (větší množství případů), tak jsou výsledky podle pozic v kampani pro okres vč. cílení.

Inzerát/vizitka na hlavní straně Seznam.cz

Inzerát/vizitka na hlavní straně Seznam.cz lze ovlivnit spuštěnou kampaní v kategorii v záložce Kampaně > Hlavní strana. Automaticky jsou nabízeny kategorie, ze kterých se následně profily k zobrazení generují.

Ovlivnit lze pouze zvolením nadkategorie, které jsou většinou častěji zobrazovány oproti podkategoriím. Nadkategorie lze poznat dle odkazu nad vyhledáváním na Firmy.cz. V ukázce je nadkategorií Prodej bytového nábytku.

Firmy.cz7

Ukázka vizitky na hlavní straně Seznam.cz:

Firmy.cz8

Akce

Akce lze využívat pouze v placeném režimu. Jedná se o přidání fotografie/banneru, který informuje o akci, má vlastní URL, kterou můžete doplnit o UTM parametry pro lepší měření. Navíc můžete doplnit krátký popisek do 150 znaků.

Nastavení najdete v administraci Firmy.cz v sekci Profil > Akční nabídky. Akce má platnost 14 dnů, následně je nutné banner vyměnit. Je možné rotovat 2 bannery vždy po 14 dnech.

Firmy.cz9

Události

Události je opět možné přidávat pouze v placeném režimu. K vytváření událostí mají Firmy.cz sepsánu pěknou nápovědu.

Možností, které Firmy.cz nabízí, je skutečně hodně a byla by škoda je nevyužít. Doporučuji si vytvořit profil společnosti, pokud ještě nemáte, a celou administraci si projít. Záměrně jsem v článku neuváděla více obrázků z administrace, protože chráním data klientů a v případě skrytí dat již obrázky nedávají smysl.

Máte nějakou vychytávku, která mi v článku chybí? Budu moc ráda za další tipy pro optimalizaci.

Total
55
Shares
Další články