Pokročilé vyhledávání na Google a Seznam

Lidstvo se s vývojem informačních technologií postupně přesunulo od nedostatku dat, k nezpracovatelnosti dat lidským mozkem. Na tento problém prozatím našli nejlepší řešení fulltextové vyhledávače, které se snaží na základě dotazu jedince vrátit dostatečně relevantní obsah jako odpověď. Co když ale potřebujete najít konkrétní věc, kterou fulltext nezvládá? Jak pracovat s pokročilým vyhledáváním Google a Seznam?
Advanced search. Zdroj: Flickr.com, Peter Morville
Advanced search. Zdroj: Flickr.com, Peter Morville

Lidstvo se s vývojem informačních technologií postupně přesunulo od nedostatku dat, k nezpracovatelnosti dat lidským mozkem. Na tento problém prozatím našli nejlepší řešení fulltextové vyhledávače, které se snaží na základě dotazu jedince vrátit dostatečně relevantní obsah jako odpověď.

Přeci jen uznejme, to vyhledávací políčko, za kterým leží velká část obsahu internetu, funguje celkem obstojně. Na základě našeho dotazu vyhodnotí svůj index a vrátí nám to, o čem si myslí, že je pro nás nejlepší.

Ač se snaží působit jednoduše, na pozadí, je extrémně složitý alogritmus, tuny železa a tisíce hlav, které pro nás toto řešení zprostředkovali a odvedli skvělou práci. Problém je v tom, že díky svému tlaku na přehlednost a jednoduchost pro uživatele v něm mnoho marketérů a vlastníků webových stránek vlastně neumí vůbec hledat…

Možná to tak na první pohled nevypadá, ale tento “nástroj” nám umožňuje využívat pokročilé techniky vyhledávání, kterými se můžeme dobrat k relevantnějším výsledkům a které by měl každý pokročilejší uživatel znát. Podívejme se dnes na jednu z těchto pokročilejších metod – konkrétně na vyhledávácí operátory. Postupem času se v Příručce Marketéra můžete těšit na další z metod pokročilého vyhledávání.

Co jsou vyhledávací operátory

Vyhledávací operátory jsou znaky se speciálním významem pro fulltextové vyhledávače. Většina vyhledávačů uplatňuje určitou sortu obecných operátorů, kterými můžete upřesnit podmínky, které má splňovat obsah jež hledáte.

Víte že:

Google zprostředkovává v průměru každou sekundu odpověď na více než 50 000 dotazů po celém světě.

Pojďme se prvně podívat na pár základních, které jsou akceptovány většinou vyhledávačů:

Uvozovky (“”)

Přesná shoda s vloženým výrazem. Pokud tedy zadáte několik slov za sebou, bude je vyhledávač hledat primárně v pořadí, ve kterém jste je zadali.

Příklad:

“Filip Podstavec”

Minus (-)

Vylučující operátor. Pokud jej použijete před jakoukoli frází nebo i ve spojení s jinými operátory, pak danou část dotazu vylučujete z hledaných výsledků vyhledávání.

Příklad:

windows -site:msn.com

Site

Vyhledávání výsledků z konkrétní domény. Skrze tento operátor můžete krom vyhledávání pouze na dané doméně také kontrolovat počet indexovaných záznamů daným vyhledávačem.

Příklad:

site:tyinternety.cz příručka marketéra

InTitle

Vyhledávání zadaného výrazu v titulku stránek.

Příklad:

intitle:seo

InUrl

Vyhledávání zadaného výrazu v URL stránek.

Příklad:

inurl:/prirucka-maketera/

InText

Vyhledávání zadaného výrazu v obsahu stránek.

Příklad:

intext:cokoli

FileType

Specifikace typu souboru. Akceptovatelné jsou jakékoli přípony, které má Google v indexu. Na výstupu vrací pouze soubory, splňující kritérium zadané přípony.

Příklad:

seo filetype:pdf

Vyhledávací operátory Google

Níže jsou uvedeny příklady vyhledávacích operátorů, které lze využít při vyhledávání na Google.

Dvě tečky (..)

Rozsah – ať už cenový nebo

Příklad:

Samsung Galaxy S3 2000..20000 Kč

Hvězdička (*)

Zástupný znak, kterým vyhledávači říkáte, že jej může nahradit jakoukoli frází. Použijete-li jej při dotazu, bude tak hledat spojení, který obsahu frázi před, pak něco (*) a frázi za.

Příklad:

“jak * dveře”

Pomocí operátoru related můžete hledat doménu podobného významu nebo nějak vázané k dané doméně. Může sloužit k hledání konkurence či podobného obsahu.

Příklad:

related:tyinternety.cz

Link slouží k získání příkladů některých odkazujících domén na vámi zadanou doménu. Nejde o výčet indexovaných vazeb vyhledávačem, ale o příklady indexovaných odkazů.

Příklad:

link:tyinternety.cz

OR

“Nebo” aneb logický součet. Při použití vyhledávač zvažuje jako možnost, který je uvedena před operátorem, tak možnost za ním stejnou vahou. Je třeba jej uvádět velkými písmeny.

Příklad:

(Filip OR Michal) Podstavec

Cache

Zobrazení posledního záznamu z vyrovnávací paměti Google dané URL (pokud ji má k dispozici). Hodí se například, pokud web v danou chvíli neběží. K využití je zde i možnost zobrazení stránky pouze jako textu.

Příklad:

cache:tyinternety.cz

Info

Něco jako rozcestník na Google, který vám nabídne základní info o URL a k ní možnost zobrazení podobných stránek, cache verze, odkazů na danou stránku apod.

Příklad:

info:tyinternety.cz

Víte že:
Google má pokročilé vyhledávání, které zastupuje část operátorů a můžete jej použít na URL:
http://www.google.cz/advanced_search

Vyhledávací operátory Seznam

Níže jsou uvedeny příklady vyhledávacích operátorů, které lze využít při vyhledávání na Seznamu.

Host

Operátor podobný site: s tím rozdílem, že vyhledává na základě přesné shody se zadanou doménou. Zadáte-li tedy jako host například tyinternety.cz bude operátor site brát v potaz i subdomény, kdežto host nikoli.

Příklad:

host:tyinternety.cz příručka marketéra

Lang

Operátor lang vymezuje vyhledávání na zadaný jazyk podle ISO-639-1.

Příklad:

seo lang:cs

Čárka (,)

Vložením čárky mezi dvě fráze říkáte vyhledávači, že je jedno, jak daleko od sebe jednotlivé fráze budou (nemá dávat důraz na spojitost těchto slov v obsahu).

Příklad:

hotel, Praha

Plus (+)

Vynucení výskytu slova, před kterým tento operátor uvedete. Pokud tento oprátor nikde v dotazu neuvedete, vyhledávač bere jako povinné všechna slova.

Příklad:

lenovo +thinkpad

Praktické příklady

K čemu by ale byl článek plný teorie a seznamu funkcí? Pojďme se podívat na pár praktických využití výše uvedených:

Chci znát počet indexovaných stránek mé domény

K získání počtu indexovaných stránek slouží povětšinou operátor site:, který vrací počet výsledků vyhledávání na dané doméně. V případě, že potřebujete zkontrolovat indexaci některých specifických kategorií nebo subdomén, je třeba využít jej ve spojení s inurl: viz. níže:

site:doména.tld
  • Počet výsledků vyhledávání domény se všemi subdoménami a sekcemi
site:doména.tld inurl:/category/
  • Počet výsledků vyhledávání ve specifické kategorii
site:doména.tld -inurl:www
  • Počet výsledků vyhledávání URL bez www (povětšinou subdomény)

 

Chci hledat odpověď na konkrétní doméně

Vrať mi nejlepší odpovědi na frázi “můj dotaz” z domény domena.tld:

site:domena.tld můj dotaz

Článek mi vrací 404 a já chci znát jeho obsah

Vrať mi poslední indexovaný obsah URL:

cache:http://www.nefungujiciurl.cz/

Chci rychle vědět, jaké podobné weby (konkurenci) vyhledávač zná

Jaké podobné weby k doméně tyinternety.cz existují:

related:tyinternety.cz

Hledám knihu / dokument jako zdroj

Získej mi dokumenty, které mají příponu buď .pdf nebo .doc a zabývají se SEO:

seo filetype:pdf OR filetype:doc

Hledám citaci nebo přesné znění chyby v obsahu

V textu najdi přesnou shodu s chybou, kterou mi zdroj hlásí:

intext:"Package file is invalid"

Hledám módní blogy

Dělám průzkum a zajímají mě pouze ty weby, které mají titulku nebo v URL frázi “blog”:

móda (intitle:blog OR inurl:blog)

Hledám pouze v určité kategorii

V případě, že chci hledat články spojené pouze s určitou kategorií daného webu:

Pokud je kategorie v titulku:

site:tyinternety.cz intitle:”Příručka marketéra”

Pokud je kategorie v URL:

site:tyinternety.cz inurl:prirucka-marketera

Host (pouze na Seznam.cz):

host:www.doména.tld

  • Vyhledává pouze na dané doméně (bez subdomén)

Závěrem

Vyhledávací operátory jsou základem každého, kdo chce aktivně působit na internetu. Ať už jste programátor, který musí umět často dohledávat řešení konkrétních problémů v kódu nebo online marketér, který vytváří průzkum trhu, pokročilá znalost vyhledávání vám může výrazně zkrátit cestu k vytoužené odpovědi.

Nepodceňujte proto jejich význam a začněte je používat. Pro jejich lepší zapamatováno při denním využívání jsme pro vás vytvořili PDF tahák k tisku či uložení.

Operátory pro Google a Seznam – Tyinternety – Příručka marketéra

Zdroje:

Total
7
Shares
Další články