Příručka marketéra: Automatizace importu nákladů do Google Analytics

Pokud jste někdy řešili problém, jak do Google Analytics dostat údaje o nákladech, mohli jste narazit na to, že v Google Analytics žádné kouzelné tlačítko na propojení účtů kromě Google AdWords neexistuje. 

V tomto článku naleznete návod na prvotní nastavení Google Analytics účtu pro přijímání dat o nákladech, konkrétní skripty pro automatický přenos dat na denní bázi a tipy na další placené nástroje, které za vás přenos nákladů do Google Analytics také vyřeší.

Jaký cíl import nákladů do Google Analytics vlastně má? Díky přítomnosti těchto údajů je možné si kromě zisku vytvořit metriky, které se standardně v Google Analytics nevyskytují. Jedná se například o PNO (poměr nákladů na obrat).

Krok 0: Teoretické znalosti

Pro vytvoření jakékoliv automatizace je zapotřebí poskytnout nějaké prostředí nebo zázemí, ve kterém se bude veškerá magie sama provádět. V našem případě – pro přenos údajů o nákladech z webových portálů do Google Analytics – to bude tabulka v Google Spreadsheets.

Celý import nákladů se dá tudíž rozdělit na dvě pomyslné části. První část je to, jak data z vybraného portálu přenést do Google Spreadsheets, a druhá, jak je z tohoto sjednoceného místa odeslat do Google Analytics. Druhý krok je, na rozdíl od prvního, poměrně jednoduchý, jelikož data již máme na jednom místě a ve stejné podobě.

Nejzáludnější je tedy část první, a to, jak data nahrát (nejlépe automatizovaně a na denní bázi) do Google Spreadsheets. Obzvláště v České Republice je mnoho portálů, do kterých lze investovat (Heureka, Glami, Hledejceny, Zboží, Sklik,…). Ty ale často nabízejí jen ruční export dat do souboru a neexistuje žádné automatizované řešení nebo nástroje, které by tyto služby samy poskytovaly.

Krok 1: Příprava na import

Před tím, než se začneme zabývat samotným importem do Google Spreadsheets, pojďme si v Google Analytics založit importy nákladů pro jednotlivé kanály a získat jejich unikátní klíč, který budeme později potřebovat.

Přihlaste se do Google Analytics a v prostředním sloupci administrace (nastavení Služby) klikněte na Data import.

Z nabídky zvolíme poslední položku Cost Data a klikneme na pokračovat.

V dalším kroku vyplníme název zakládaného importu a vybereme pohledy (Views), na které chceme importovaná data aplikovat. Můžete vybrat klidně vše. Se stávajícími daty se nic nestane a vybrané pohledy lze později odebrat.

Následuje definice sloupců pro import. Při výběru volitelných sloupců je nutné si u konkrétního portálu zjistit, jaká data lze vůbec získat. Důležitou věcí v posledním kroku je správné zvolení Import behavior. Na výběr jsou dva druhy, a to Summation, nebo Overwrite:

  • Summation (defaultně) přičte nově importovaná data ke všem předchozím záznamům.
  • Overwrite přepíše data se stejným klíčem importovanými.

Osobně volím téměř ve všech případech volbu Overwrite.

V posledním kroku získáte klíč, který využijete později ve skriptu, pro identifikaci nastaveného importu nákladů a také template ke stažení s přednastavenými názvy sloupců pro tabulkový procesor, kde chcete data shromažďovat.

Importovaná data, v našem případě do Google Spreadsheets, musí totiž být ve správném formátu, který je nezbytný pro korektní import a zpracování dat v Google Analytics.

Každý sloupec musí být označen speciálním názvem (viz stažený template), formát data musí být ve formátu “YYYYDDMM” (tedy například 20170321) a data v dokumentu nesmí být proložena prázdnými řádky nebo buňkami bez hodnoty.

Názvy sloupců si nyní zkopírujeme do nové Google Spreadsheet tabulky.

Nyní je čas tabulku naplnit daty. Prozatím doplníme do řádků s názvem sloupců ga:medium ga:source tak, jak konkrétní portál tagujete (zjistíte z Google Analytics). Naleznete-li více způsobů tagování, je zapotřebí data nejprve sjednotit pomocí filtru, aby byla importovaná data aplikována na všechny záznamy.

Krok 2: Získáváme data

Získat data lze několika způsoby. Prvním způsobem, o kterém si povíme a hned ho také zavrhneme, jsou placená řešení jako například Supermetrics, Zapier, Factivate, funnel.io nebo Analytics-Toolkit.com, která umožňují import dat přímo do Google Analytics. Jelikož se jedná o zahraniční služby, podpora portálů je omezena pouze na ty známější, jako je Facebook, LinkedIn, YouTube apod. Měsíční poplatek za využívání těchto nástrojů se navíc pohybuje od 20 do 500 dolarů.

Pokud přistupujete k automatizaci jako ke způsobu, jak ušetřit peníze a čas, pak tyto služby nebude to, co hledáte. Pojďme se tedy podívat na možné způsoby, jak lze data importovat bez nákladů.

Doplněk do Spreadsheets

Ideálním způsobem, jak data stahovat do Google Spreadsheets, je doplněk, který ideálně umožňuje pravidelné spouštění na denní bázi. Takový doplněk pak stačí jen jednou nastavit a data se budou do tabulky sypat sama a pravidelně. Pro Sklik například existuje doplněk Datahub, ve kterém lze nastavit import nákladů za vybrané kampaně a nastavit pravidelné stahování tohoto reportu. Většina českých portálů ale bohužel svým vlastním doplňkem nebo doplňkem třetích stran nedisponuje…

Co s tím?

Vlastní skript

Druhá možnost, jak stáhnout data do tabulek Google Spreadsheets, je vytvořit si vlastní skript v jazyce Google Apps Script. Data lze získávat na principu „přihlášení se do portálu a přečtení dat“ – tedy podobně, jako kdyby byl skript skutečným uživatelem. Na stejném principu fungují i Keboola konektory pro portály Srovnáme nebo Heureka. Zkušenější programátor by neměl mít s vytvořením stejného skriptu problém.

Taková činnost automatického logování a scrapování dat by se však nemusela danému portálu líbit a váš účet by mohl skončit blokací, vzhledem k častým (ve fázi vývoje nejspíše neúspěšným) přístupům. Takové skripty jsou proto na vlastní nebezpečí a za možné následky neberu žádnou odpovědnost.

V případě Skliku je možné při tvorbě skriptu využít API klíče, který lze získat v nastavení účtu.

Pokud se vám nechce nad tvorbou skriptu pro Sklik přemýšlet, můžete si jej zkopírovat odtud a vložit do Editoru skriptů Google Spreadsheets. Ve skriptu stačí dosadit hodnotu API klíče do proměnné token a doplnit e-mailovou adresu Sklik účtu.

Ruční zpracování

Posledním způsobem, který je stále u některých portálů nevyhnutelný, je ruční přepis dat. Tento způsob chceme samozřejmě minimalizovat a tudíž jakékoliv zjednodušení a zrychlení procesu je vítáno.

Příkladem je Zboží.cz, které naštěstí poskytuje export dat do souboru. Nad daty lze následně v Open Refine spustit tento skript, který alespoň ušetří čas při formátování tabulky do požadovaného tvaru.

[
{
“op”: “core/column-rename”,
“description”: “Rename column Datum to ga:date”,
“oldColumnName”: “Datum”,
“newColumnName”: “ga:date”
},
{
“op”: “core/text-transform”,
“description”: “Text transform on cells in column ga:date using expression grel:replace(value,\”-\”,\”\”)”,
“engineConfig”: {
“mode”: “row-based”,
“facets”: [] },
“columnName”: “ga:date”,
“expression”: “grel:replace(value,\”-\”,\”\”)”,
“onError”: “keep-original”,
“repeat”: false,
“repeatCount”: 10
},
{
“op”: “core/column-rename”,
“description”: “Rename column Prokliky to ga:adClicks”,
“oldColumnName”: “Prokliky”,
“newColumnName”: “ga:adClicks”
},
{
“op”: “core/column-rename”,
“description”: “Rename column Zobrazení to ga:impressions”,
“oldColumnName”: “Zobrazení”,
“newColumnName”: “ga:impressions”
},
{
“op”: “core/column-rename”,
“description”: “Rename column Celková cena za prokliky to ga:adCost”,
“oldColumnName”: “Celková cena za prokliky”,
“newColumnName”: “ga:adCost”
},
{
“op”: “core/column-removal”,
“description”: “Remove column CTR”,
“columnName”: “CTR”
},
{
“op”: “core/column-removal”,
“description”: “Remove column Prùmìrná CPC”,
“columnName”: “Prùmìrná CPC”
},
{
“op”: “core/column-removal”,
“description”: “Remove column Poèet konverzí”,
“columnName”: “Poèet konverzí”
},
{
“op”: “core/column-removal”,
“description”: “Remove column Hodnota konverzí”,
“columnName”: “Hodnota konverzí”
},
{
“op”: “core/column-removal”,
“description”: “Remove column Konverzní pomìr”,
“columnName”: “Konverzní pomìr”
},
{
“op”: “core/column-removal”,
“description”: “Remove column Prùmìrná cena konverze”,
“columnName”: “Prùmìrná cena konverze”
},
{
“op”: “core/column-addition”,
“description”: “Create column ga:medium at index 5 based on column Prùmìrná pozice using expression grel:\”cpc\””,
“engineConfig”: {
“mode”: “row-based”,
“facets”: [] },
“newColumnName”: “ga:medium”,
“columnInsertIndex”: 5,
“baseColumnName”: “Prùmìrná pozice”,
“expression”: “grel:\”cpc\””,
“onError”: “set-to-blank”
},
{
“op”: “core/column-addition”,
“description”: “Create column ga:source at index 6 based on column ga:medium using expression grel:\”zbozi.cz\””,
“engineConfig”: {
“mode”: “row-based”,
“facets”: [] },
“newColumnName”: “ga:source”,
“columnInsertIndex”: 6,
“baseColumnName”: “ga:medium”,
“expression”: “grel:\”zbozi.cz\””,
“onError”: “set-to-blank”
},
{
“op”: “core/text-transform”,
“description”: “Text transform on cells in column ga:adCost using expression grel:replace(value, \”,\”,\”.\”)”,
“engineConfig”: {
“mode”: “row-based”,
“facets”: [] },
“columnName”: “ga:adCost”,
“expression”: “grel:replace(value, \”,\”,\”.\”)”,
“onError”: “keep-original”,
“repeat”: false,
“repeatCount”: 10
},
{
“op”: “core/text-transform”,
“description”: “Text transform on cells in column ga:medium using expression grel:\”product\””,
“engineConfig”: {
“mode”: “row-based”,
“facets”: [] },
“columnName”: “ga:medium”,
“expression”: “grel:\”product\””,
“onError”: “keep-original”,
“repeat”: false,
“repeatCount”: 10
},
{
“op”: “core/column-removal”,
“description”: “Remove column Prùmìrná pozice”,
“columnName”: “Prùmìrná pozice”
}
]

Pro správnou funkčnost skriptu je nutné při importu dat ze Zboží.cz do Open Refine zvolit ISO-8859-1 kódování.

Krok 3: Odesíláme data do Google Analytics

Ještě nedávno nebylo možné náklady do Google Analytics nahrát jiným způsobem než pomocí API. Nyní je již v rozhraní k dispozici tlačítko pro ruční nahrávání souborů. V obou případech je nezbytné mít tabulku ve správném formátu.

Chceme-li proces opravdu automatizovat, tlačítko pro nahrávání můžeme vypustit z hlavy. Zde totiž přichází na řadu skript, který nahraná data z Google Spreadhseets automaticky odešle do Google Analytics. Skripty v GAS lze navíc pravidelně spouštět. Celá automatizace tedy závisí pouze na tom, zda dokážeme zautomatizovat získávání dat z požadovaných portálů do Google Spreadsheets.

Následující skript si opět zkopírujte do Editoru skriptů a upravte v něm údaje Account IDProperty ID (naleznete v pravém a prostředním sloupci administrace Google Analytics v nastavení) a klíče importů nákladů, které jsme vytvářely v prvním kroku.

Před prvním spuštěním skriptu a odesláním dat do Google Analytics je nutné provést dvě věci:

  • Je nutné povolit funkci API – v Editoru skriptů pod záložkou Zdroje > Pokročilé služby Google… kliknete na Google API Console. Zde vyhledejte Analytics API a kliknete na Enable.

  • Druhou nezbytností je povolení oprávnění skriptu zapisovat do tabulky (pokud se tak již nestalo). To lze udělat při jeho prvním ručním spuštění.

Případně nastavení automatického odesílání dat do Google Analytics se provádí pomocí ikony stopek. Ta je je umístěna nalevo od tlačítka pro spuštění, které slouží pro ruční spouštění skriptu a odesílání dat.

V tabulce je možné nastavit spouštění konkrétních skriptů v konkrétním čase nebo dnech. Čas je nutné nastavit takový, aby odeslání dat proběhlo později, než je nastaveno stahování dat (např. u doplňku nebo jiného skriptu).

Zda se data správně odeslala do Google Analytics a zpracovala, lze zkontrolovat kliknutím na Manage Uploads na kartě importu nákladů.

Kromě přijetí dat doporučují překontrolovat i výši importovaných nákladů. To lze v Google Analytics zjistit například v reportu analýzy nákladů (Aquisition > Campaigns > Cost Analysis). Standardně ale chvíli trvá (řádově jednotky až desítky minut), než se data projeví. Dejte také pozor, zda máte vybrané stejné datum, za které jste náklady importovali.

Krok 4: Vizualizujeme data

Importovaná data můžete v Google Analytics využít třeba pro vypočítání metrik, jako je například PNO. Využít můžete předpřipraveného dashboardu nebo reportu, který naleznete níže, a případně jej upravit nebo vytvořit vlastní podle potřeby.

Před tím, než ale využijete zmíněný dashboard či report s přehledem tržeb, PNO, nákladů a zisku z jednotlivých kanálů, je nutné zmíněné metriky, který dashboard využívá, nastavit. K tomu slouží v Google Analytics tzv. počítané metriky.

Jak již název napovídá, jedná se o metriky, které lze vypočítat na základě jiných pomocí nějakého vzorečku. Pomocí počítaných metrik lze vytvářet nové metriky, které v základu Google Analytics neumí. Do rozhraní pro vytvoření počítaných metrik se dostaneme z pravého sloupce administrace.

Pro vytvoření potřebných metrik klikneme na New Calculated Metrics a dosadíme hodnoty podle obrázku. Pro správné fungování dashboardu a reportu je nutné zachovat stejný název počítaných metrik.

Nyní máme všechno potřebné pro to, abychom mohli přejít k finálnímu kroku – importování tohoto dashboardu do vašeho Google Analytics:

Nebo případně tohoto custom reportu:

Nezapomeňte opět nastavit odpovídající datum importovaných dat, jinak budou hodnoty PNO zkreslené.


Přehled materiálů:

 

Total
38
Shares
Další články